mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
index 02b

Aktuálně

Přijímací řízení do oborů školy Tisk Email
Čtvrtek, 02 Červenec 2020 10:56
Upozorňujeme, že dnešním dnem jsme kapacitně zcela vyčerpali naše možnosti a již nejsme schopni přijímat další zájemce o studium, vyjma vyšší odborné školy (pomaturitní studium Obalový a grafický design). Všechny ostatní zájemce musíme, bohužel, odmítat. Děkujeme vám za velký zájem o naše obory
 
Přijímací řízení na rok 2020/21 Tisk Email
Pondělí, 15 Červen 2020 10:04
V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do studijních oborů na školní rok 2020/2021.

 
Rozpis absolutorií - jaro 2020 Tisk Email
Pondělí, 25 Květen 2020 09:18

V příloze je rozpis jarního termínu absolutorií 2020.

 
Rozpis závěrečných zkoušek Tisk Email
Pondělí, 25 Květen 2020 08:51

V příloze je rozpis jarního termínu závěrečných zkoušek 2020 oborů:

elektrikář

truhlář

strojní mechanik

 
Přijímací řízení do vyšší odborné školy 2020 Tisk Email
Středa, 13 Květen 2020 07:58

1. kolo přijímacího řízení do vzdělávacího programu vyšší odborné školy
82-41-N/09 Obalový a grafický design

Přijď studovat na nejmoderněji vybavené vošce! K dispozici máš kompletní porfolio strojů, počínaje řezacími plotry Kongsberg, UV flatbed, CO2 gravírku, digitál Xerox Iridesse a skvěle vybavené ateliéry!
Jsi kreativní? Buď obalář!

Navíc Ti nabídneme čtyři nové počítačové učebny vybavené aplikacemi Adobe, Artios a EngView,
skvělý fotoateliér s moderní zrcadlovkou, světly a plátny a v neposlední řadě zázemí krásného internátu!
Pojď studovat do nové školy!

Přihláška ke studiu

Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu, přihlášky ke studiu na
vyšší odborné škole SEVT 49 152 0 je třeba doručit do školy nejpozději do 23. června 2020.

Talentová zkouška

Talentová zkouška se koná 29. 6. 2020 od 9.00 hodin v budově školy v Kostelní 134.

Náhradní termín talentové zkoušky se koná dne 1. 7. 2020 od 9.00 hodin v Kostelní 134.

Školné

Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného
(tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800
(s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.

Při talentové zkoušce si uchazeč vybere jedno ze tří témat. Hodnotí se také ukázky 3-5 domácích prací.

Škola přijímá prvních 20 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí vytvořeného na základě
výsledků dosažených v přijímacím řízení (bodové hodnocení zadání, domácích prací a dalších
aktivit uchazeče, jako je umístění v soutěžích atd.). Dvě místa jsou rezervovánapro uchazeče
přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení.

Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.

 
Druhé kolo přijímacího řízení na učební obory Tisk Email
Středa, 13 Květen 2020 12:09

Otevíráme druhé kolo přijímacího řízení na následující učební obory školy:

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Počet volných míst

Zakončení

Forma

33-56-H/01 Truhlář 6 Závěrečnou zkouškou s výučním listem Denní

26-51-H/01

Elektrikář

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

23-51-H/01

Strojní mechanik - zámečník

4

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

Přihlášky posílejte do 18. 5. 2020, termín přijímacího řízení je vyhlášen na 1. 6. 2020. Všechny obory disponují nově vybaveným pracovištěm s nejmodernějšími stroji a výukovými pomůckami. Lépe vybavené učební obory budete jen těžko hledat ;-)

 
Přijímací řízení na školní rok 2020/2021 Tisk Email
Středa, 19 Prosinec 2018 00:00

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory na školní rok 2020 - 2021, první kolo

Pro jednotnou přijímací zkoušku prvního kola přijímacího řízení byl stanoven termín konání na 8. června 2020.

Přijímací zkouky se uskuteční v budově školy v Kostelní 134.

Uchazeči obdrží pozvánku. Druhý termín je zrušen.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří nejpozději ve školním roce 2019/2020 splní povinnou školní docházku a základní vzdělání nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Přihlášku je nutné předat škole do 1. března 2020.

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí stanovil podle školského zákona pro uchazeče o studium studijních oborů přijímací zkoušky.

1) Součástí přijímacího řízení bude:

  1. jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, která bude trvat 60 minut a je ohodnocena max. 50 body,
  2. jednotná přijímací zkouška z matematiky, která bude trvat 70 minut a je ohodnocena max. 50 body,
  3. hodnocení výsledků uchazeče v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia, max. 50 body,
  4. hodnocení účasti v okresních a vyšších kolech olympiád a podobných soutěžích, max. 10 body.

Autorem obou testů bude Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) www.cermat.cz. Na této stránce jsou zpřístupněny ilustrační testy a testy z minulých let.


2) Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

V prvním kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, které odevzdá ředitelům příslušných škol nejpozději do 1. března 2020. Je možné podat obě přihlášky do různých oborů jedné školy nebo do stejného oboru, ale s různými zaměřeními (školními vzdělávacími programy). Pokud budete přihlášku odevzdávat osobně, přineste ji, prosím, na sekretariát v budově školy v Kostelní ulici.

Každý uchazeč může v 1. kole konat JPZ ve dvou termínech. Započítá se mu pak na obou školách pouze lepší výsledek z každého testu z ČJL a lepší výsledek z každého z testů z MAT.

První řádný termín JPZ má uchazeč 8. června 2020 (v úterý14. dubna 2020 na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí.

Druhý řádný termín JPZ je ve středu15. dubna 2020 na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce na druhém místě.)

Obě přihlášky musejí být identické, tedy i pořadí škol na nich musí být stejné!

V případě, že se uchazeč nedostaví k přijímacím zkouškám z vážného (např. zdravotního) důvodu, jsou vyhlášeny náhradní termíny na 23. 6. 2020 (pro 1. kolo na 13. 5. a 14. 5. 2020). Uchazeč se musí do 3 dnů od konání zkoušky písemně omluvit a doložit omluvu např. potvrzením od lékaře.

Celý článek...
 
Přítomnost žáků ve škole po 11. 5. 2020 Tisk Email
Úterý, 05 Květen 2020 09:09

Informace pro žáky posledních ročníků střední školy

Od 11. 5. 2020 se mohou žáci účastnit konzultací k maturitním a závěrečným zkouškám. Nejedná se o pravidelnou výuku určenou k získávání známek a jiného hodnocení. Účast je pro žáky nepovinná.

K účasti na konzultaci je nutné se přihlásit, dodržovat nařízená opatření a odevzdat vyplněné čestné prohlášení.

Přečtěte si, prosím, pozorně následující informace:

1) základní informace pro žáky

2) čestné prohlášení

 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Tisk Email
Úterý, 28 Duben 2020 07:53

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v souladu s Vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Text vyhlášky je přístupný ZDE.

 
Zápisové lístky Tisk Email
Pátek, 24 Duben 2020 08:18

Zápisové lístky můžete nosit i osobně na adresu Kostelní 134 (hlavní budova), ideálně od pondělí 27. 4. 2020 (8.00 - 14.00 hod.)

 
Výsledky příjímacího řízení do učebních oborů Tisk Email
Úterý, 21 Duben 2020 11:48

Výsledky příjímacího řízení do učebních oborů elektrikář, truhlář a strojní mechanik na školní rok 2020/2021 nalznete zde.

 
Výuka pomocí LMS v době nuceného zrušení školní docházky Tisk Email
Úterý, 10 Březen 2020 15:58

Vzhledem k tomu, že si nikdo nepřejeme, aby po dobu pandemie byli naši žáci a studenti bez nových informací a možnosti testování, bude od následujícího pracovního týdne výuka v hlavních předmětech organizována pomocí e-learningového sysétmu Moodle (Amos). Zde mají všichni žáci umožněn přístup (je shodný, jako do počítačové sítě školy) a mohou tak z domova sledovat nové informace a vyplňovat testy. Pedagogové budou tyto testy kontrolovat a komunikovat s žáky. Přístup do systému je přes následující URL:https://amos.odbornaskola.cz/

 
Školní jídelna - zrušení obědů Tisk Email
Úterý, 10 Březen 2020 11:14

V návaznosti na uvedené informace o opatřeních proti šíření COVID-19 ruší do odvolání centrální školní jídelna všechny obědy.

 
Opatření COVID-19 Tisk Email
Úterý, 10 Březen 2020 11:02
Jak oznámil premiér Andrej Babiš na dnešní tiskové konferenci, tak s účinností od středy 11. března 2020 se ruší „osobní přítomnost žáků a studentů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání".
Zdroj: tisková zpráva ze dne 10. března 2020

Situaci podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude vláda průběžně vyhodnocovat stejně jako u zákazu hromadných akcí.

"Mateřských škol se zrušení výuky od středy týkat nebude,“ řekl ministr Vojtěch. Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.

Podle vyjádření ministra zdravotnictví se volno netýká zaměstnanců, pouze žáků a studentů vyšších odborných škol a škol vysokých.

Zatím nebylo stanoveno časové omezení. Dle informací z médií bude vláda situaci vyhodnocovat na konci tohoto měsíce.

Situaci dále sledujeme, informace budeme aktualizovat.

Učitelé a zaměstnanci tedy zítra nastoupí normálně do školy. Všichni žáci učebních oborů, střední školy a vyšší odborné školy setrvají od odvolání doma. Předpokládám, že budu mít od Krajského úřadu další instrukce, se kterými vás seznámím. Zároveň dnes, 10. 3. 2019, ruším výuku od 11.45 hod.

PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel

 
Dny otevřených dveří pro zájemce o studium Tisk Email
Středa, 18 Září 2019 08:16

Vážení zájemci o studium, zveme vás na dny otevřených dveří ve dnech23. října 2019 a 14. ledna 2020

od 9.00 hod. do 16.00 hod..


Dny otevřených dveří se konají v budově školy Kostelní 134

pro čtyřleté studijní obory Obalová technika a Design interiéru (umělecký obor) a tříletý průmyslově-umělecký obor

Obalový a grafický design (vyšší odborná škola)


a v budově Pivovarská 594

pro čtyřletéstudijní obory Informační technologie (od 3. ročníku zaměření - Virtualizace a cloud computing, Internet

věcí, Management informačních systémů nebo Webdesign) a Mechanik elektrotechnik a tříleté učební obory Elektrikář,

Truhlář a Strojní mechanik.

Kromě informací o všech oborech školy vám ukážeme rekonstruovanou budovu školy se špičkovým vybavením

pro design interiéru, obalovou techniku a obalovýa grafický design (UV flatbed, digitální tisk, plotry

Kongsberg aj.),nově dokončené dílny oboru Strojní mechani(uvidíte novou obrobnu, vybavenou soustruhy,

frézkami a dalšími stroji s digitálním odměřováním, dále pak špičkový plasmový řezací CNC portál či virtuální trenažér

svařování, jedinou instalaci na této úrovni v ČR). Zájemci o obortruhlářuvidí nově vybavenou truhlárnu špičkovými

stroji, ale i ostatní obory mají co nabídnout. Ti, kteří se zajímají o elektroniku a automatizaci, mohou vidět např.

robotickou ruku, 3D tiskárny, CNC na výrobu plošných spojůapod.

Pokud Vám nevyhovuje žádný z termínů, neváhejte kontaktovat sekretariát školy na tel. 411 152 000.

Rádi s Vámi domluvíme jiný den a individuální prohlídku školy.

Těšíme se na vás v areálu školy v Pivovarské ulici! V budovách v Kostelní ulici si dokončuje rekonstrukce.

 
Velký úspěch našich žáků a pedagogů v Dobré škole Ústeckého kraje Tisk Email
Pondělí, 20 Květen 2019 18:26

Tým žáků školy pod vedením pana kolegy Ing. Vlčka získal 14. května velmi cenné druhé místo ve velké konkurenci
profesionálně připravených týmů v oblasti robotiky.
Toto druhé místo je o to více důležité, že naši žáci
a pedagogové dokázali, že i s malým týmem a prototypem vlastnoručně sestaveného robota je možné ostatním
ukázat, jak vysokou laťku jsou schopni na naši škole nastavit. Oficiální vyhlášení sice ještě nebylo, ale už nyní si
zaslouží celý náš tým, včetně řady spolupracujících pedagogů oborů Mechanik - elektrotechnik a Informační
technologie, velkou gratulaci!

Pokud tedy chcete studovat moderní obory, jsou náš Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku,
nebo Informační technologie se zaměřením na Internet věcí, zcela jasná volba!

 
Obalový a grafický design ve Štětí ve spolupráci s Mondi nabízí nejmodernější studium oboru v zemi Tisk Email
Středa, 10 Duben 2019 19:55

Obalový a grafický design ve Štětí ve spolupráci s Mondi nabízí nejmodernější studium oboru v zemi

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola ve Štětí má za sebou již třicetiletou historii, ale nikdy neposkytovala svým studentům takový komfort, jako nyní. Kromě toho, že se výuka odehrává ve zcela nových, klimatizovaných a moderně vybavených prostorách, včetně dvou špičkových ateliérů, je k dispozici též úžasné technické zázemí. Jmenujme např. chemickou laboratoř, která byla vybudována za finanční podpory společnosti Mondi, stejně tak jako strojové vybavení, které není obvyklé pro specializované firmy, natož školy. Konkrétně se jedná o pracoviště digitálního tisku, obsahující produkční tiskové stroje Xerox Iridesse (tisk CMYK + lak + variantně stříbrná / zlatá), Xerox C75 (tisk CMYK), flatbet UV tisk Effetec, umožňující potisknout jakýkoli materiál), digitální fotostudio, dílnu s průmyslovým CO2 laserem, učebnu obalové techniky s plotrem Kongsberg se stolem o délce 4 m, a učebnu řezané reklamy též s plotrem Kongsberg, vybaveným frézovací hlavou. Kromě toho škola vlastní softwarové licence od společností Adobe, Esko Artios či Sirma EngView. Součástí rekonstrukce školy je i dodávka 90 ks. špičkově vybavených počítačových stanic a jedno pracoviště s hardwarově kalibrovaným displejem včetně kolorimetrů a spektrálních fotometrů.

Obalová technika, vyučovaná ve Štětí, má tak ambice stát se nejen moderně vybavenou školou a maximálním zázemím pro studenty, ale též pracovištěm, které se bude podílet na výzkumu a vývoji obalových řešení, a to ve spolupráci s klíčovými leadery na trhu práce. Praktické maturitní zkoušky, stejně tak jako absolutoria na vyšší odborné škole, jsou připravována v úzké spolupráci se zaměstnavateli, takže práce, na kterých žáci a studenti školy pracují, mají přímou návaznost na praxi. Doslova pomyslnou třešinkou na dortu je pak příslib každému ze žáků a studentů, který zdárně absolvuje studium na této škole, získání zajímavé pracovní pozice u některé ze spolupracujících firem, mezi které patří i společnost Mondi.

 
Výsledky 1. kola talentových zkoušek Tisk Email
Úterý, 08 Leden 2019 13:48

1. kolo talentových zkoušek do oboru 82-41-M/11 Design interiéru pro školní rok 2019/2020 - 1. termín, 8. 1. 2019

Výsledky naleznete zde.

 
Den otevřených dveří úterý 15. ledna 2019 v budovách v Pivovarské ulici Tisk Email
Čtvrtek, 10 Leden 2019 19:24

Vážení zájemci o studium, zveme vás na den otevřených dveří dne 15. ledna 2019 v budově Pivovarksá 594, Štětí od 9.00 hod. do 16.00 hod. Kromě informací o všech oborech školy vám ukážeme nově dokončené dílny oboru Strojní mechanik - zámečník. Uvidíte novou obrobnu, vybavenou soustruhy, frézkami a dalšími stroji s digitálním odměřováním, dále pak špičkový plasmový řezací CNC portál či virtuální trenažér svařování, jedinou instalaci na této úrovni v ČR. Zájemci o obor truhlář uvidí nově vybavenou truhlárnu špičkovými stroji, ale i ostatní obory mají co nabídnout. Ti, kteří se zajímají o elektroniku a automatizaci, mohou vidět např. robotickou ruku, 3D tiskárny, CNC na výrobu plošných spojů apod.

V současné době vám nabízíme následující obory: Obalová technika a Obalový a grafický design (právě byly dostavěny nové budovy a nakoupeno špičkové technické vybavní, navíc všichni zájemci o obor Obalová technika mají ubytování v luxusním domově mládeže zdarma po celou dobu studia), Informační technologie (Virtualizace a cloud computing, Internet věcí, Management informačních systémů, Webdesign), Mechanik - elektrotechnik (Robotika), Design interiéru a nábytku, Elektrikář, Zámečník, Truhlář.

Těšíme se na vás v areálu školy v Pivovarské ulici! V budovách v Kostelní ulici si dokončuje rekonstrukce.

 
« ZačátekPředchozí12345678DalšíKonec »

Strana 1 z 8