mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
index 02b

Aktuálně

Nová tělocvična pro žáky i kroužky a volnočasové aktivity Tisk Email
Pondělí, 31 Březen 2014 15:29

Dne 31. 3. 2014 byla škole předána nově zrekonstruovaná hala, která je součástí areálu školy v Pivovarské ulici. Multifunkční hala slouží nejen pro kompletní výuku tělesné výchovy, ale je k dispozici též pro volnočasovou činnost jak žáků a studentů VOŠ a SŠ, tak zájmovým kroužkům z řad organizací ve městě.
Rekonstrukce spočívala zejména v kompletní výměně stávající parketové podlahy za moderní podlahový systém Pulastic, obnoveno bylo též některé tělocvičné nářadí a sportovní zařízení. V patře tělocvičny jsou k dispozici tribuny pro diváky, na témže místě též posilovna.  Rekonstrukce byla hrazena Ústeckým krajem.
Věříme, že zbrusu nová hala bude pro potěchu všech žáků, kroužků a dalších sportovních nadšenců a poskytne jim náležité zázemí.

 

DSC 0596webDSC 0597web

DSC 0602webDSC 0605web

 
REDBULINO, autor článku Lukáš Veleba, 2.IM Tisk Email
Pátek, 28 Březen 2014 13:51

redbulinoDne 20. a 21. března jsme se zúčastnili národní robotické soutěže Robo Rave, která se konala v Pardubicích. Tato soutěž obnášela vymyslet vlastního robota, který bude hledat svíčky s plamenem a následně je hasit. Dále bylo vymezené hřiště 3x4 metry, na kterém byly umístěny čtyři svíčky a tři překážky, které by neměl robot shodit. Hřiště mělo černou barvu a bylo ohraničeno dvojitou bílou čarou. Na každý pokus měl každý robot vymezený čas tři minuty. Za tuto dobu mohl robot předvést své schopnosti.

Celý článek...
 
Den otevřených dveří VOŠ Tisk Email
Neděle, 23 Březen 2014 13:14

Den otevřených dveří - 9. 4. 2014 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

altNavštivte moderní a perspektivní školu, která vám poskytne velmi zajímavé zázemí jak do vašeho studijního, tak profesního života. Den otevřených dveří se koná v hlavní budově školy, v Kostelní ulici č.p. 134, ale na požádání vám předvedeme i další pracoviště, jako je dílna signmakingu či profesionální fotostudio.

Stejně tak můžete navštívit jeden z nejmodernějších internátů v zemi, který nám může závidět kdekterá vysoká škola.

Na co se můžete těšit? Předvedeme vám kompletní zázemí obalové techniky, které čítá moderně vybavené učebny výpočetní techniky, vzorkovací plotter, výsekový lis a 3D tiskárnu.

Vyšší odborná škola vám v oboru Obalový a grafický design otevře dveře k novým pracovním i studijním možnostem. Tento jedinečný obor nastartuje vaši budoucí kariéru, jednosemestrální odborná praxe u prestižních firem umožní získání tak důležitých praktických znalostí a dovedností.

Zvolte si obor, ve kterém se snoubí profesionální teoretická výuka s velkým podílem praxe! Staňte se konstruktérem nebo grafikem obalů!

V současné době nabízíme následující obory: Obalová technika (obalový a grafický design), Informační technologie (správce počítačové sítě, virtualizace a cloud computing; webdesign; management informačních systémů - ERP aplikace), Design interiéru a nábytku, Mechanik - elektrotechnik (mechatronika a robotika), Elektrikář inteligentních elektroinstalací, Truhlář.

Pokud vás zajímají naše obory, neváhejte a přijďte se na nás podívat. Budeme se vám individuálně věnovat.

 
Artík pobavil děti ze 3.ZŠ Tisk Email
Neděle, 23 Březen 2014 12:49

webSpolupráce se školami neznamená jen setkávání v době obligátních dní otevřených dveří. Dne 18. března jsme ve spolupráci s Mgr. Ilonou Stierankovou, pedagožkou a výchovnou poradkyní ZŠ Štětí v Ostrovní ulici, uspořádali setkání dětí ZŠ s naším robotem Artíkem. Děti si tak mohly ověřit, že náš robot je opravdu "živou inteligentní" bytostí, schopnou počítat úlohy, povídat si a reagovat na přání malých posluchačů. V budoucnu plánujeme další akce, šité na míru požadavkům našich nejmenších z řad základních a základních uměleckých škol. Bude se jednat nejen o posezení nad technikou, která je vždy prezentována populární metodou, ale též umělecké workshopy, ateliér digitální fotografie a mnoho dalšího.

Upozorňujeme, že nadále přijímáme zájemce do kroužků robotiky a elektrotechniky. Děti tak mohou kvalitně trávit svůj volný čas a nenásilně se připravovat třeba i na svoji budoucí dráhu. Kroužky jsou metodicky vedeny zkušenými učiteli naší školy.

Jednou i vaše dítě třeba postaví podobného robota, jakým je náš Artík! ;-)

 
Obalový a grafický design - jedinečný obor s dobrým uplatněním Tisk Email
Pátek, 07 Březen 2014 15:50

Zajímá vás problematika současného grafického a obalového designu? Sledujete trendy v reklamě? Chcete vědět  jak se dělá obal? Jste kreativní a chcete se naučit novým postupům a nejmodernějším technologiím? Láká vás počítačová grafika? Staňte se studenty školy s největší tradicí v oboru v rámci ČR!

Co nabízíme?

Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou se zaměřením na obalový a grafický design. Spousta škol nabízí grafiku – ať už klasickou, či počítačovou. Pro nás je to však samozřejmost a navíc vám poskytneme velmi zajímavou specializaci, se kterou získáte velmi slušnou pozici na trhu práce!  Výtvarně nadaní absolventi najdou široké uplatnění jako obaloví designéři ve firmách, které se věnují obalovému designu a obalové technice. Jako kreativní pracovníci mohou působit v oblasti grafického designu se zaměřením na grafickou úpravu obalů a displejů. Vzhledem k velkému počtu hodin věnovaných profesionální počítačové grafice najdou též uplatnění jako grafici v reklamních agenturách a DTP studiích.

Technici se mohou realizovat jako konstruktéři obalů či konstrukční designéři, pracovat v kartonážkách, DTP studiích, tiskárnách se zpracováním papíru, kartonů a lepenek a ve firmách zabývajících se návrhem, přípravou a výrobou výsekových desek pro obaly a displeje. Pochopitelně se nabízí možnost pokračování na naší Vyšší odborné škole obalové techniky a získat titul "diplomovaný specialista". Uvažujeme též o možnosti rozšíření nabídky o bakalářské studium.

 
Stipendium pro žáky oboru Elektrikář Tisk Email
Úterý, 04 Březen 2014 08:38

Věnovat se oboru Elektrikář, v případě naší školy pak ŠVP Elektrikář inteligentních elektroinstalací, se dobrým žákům vyplatí po mnoha stránkách. Kromě toho, že se vyučí v moderním a perspektivním oboru, z něhož mohou dále pokračovat ve zkráceném řízení i do oboru maturitního, mají možnost získat i velmi zajímavé stipendium, o kterém rozhodl Ústecký kraj.

  • v 1. ročníku  získá  1 500,- Kč za pololetí v případě, že nebude hodnocen stupněm nedostatečný a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,-Kč
  • ve 2. ročníku získá za stejných podmínek 2 000,-Kč za pololetí a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,-Kč
  • ve 3. ročníku získá za stejných podmínek 2 500,-Kč za pololetí a za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,-Kč

    Neváhejte a vyučte se modernímu řemeslu, které má budoucnost!
 
Přijímací řízení Tisk Email
Pátek, 21 Únor 2014 12:02

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2014 - 2015 (přihlášku je nutné předat škole do 15. března 2014)

Kriteria přijímacího řízení:

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí na základě rozhodnutí zřizovatele stanovil pro uchazeče o studium studijních oborů přijímací zkoušky. První kolo přijímacích zkoušek proběhne 22. 4. 2014  a 23. 4. 2014. Jejich součástí budou na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje SCIO testy z českého jazyka a z matematiky, které budou vytvořeny v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP a těmito dokumenty formulovaných výstupech. Všichni uchazeči budou na začátku dubna ve zvacím dopisu vyrozuměni o jejich podmínkách. Při podání přihlášky budou všichni uchazeči požádáni, aby si zvolili datum (22. 4. nebo 23. 4.) přijímací zkoušky, ve kterém se dostaví k jejímu vykonání.

 

Střední škola Štětí přijímá prvních 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do každého ze  tří studijních oborů v rámci RVP Informační technologie, prvních 30 uchazečů do studijního oboru Obalová technika, prvních 30 uchazečů do studijního oboru Design interiéru a nábytku, a 24 do oboru Mechanik elektrotechnik.

Do učebních oborů bude podle bodů získaných za prospěch v ZŠ (viz výše uvedenou tabulku) přijato prvních 24 uchazečů do učebního oboru Elektrikář a prvních 24 uchazečů do učebního oboru Truhlář. Zájemci o učební obor přijímací zkoušku nekonají.

 

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Podmínky zdravotní způsobilosti

 18-20-M/01

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

 18-20-M/01

Informační technologie – webdesign

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

 18-20-M/01

Informační technologie – management informačních systémů

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

 82-41-M/11

Design interiéru - Design interiéru a nábytku

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

 34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

Maturitní zkouškou

Denní

9 b), 19

 26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

3, 22

 33-56-H/01 Truhlář 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem  Denní 1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22

 26-51-H/01

Elektrikář

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

3, 22

 

Podrobné informace ohledně přijímacího řízení naleznete zde.

 
Výsledky talentových zkoušek oboru 82-41-M/11 Design interiéru a nábytku Tisk Email
Úterý, 14 Leden 2014 16:08

Výsledky talentových zkoušek oboru 82-41-M/11 Design interiéru a nábytku pro školní rok 2014/15

Klikněte zde. (dokument PDF, nutná instalace Adobe Readeru)

 
Den otevřených dveří Tisk Email
Středa, 08 Leden 2014 14:36

Den otevřených dveří - 16. 1. 2014 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

altNavštivte moderní a perspektivní školu, která vám poskytne velmi zajímavé zázemí jak do vašeho studijního, tak profesního života. Den otevřených dveří se koná v hlavní budově školy, v Kostelní ulici č.p. 134, ale na požádání vám předvedeme i další pracoviště, jako je dílna signmakingu, profesionální fotostudio, ateliér designu interiéru nábytku, učebnu odborného výcviku mechatroniků či dílny truhlářů. Stejně tak můžete navštívit jeden z nejmodernějších internátů v zemi.

Na co se můžete těšit? Předvedeme vám kompletní zázemí obalové techniky, které čítá moderně vybavené učebny výpočetní techniky, vzorkovací plotter, výsekový lis a 3D tiskárnu. Můžete si poklábosit s robotem Artíkem a nahlédnout do tajů mechatroniky a robotiky. Dozvíte se též zajímavé informace o designu interiéru a nábytku.

V současné době nabízíme následující obory: Obalová technika (obalový a grafický design), Informační technologie (správce počítačové sítě, virtualizace a cloud computing; webdesign; management informačních systémů - ERP aplikace), Design interiéru a nábytku, Mechanik - elektrotechnik (mechatronika a robotika), Elektrikář inteligentních elektroinstalací, Truhlář.

Pokud vás zajímají naše obory, neváhejte a přijďte se na nás podívat. Budeme se vám individuálně věnovat.

 
Klauzury hodnotili i profesionálové z oboru Tisk Email
Čtvrtek, 12 Prosinec 2013 09:52

Druhá polovina prosince znamená pro naše studenty VOŠ nejen signál, že se blíží zápočty a zkouškové období, ale i finalizaci závěrečných klauzurních prací. Jen pár dnů po sobě letos proběhly klauzury tříd 2.O a 3.O.Tak jako bylo tomu v předchozích 4 letech i letos byla hodnotitelská komise sestavena nejen z odborných pedagogů, ale i zástupců známých firem v jejichž spolupráci byly práce a hlavně témata zadávána. A velice příjemným zjištěním byl letošní nebývale velký počet diváků z řad ostatních tříd, kteří se přišli ze zájmu o akci či témata podívat, vzhledem k množství přinesených židlí, bychom na Kostelní určitě potřebovali spíše větší aulu..

Celý článek...
 
Vystavujeme v Litoměřicích Tisk Email
Neděle, 08 Prosinec 2013 16:27

Vystavujeme v Litoměřicích

Ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu se konala ve středu 4.12.na gotickém hradě v Litoměřicích vernisáž našich studentů 1.O VOŠ na téma Fantazie z papíru.

Celý článek...
 
Účast na odborných seminářích, kongresech i společenských akcích Tisk Email
Neděle, 08 Prosinec 2013 16:16

Účast na odborných seminářích, kongresech i společenských akcích

Prakticky každý měsíc jsou pro studenty VOŠ i SŠ obalové techniky připravovány různé odborné akce ve škole i mimo ní. Vybraným studentům je umožňována i účast na vysoce prestižních akcích republikového i mezinárodního charakteru, nejinak tomu bylo i v posledních dvou měsících.

Celý článek...
 
Pozvánka do hradu v Litoměřicích Tisk Email
Středa, 27 Listopad 2013 20:39

Vystava Litomerice pozvanka

 
Mechatronici na prezentaci systému COMOS Tisk Email
Neděle, 24 Listopad 2013 19:19

Dne 24. 4. 2013 proběhla prezentace systému COMOS v hotelu Clarion Congress Hotel v Ústí nad Labem. Mimo špičkových odborníků z vědeckých i výrobních institucí se prezentace zúčastnila i naše třída ME 3 s vyučujícím odborných předmětů Ing. Ježkem. Systém COMOS je moderní platformou umožňující projektantům a provozovatelům podniků zpracovávat mimořádně velké objemy dat, propojení technologických zařízení a automatizačních prostředků. Nabízí integrovanou správu dat a dokumentů, přináší časovou úsporu, snížení pracnosti i nákladů při řízení podniků.

 
Příjímáme děti do kroužků Tisk Email
Čtvrtek, 07 Listopad 2013 12:02

Stále ještě přijímáme děti do kroužků elektrotechniky a robotiky, leteckého modelářství, digitální fotografie, šperkařství. Otevíráme i litografickou dílnu. Zájemci hlaste se na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Přijímáme děti od druhého stupně ZŠ. Podmínky: 1000 Kč / rok.

 
Škola na výstavách a dny otevřených dveří Tisk Email
Úterý, 08 Říjen 2013 09:27

Chceme vám být blíž a tak jako každý rok vyjíždíme na školské veletrhy a výstavy, kde vás můžeme seznámit s aktuální studijní nabídkou naší školy. V následujících měsících nás tak najdete v těchto městech:

Litoměřice, kulturní dům: 15. - 16. 10. 2013

Mladá Boleslav, Na Karmeli, Vzdělávací centrum, 17. 10. 2013

Liberec, EDUCA, Tip Sport Arena, 17. - 19. 10. 2013

Most, Sportovní hala, 20. - 21.10. 2013

Mělník, Kulturní dům, 24. 10. 2013

Žatec, Obchodní akademie a SOŠ zemědělská a ekologická, 28. 11. 2013

Děčín, Společenský dům Střelnice, 3. - 4. 12. 2013

 

Dny otevřených dveří: 5. 11. 2013 od 10 do 16 hod. v budově v Kostelní ulici 134, 16. 1. 2014, 9. 4. 2014, pod domluvě kdykoliv individuálně.

Jste základní škola a máte zájem účastnit se našeho dne s technikou a hraní s papírem? Vytvoříme pro vás kreativní workshop buď u vás, nebo přímo v naší škole. Budete malovat, kreslit, lepit, pracovat s profesionálními grafickými aplikacemi, sestavovat roboty a programovat je. Neváhejte a kontaktujte nás!

 
Talentové zkoušky na Design interiéru a nábytku Tisk Email
Úterý, 08 Říjen 2013 08:37

Kód oboru: 82-41-M/11

ŠVP: Design interiéru a nábytku

Doba studia: čtyři roky

Zakončení maturitní zkouškou

Forma studia: Denní

Přijímáme do oboru Design interiéru a nábytku! Neváhejte a studujte kreativní obor
s širokou možností uplatnění.

V kontextu tradice Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, především oborů Obalový a grafický design, Obalová technika - Obalový a grafický design a oboru Truhlář otevíráme druhý ročník oboru Design interiéru a nábytku. Tento studijní obor bude organicky propojovat již běžící vzdělávací programy a poskytne absolventům přípravu pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti tvorby interiérů a nábytku, zejména jako tvůrčí, případě technickoorganizační pracovník. Studium tohoto oboru je vhodné pro chlapce a dívky s dobrým prospěchem, tvořivostí a výtvarným projevem se zájmem o atraktivní povolání bytových architektů a designérů, kteří se zabývají navrhováním interiérů.

03

Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Žáci se v průběhu studia seznámí s dějinami výtvarné kultury a nábytkové tvorby, s různými technikami kresby a malby, naučí se navrhovat nábytek, vybavení a zařízení interiérů včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení. Podrobně se seznámí s materiály a technologií výroby nábytku, naučí se zpracovávat konstrukční dokumentaci. Vytvářet modely a konkrétní výrobky dle vlastních návrhů na odborných pracovištích dílen a ateliérů. Pracovat se speciálními grafickými programy včetně programování na CNC dřevoobráběcích strojích, posuzovat ekonomické aspekty výroby i základy ekonomiky výroby.

 

Přijímací zkoušky: Termín podání přihlášek do 30. 11. 2013, talentová zkouška 14. 1. 2014

Informace o přijímacím řízení naleznete ZDE.

Formulář příhlášky, pokud jej neobdržíte od své základní školy, můžete stáhnout ZDE.

Den otevřených dveří: 5. 11. 2013, ale i kdykoli po domluvě, individuální formou

 
Štětí a móda Tisk Email
Pondělí, 30 Září 2013 19:07

Po zdařilé módní přehlídce, kterou studenti VOŠ a SŠ uspořádali začátkem září při příležitosti 30. výročí oboru obalová technika ve Štětí, studenti 2.O VOŠ připravili ve velmi krátkém čase další módní přehlídku, tentokrát na téma Milka čokoláda, známá čokoláda presentovala nový typ své pochoutky na festivalu světel V záři, který se konal v Olomouci.

Celý článek...
 
Studenti a Fachpack Tisk Email
Pondělí, 30 Září 2013 19:44

Studenti 3.O a 1.O VOŠ se zúčastnili obalového veletrhu Fachpack. Velice podnětná akce se uskutečnila díky sponsorům z řad sociálních partnerů, společnosti THIMM a obalové asociace SYBA. Na jednom z nejznámějších středoevropských veletrhů studenti mohli navštívit stánky 1440 vystavovatelů. Veletrh Fachpack naši studenti navštěvují pravidelně již 10 let.

Celý článek...
 
Nové kroužky na škole Tisk Email
Čtvrtek, 26 Září 2013 19:12

Na škole je nyní otevřen nový kroužek elektrotechniky a robotiky. Počítáme nejen se zájmem našich žáků, ale též se zájemci mimo naši školu. Pokud si chcete umět naprogramovat robota, nebo pootevřít dvířka do tajů elektrotechniky, neváhejte a kontaktujte nás. Přihláška do kroužku je zde.

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 7 z 15