mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
index 02b

Aktuálně

Den otevřených dveří Tisk Email
Pondělí, 16 Září 2019 19:49

DODweb

 
2. kolo přijímacího řízení VOŠ 2019 - 2020 Tisk Email
Čtvrtek, 05 Září 2019 14:35

2. kolo přijímacího řízení do vzdělávacího programu vyšší odborné školy
82-41-N/09 Obalový a grafický design

Přijď studovat nanejmoderněji vybavené vošce!K dispozici máš kompletní porfolio strojů, počínajeřezacími plotry
Kongsberg, UV flatbed, CO2 gravírku, digitál Xerox Iridesse a skvěle vybavené ateliéry!
Jsi kreativní? Buď obalář!

Navíc Ti nabídneme čtyři nové počítačové učebny vybavené aplikacemi Adobe, Artios a EngView,
skvělý fotoateliér s moderní zrcadlovkou, světly a plátny a v neposlední řadě zázemí krásného internátu!
Pojď studovat do nové školy!


Přihláška ke studiu

Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu, přihlášky ke studiu na
vyšší odborné škole SEVT 49 152 0 je třeba doručit do školy nejpozději do 20. září 2019.

Talentová zkouška

Talentová zkouška se koná 23. 9. 2019 od 9 hodin v budově školy v Kostelní 134.

Školné

Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného
(tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800
(s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.


Při talentové zkoušce si uchazeč vybere jedno ze tří témat. Hodnotí se také ukázky 3-5 domácích prací.

Škola přijímá prvních 48 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí vytvořeného na základě
výsledků dosažených v přijímacím řízení (bodové hodnocení zadání, domácích prací a dalších
aktivit uchazeče, jako je umístění v soutěžích atd.). Dvě místa jsou rezervovánapro uchazeče
přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení.


Kritéria:

Uchazeč může získat od hodnotící komise max. 30 bodů za domácí práce a max. 30 bodů školní talentovou zkoušku.

Dále může dostat 5 bodů za průměr z předmětů na maturitním vysvědčení do 1,5 včetně a 2 body za průměr do 2,2 včetně.

Umístění v celostátních uměleckých soutěžích může být ohodnoceno až dalšími 5 body.

Po skončení talentové zkoušky ředitel školy udělá pořadí podle počtu bodů a přijme prvních 10 uchazečů s nejvyšším počtem

bodů. Při rovnosti počtu bodů na 10. a 11. místě rozhoduje vyšší počet bodů získaných za školní talentovou zkoušku, při

jejich rovnosti pak počet bodů za domácí práce.


Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.

 
Rozpis reparátů a doplnění klasifikace Tisk Email
Středa, 26 Červen 2019 12:43

V příloze je rozpis komisionálních opravných zkoušek a zkoušek k doplnění klasifikace za školní rok 2018/19.

Číslo žáka je uvedeno na vysvědčení jako číslo v třídním výkazu.

 
1. kolo přijímacího řízení VOŠ Tisk Email
Čtvrtek, 13 Červen 2019 12:31

1. kolo přijímacího řízení do vzdělávacího programu vyšší odborné školy
82-41-N/09 Obalový a grafický design

Přijď studovat na nejmoderněji vybavené vošce! K dispozici máš kompletní porfolio strojů, počínaje řezacími plotry
Kongsberg, UV flatbed, CO2 gravírku, digitál Xerox Iridesse a skvěle vybavené ateliéry!
Jsi kreativní? Buď obalář!

Navíc Ti nabídneme čtyři nové počítačové učebny vybavené aplikacemi Adobe, Artios a EngView,
skvělý fotoateliér s moderní zrcadlovkou, světly a plátny a v neposlední řadě zázemí krásného internátu!
Pojď studovat do nové školy!


Přihláška ke studiu

Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu, přihlášky ke studiu na
vyšší odborné škole SEVT 49 152 0 je třeba doručit do školy nejpozději do 21. června 2019.

Talentová zkouška

Talentová zkouška se koná 24. 6. 2019 od 9 hodin v budově školy v Kostelní 134 (vchod dvorem).

Školné

Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného
(tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800
(s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.


Při talentové zkoušce si uchazeč vybere jedno ze tří témat. Hodnotí se také ukázky 3-5 domácích prací.

Škola přijímá prvních 48 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí vytvořeného na základě
výsledků dosažených v přijímacím řízení (bodové hodnocení zadání, domácích prací a dalších
aktivit uchazeče, jako je umístění v soutěžích atd.). Dvě místa jsou rezervovánapro uchazeče
přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení.


Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.

 
Rozpis absolutorií 2019 Tisk Email
Neděle, 02 Červen 2019 13:11

V příloze je rozpis absolutorií 2019.

Prosíme, sledujte případné změny.

 
Velký úspěch našich žáků a pedagogů v Dobré škole Ústeckého kraje Tisk Email
Pondělí, 20 Květen 2019 18:26

Tým žáků školy pod vedením pana kolegy Ing. Vlčka získal 14. května velmi cenné druhé místo ve velké konkurenci
profesionálně připravených týmů v oblasti robotiky.
Toto druhé místo je o to více důležité, že naši žáci
a pedagogové dokázali, že i s malým týmem a prototypem vlastnoručně sestaveného robota je možné ostatním
ukázat, jak vysokou laťku jsou schopni na naši škole nastavit. Oficiální vyhlášení sice ještě nebylo, ale už nyní si
zaslouží celý náš tým, včetně řady spolupracujících pedagogů oborů Mechanik - elektrotechnik a Informační
technologie, velkou gratulaci!

Pokud tedy chcete studovat moderní obory, jsou náš Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku,
nebo Informační technologie se zaměřením na Internet věcí, zcela jasná volba!

 
Rozpisy MZ - jaro 2019 Tisk Email
Středa, 17 Duben 2019 08:33

MZ - jaro 2019

V přílohách jsou rozpisy maturitních zkoušek jednotlivých tříd:

4. D

4. N

4. I

4. IM-IT

4. IM-ME

 
2. kolo přijímacího řízení 2019 - 2020 Tisk Email
Pátek, 03 Květen 2019 13:00

Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy Štětí, příspěvkové organizace, vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020

Obory, do nichž je možné podat přihlášku:

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Počet volných míst

34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

Maturitní zkouškou

Denní

3

18-20-M/01

Informační technologie

4

Maturitní zkouškou

Denní

3

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

3


Termín podání příhlášek: 31. 5. 2019
Termín 2. kola přijímacího řízení: 5. 6. 2019

Datum vyhlášení rozhodnutí: 5. 6. 2019

Pravidla pro přijetí do čtyřletého oboru, zakončeného maturitní zkouškou

Uchazeči budou přijímání na základě pravidel pro přijímání žáků ve školním roce 2019/2020 (viz sekce Střední škola
/přijímací řízení) s výjimkou konání jednotné přijímací zkoušky u čtyřletých studijních oborů. Jako minimum stanovuje
ředitel školy získání 20 bodů v jednotné přijímací zkoušce konané v 1. kole. Pokud žák zkoušku nekonal, nebo nedosáhl
uvedeného počtu bodů, řídí se škola prospěchem za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku ZŠ do 2,5.

Pravidla pro přijetí do tříletého oboru, zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem

Uchazeči budou přijímání na základě pravidel pro přijímání žáků ve školním roce 2019/2020 (viz sekce Střední škola/přijímací
řízení)

 
Výsledky přijímacího řízení do studijních oborů na školní rok 2019/20 Tisk Email
Pondělí, 29 Duben 2019 08:19

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do studijních oborů na školní rok 2019/20:

výsledky

 
Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů na školní rok 2019/20 Tisk Email
Úterý, 23 Duben 2019 09:04

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do učebních oborů na školní rok 2019/20:

výsledky

 
Obalový a grafický design ve Štětí ve spolupráci s Mondi nabízí nejmodernější studium oboru v zemi Tisk Email
Středa, 10 Duben 2019 19:55

Obalový a grafický design ve Štětí ve spolupráci s Mondi nabízí nejmodernější studium oboru v zemi

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola ve Štětí má za sebou již třicetiletou historii, ale nikdy neposkytovala svým studentům takový komfort, jako nyní. Kromě toho, že se výuka odehrává ve zcela nových, klimatizovaných a moderně vybavených prostorách, včetně dvou špičkových ateliérů, je k dispozici též úžasné technické zázemí. Jmenujme např. chemickou laboratoř, která byla vybudována za finanční podpory společnosti Mondi, stejně tak jako strojové vybavení, které není obvyklé pro specializované firmy, natož školy. Konkrétně se jedná o pracoviště digitálního tisku, obsahující produkční tiskové stroje Xerox Iridesse (tisk CMYK + lak + variantně stříbrná / zlatá), Xerox C75 (tisk CMYK), flatbet UV tisk Effetec, umožňující potisknout jakýkoli materiál), digitální fotostudio, dílnu s průmyslovým CO2 laserem, učebnu obalové techniky s plotrem Kongsberg se stolem o délce 4 m, a učebnu řezané reklamy též s plotrem Kongsberg, vybaveným frézovací hlavou. Kromě toho škola vlastní softwarové licence od společností Adobe, Esko Artios či Sirma EngView. Součástí rekonstrukce školy je i dodávka 90 ks. špičkově vybavených počítačových stanic a jedno pracoviště s hardwarově kalibrovaným displejem včetně kolorimetrů a spektrálních fotometrů.

Obalová technika, vyučovaná ve Štětí, má tak ambice stát se nejen moderně vybavenou školou a maximálním zázemím pro studenty, ale též pracovištěm, které se bude podílet na výzkumu a vývoji obalových řešení, a to ve spolupráci s klíčovými leadery na trhu práce. Praktické maturitní zkoušky, stejně tak jako absolutoria na vyšší odborné škole, jsou připravována v úzké spolupráci se zaměstnavateli, takže práce, na kterých žáci a studenti školy pracují, mají přímou návaznost na praxi. Doslova pomyslnou třešinkou na dortu je pak příslib každému ze žáků a studentů, který zdárně absolvuje studium na této škole, získání zajímavé pracovní pozice u některé ze spolupracujících firem, mezi které patří i společnost Mondi.

 
Druhé kolo talentové zkoušky Design interiéru Tisk Email
Čtvrtek, 14 Březen 2019 15:21

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení formou talentové zkoušky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru (školní vzdělávací program s názvem Design interiéru a nábytku).

Termín talentové zoušky je stanoven na pondělí 8. dubna 2019. Přihlášky podávejte do 5. dubna 2019.

K přihlášce není potřeba lékařská kontrola.

Celý článek...
 
1. kolo příjímacího řízení VOŠ 2019 - 2020 Tisk Email
Čtvrtek, 14 Březen 2019 14:18

1. kolo přijímacích zkoušek do oboru Obalový a grafický design (82-41-N/09) na školní rok 2019/20 se koná v pondělí 24. června 2019 od 9.00 hod. v budově školy v ulici Pivovarská 594 ve Štětí. Termín zaslání přihlášek: do 21. června 2019.

Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením 3-5 vlastních prací. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu.

Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnoutí celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

 • Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.
 • Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.
 • Vyjádřit ideu kresebně a barevně.
 • Být kreativní graficky a slovně.
Celý článek...
 
Přijímací řízení na školní rok 2019/2020 Tisk Email
Středa, 19 Prosinec 2018 00:00

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory na školní rok 2019 - 2020, první kolo

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří nejpozději ve školním roce 2018/2019 splní povinnou školní docházku a základní vzdělání nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Přihlášku je nutné předat škole do 1. března 2019.

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí stanovil podle školského zákona pro uchazeče o studium studijních oborů přijímací zkoušky.

1) Součástí přijímacího řízení bude:

 1. jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, která bude trvat 60 minut a je ohodnocena max. 50 body,
 2. jednotná přijímací zkouška z matematiky, která bude trvat 70 minut a je ohodnocena max. 50 body,
 3. hodnocení výsledků uchazeče v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia, max. 50 body,
 4. hodnocení účasti v okresních a vyšších kolech olympiád a podobných soutěžích, max. 10 body.

Autorem obou testů bude Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) www.cermat.cz. Na této stránce jsou zpřístupněny ilustrační testy a testy z minulých let.


2) Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

V prvním kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, které odevzdá ředitelům příslušných škol nejpozději do 1. března 2019. Je možné podat obě přihlášky do různých oborů jedné školy nebo do stejného oboru, ale s různými zaměřeními (školními vzdělávacími programy). Pokud budete přihlášku odevzdávejte osobně, přineste ji, prosím, na sekretariát v budově školy v Pivovarské ulici. Budova v Kostelní ulici je v rekonstrukci.

Každý uchazeč může v 1. kole konat JPZ ve dvou termínech. Započítá se mu pak na obou školách pouze lepší výsledek z každého testu z ČJL a lepší výsledek z každého z testů z MAT.

První řádný termín JPZ má uchazeč v pátek 12. dubna 2019 na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí.

Druhý řádný termín JPZ je v pondělí 15. dubna 2019 na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce na druhém místě.

Obě přihlášky musejí být identické, tedy i pořadí škol na nich musí být stejné!

V případě, že se uchazeč nedostaví k přijímacím zkouškám z vážného (např. zdravotního) důvodu, jsou vyhlášeny náhradní termíny pro 1. kolo na 13. 5. a 14. 5. 2019. Uchazeč se musí do 3 dnů od konání zkoušky písemně omluvit a doložit omluvu např. potvrzením od lékaře.

Celý článek...
 
Výsledky 1. kola talentových zkoušek Tisk Email
Úterý, 08 Leden 2019 13:48

1. kolo talentových zkoušek do oboru 82-41-M/11 Design interiéru pro školní rok 2019/2020 - 1. termín, 8. 1. 2019

Výsledky naleznete zde.

 
Den otevřených dveří úterý 15. ledna 2019 v budovách v Pivovarské ulici Tisk Email
Čtvrtek, 10 Leden 2019 19:24

Vážení zájemci o studium, zveme vás na den otevřených dveří dne 15. ledna 2019 v budově Pivovarksá 594, Štětí od 9.00 hod. do 16.00 hod. Kromě informací o všech oborech školy vám ukážeme nově dokončené dílny oboru Strojní mechanik - zámečník. Uvidíte novou obrobnu, vybavenou soustruhy, frézkami a dalšími stroji s digitálním odměřováním, dále pak špičkový plasmový řezací CNC portál či virtuální trenažér svařování, jedinou instalaci na této úrovni v ČR. Zájemci o obor truhlář uvidí nově vybavenou truhlárnu špičkovými stroji, ale i ostatní obory mají co nabídnout. Ti, kteří se zajímají o elektroniku a automatizaci, mohou vidět např. robotickou ruku, 3D tiskárny, CNC na výrobu plošných spojů apod.

V současné době vám nabízíme následující obory: Obalová technika a Obalový a grafický design (právě byly dostavěny nové budovy a nakoupeno špičkové technické vybavní, navíc všichni zájemci o obor Obalová technika mají ubytování v luxusním domově mládeže zdarma po celou dobu studia), Informační technologie (Virtualizace a cloud computing, Internet věcí, Management informačních systémů, Webdesign), Mechanik - elektrotechnik (Robotika), Design interiéru a nábytku, Elektrikář, Zámečník, Truhlář.

Těšíme se na vás v areálu školy v Pivovarské ulici! V budovách v Kostelní ulici si dokončuje rekonstrukce.

 
Výzva k převzetí písemností z důvodu nedoručitelnosti Tisk Email
Pondělí, 10 Prosinec 2018 13:24

Žádáme pana Jakuba Doška (1998) k převzetí nedoručitelných dokumentů. Děkujeme.

 
Aukce použitých strojů truhlárny Tisk Email
Pondělí, 10 Prosinec 2018 08:59

Vzhledem k rekonstrukci veškerého strojového vybavení nabízíme k odprodeji použité stroje ze školní truhlárny. Konkrétně se jedná o následující stroje:

 • Formátovací kotoučová pila PF 300L
 • Vrtací dlabačka TRC/N
 • Spodní frézka
 • Pásová bruska PB 2200
 • Hoblovka
 • Stojanová vrtačka
 • Frézka tloušťkovací Rojek

V pondělí, 17. prosince v 10.00 hod. se koná v objektu školní truhlárny prohlídka strojů s následnou aukcí. Zveme všechny zájemce.

 
Přijímací řízení do oboru Design interiéru a nábytku 2019 Tisk Email
Pondělí, 01 Říjen 2018 08:49

Vyhlašujeme přijímací řízení formou talentové zkoušky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru (školní vzdělávací program s názvem Design interiéru a nábytku). Přihlášku již do 30. listopadu 2018.

První termín 1. kola talentové zoušky je stanoven na úterý 8. ledna 2019, druhý termín 1. kola pak na čtvrtek 10. ledna 2019. Druhý termín je určen pro uchazeče, kteří v prvním termínu konají talentovou zkoušku na jiné škole.

K přihlášce není potřeba lékařská kontrola.

Podáním přihlášky na obor s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat další dvě přihlášky v jarním termínu přijímacího řízení.


Obor Design interiéru je umělecko průmyslový obor, který ve svém obsahu rovnovážně propojuje tři základní polohy:

 • Výtvarně designovou
 • Technicko konstrukční
 • Teoretickou

První dvě polohy (výtvarně designová a technicko konstrukční) jsou pak doplněny ještě všeobecnou výtvarnou přípravou. Z umělecko průmyslového charakteru oboru pak vyplývá program, forma i obsah studia v jeho středoškolské pozici.
Základem umělecko designového studia je atelierová výuka. Jednotlivé kurzy končí buď:
ateliérovou nebo klauzurní zkouškou. Technicko konstrukční poloha je obsažena v exaktně koncipovaných předmětech, např.: Konstrukce a materiály, technologie, apod. Pevnou součástí studia je specifická teoretická příprava v oblasti dějin nábytkové tvorby. V obecném pojetí jsou nedílnou součastí studia standartní středoškolské předměty – český jazyk, matematika, dějepis, apod. Studium končí praktickou maturitní zkouškou s obkajobou před maturitní komisí, tedy vytvořením adekvátního výtvarně designového projektu (artefaktu), a ústní zkouškou ze stanovených teoretických předmětů.
Předpokladem pro úspěšné studium tohoto zajímavého oboru je schopnost samostatné tvůrčí práce, schopnost kreativně myslet a schopnost dovést zvolenou či zadanou ideu do úspěšného reálného tvaru, tedy schopnost vytvořit kvalitní výtvarně designový artefakt. Nezbytnou podmínkou je i úspěšné studium teoretických předmětů.

Více informací o oboru a přijímacím řízení naleznete zde.

 

Kritéria přijímacího řízení do oboru design interiéru (přihlášku je nutné předat škole do 31. listopadu 2018):

Uchazeči budou přijati na základě bodů získaných za prospěch na ZŠ, za účast ve školských olympiádách a podobných soutěžích nebo výstavách a za výsledky obou částí talentové zkoušky.

a) Ředitel školy ohodnotí výsledky dosažené v prvním a druhém poletí předposledního ročníku, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku (obvykle 8. třída ZŠ nebo odpovídajcí ročník víceletého gymnázia). Za průměr známek

do 1,50 včetně obdrží uchazeč 25 bodů,

1,51 - 2,00 bodů 20,

2,01 - 2,25 bodů 15,

2,26 - 2,50 bodů 10,

2,51 - 2,75 bodů 5,

2,76 - a horší obdrží uchazeč 0 bodů.

Jedná se vždy o průměr z povinných a povinně volitelných předmětů (nepočítejí se předměty nepovinné, kroužky apod.) a boduje se zvlášť každé z obou pololetí (max. 25 + 25 bodů).

b) Dále ředitel školy ohodnotí 2 body každou doloženou účast v okresních kolech školských olympiád a odpovídajících soutěží nebo výstavách a 5 body každou účast v kole vyšším. Maximálně lze však dosáhnout 10 bodů za všechny soutěže.

c) Uchazeč může získat až 30 bodů za hodnotící komisi předložené domácí práce. Donese jich v den talentové zkoušky max. 10.

d) Až 30 bodů může obdržet od hodnotící komise za výsledek školní talentové zkoušky.

e) V případě, že uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, stanoví ředitel komisi, která ověří formou rozhovoru způsobilost uchazeče vzdělávat se v českém jazyce.

Nejvyšší možný celkový zisk je 120 bodů.

Poté ředitel školy stanoví na základě získaných bodů pořadí uchazečů a přijme nejlepších 30. Výsledky zveřejní 10. ledna 2019 na stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Pivovarské ul.

V případě rovnosti bodů u posledního přijatého a prvního nepřijatého uchazeče rozhoduje pomocné kritérium, kterým je prostý součet obou průměrů dosažených na ZŠ v pololetích hodnocených podle odstavce a). Přijat bude při rovnosti bodů ten z uchazečů, který má nižší součet průměrů.

 
« ZačátekPředchozí12345678DalšíKonec »

Strana 1 z 8