mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
index 02b

Aktuálně

3. kolo přijímacího řízení na učební obory Tisk Email
Středa, 04 Červen 2014 13:16

Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, Štětí, p.o. vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení (zkoušky se nekonají) na učební obory:

Obor vzdělání - název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení termín 3. kola přijímacího řízení
Elektrikář 26-51-H/01 denní 4 13.6.2014 20.6.2014
Truhlář 33-56-H/01 denní 5 13.6.2014 20.6.2014

 

Škola nechává jedno volné místo pro případné přijetí na základě odvolání pro každý obor.
 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání - viz tabulka a údaje pod tabulkou.

Přihlášku ke studiu je nutné zaslat (event. donést osobně) nejpozději do 13. 6. 2014 na sekretariát školy v Kostelní 134, 411 08 Štětí. Prosíme uchazeče o studium oboru Informační technologie, aby do přihlášky uvedli i název vzdělávacího programu, o který mají zájem.

Uchazeči budou informováni o výsledku prvního kola přijímacího řízení od 20. 6. 2014  na webových stránkách školy  www.odbornaskola.cz a na nástěnkách ve vestibulech budov školy v Kostelní 134 a v Pivovarské 594.

 

Věnovat se oboru Elektrikář, v případě naší školy pak ŠVP Elektrikář inteligentních elektroinstalací, se dobrým žákům vyplatí po mnoha stránkách. Kromě toho, že se vyučí v moderním a perspektivním oboru, z něhož mohou dále pokračovat ve zkráceném řízení i do oboru maturitního, mají možnost získat i velmi zajímavé stipendium, o kterém rozhodl Ústecký kraj.

  • v 1. ročníku  získá  1 500,- Kč za pololetí v případě, že nebude hodnocen stupněm nedostatečný a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,-Kč
  • ve 2. ročníku získá za stejných podmínek 2 000,-Kč za pololetí a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,-Kč
  • ve 3. ročníku získá za stejných podmínek 2 500,-Kč za pololetí a za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,-Kč
Celý článek...
 
Mladý obal získala studentka ze Štětí Tisk Email
Sobota, 31 Květen 2014 11:20

Mladý obal získala studentka ze Štětí

Kateřina Hrubá, studentka 2.O VOŠ získala třetí místo v prestižní mezinárodní soutěži Mladý Obal 2014.

Celý článek...
 
Na veletrhu Reklama&Polygraf Tisk Email
Úterý, 20 Květen 2014 19:41

Na veletrhu Reklama&Polygraf
Studenti 1. O VOŠ se zúčastnili v polovině května známého pražského veletrhu Reklama&Polgraf konaného letos na PVA Praha Letňany.

Celý článek...
 
Návštěva sklárny Tisk Email
Pátek, 09 Květen 2014 15:06

Návštěva sklárny

Na počátku května se studenti VOŠ a SŠ v rámci předmětu obalová technika zúčastnili exkurze do sklárna A je to v Lindavě u Nového Boru.

Celý článek...
 
Březen a duben bohatý na "obalové" zážitky Tisk Email
Pátek, 09 Květen 2014 14:23

Březen a duben bohatý na "obalové" zážitky

Zatímco veletrhu Embax Print se škola zúčastnila pouze na společném stánku s APPC (díky vstřícnosti asociace) a presentovala se pomocí zástupců školy na Studentském fóru, v nadcházejících jarních měsících se studenti VOŠ opět vedle klasické výuky účastnili i mnohých dalších externích akcí.

Jako každé jaro, se i v tom letošním jelo na spojenou exkurzi do Retalu (výroba PET preforem) a Coca Coly (výroba a stáčení nápojů do skla, plechu i PET láhví). V rámci předmětu obalová technika navštívili studenti 1.O i Mondi. Nikoli však výrobu papíru či papírových pytlů, ale část Mondi Coating, kde se vyrábí vícevrstvé kompozitní materiály z papíru, plastů i hliníku. V dubnu studenti VOŠ i s některými mladšími spolužáky ze SŠ se vyrazili podívat do společnosti Multivac jak lze balit potraviny (především maso a sýry) v různých typech MAP atmosféry. Vzhledem k tomu, že obaly přináší i odpady, dalším cílem byla exkurze do PTP Group na recyklaci PET láhví.
Akce probíhaly i v samotné škole. Dokončil se cyklus přednášek BOBST, které již několik let realizuje zástupce firmy Ing. J. Nykl, a následovalo tradiční testování. Best of best jedou jako vždy v létě do Švýcarska na náklady firmy. Jména již známe - Adéla Koubková a Michaela Máslová (tedy ani letos se nepodařilo, aby studenti/muži byli lepší...). Další zajímavou přednáškou v dubnu byla i presentace o vlastnostech a možnostech využití odtrhávacích, lepících a dalších typů pásek v konstrukci obalů, kterou pro nás připravil jeden z leaderů v tomto sortimentu, společnost tesa. Jedna z nejlépe hodnocených exkurzí proběhla ve školícím centru Repromat - vedle dopoledního bloku přednášek, následoval odpolední blok praktické práce na strojích HP Indigo, chytří studenti nezaváhali a využili možnosti zdarma natisknout si vlastní reálné projekty k závěrečným ABS.

 

mult1  rep1 rep2           jlov1

 
Přijímací řízení na VOŠ - Obalový a grafický design Tisk Email
Pátek, 25 Duben 2014 07:26

Staň se designérem obalů. Buď konstruktérem, nebo grafikem!

1. kolo přijímacích zkoušek do oboru Obalový a grafický design (82-41-N/09) na školní rok 2014/15 se koná v pondělí 23. června 2014 od 9.00 hod. v budově školy v Kostelní 134 ve Štětí. Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením 3-5 vlastních prací různého charakteru. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu. Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnout  celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

Celý článek...
 
Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školu Tisk Email
Čtvrtek, 24 Duben 2014 12:55

Kriteria přijímacího řízení (druhé kolo):

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí na základě rozhodnutí zřizovatele vyhlásíl pro uchazeče studijních a učebních oborů druhé kolo přijímacího řízení. Zájemci o studium studijních oborů konají přijímací zkoušky.  Zájemci o učební obory přijímací zkoušku nekonají. Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhne 20. 5. 2014 od 9.00 v Kostelní ulici. Jejich součástí budou na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje SCIO testy z českého jazyka a z matematiky, které budou vytvořeny v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP a těmito dokumenty formulovaných výstupech. Všichni uchazeči budou na začátku května zvacím dopisem vyrozuměni o jejich podmínkách.

Celý článek...
 
Nová tělocvična pro žáky i kroužky a volnočasové aktivity Tisk Email
Pondělí, 31 Březen 2014 15:29

Dne 31. 3. 2014 byla škole předána nově zrekonstruovaná hala, která je součástí areálu školy v Pivovarské ulici. Multifunkční hala slouží nejen pro kompletní výuku tělesné výchovy, ale je k dispozici též pro volnočasovou činnost jak žáků a studentů VOŠ a SŠ, tak zájmovým kroužkům z řad organizací ve městě.
Rekonstrukce spočívala zejména v kompletní výměně stávající parketové podlahy za moderní podlahový systém Pulastic, obnoveno bylo též některé tělocvičné nářadí a sportovní zařízení. V patře tělocvičny jsou k dispozici tribuny pro diváky, na témže místě též posilovna.  Rekonstrukce byla hrazena Ústeckým krajem.
Věříme, že zbrusu nová hala bude pro potěchu všech žáků, kroužků a dalších sportovních nadšenců a poskytne jim náležité zázemí.

 

DSC 0596webDSC 0597web

DSC 0602webDSC 0605web

 
REDBULINO, autor článku Lukáš Veleba, 2.IM Tisk Email
Pátek, 28 Březen 2014 13:51

redbulinoDne 20. a 21. března jsme se zúčastnili národní robotické soutěže Robo Rave, která se konala v Pardubicích. Tato soutěž obnášela vymyslet vlastního robota, který bude hledat svíčky s plamenem a následně je hasit. Dále bylo vymezené hřiště 3x4 metry, na kterém byly umístěny čtyři svíčky a tři překážky, které by neměl robot shodit. Hřiště mělo černou barvu a bylo ohraničeno dvojitou bílou čarou. Na každý pokus měl každý robot vymezený čas tři minuty. Za tuto dobu mohl robot předvést své schopnosti.

Celý článek...
 
Den otevřených dveří VOŠ Tisk Email
Neděle, 23 Březen 2014 13:14

Den otevřených dveří - 9. 4. 2014 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

altNavštivte moderní a perspektivní školu, která vám poskytne velmi zajímavé zázemí jak do vašeho studijního, tak profesního života. Den otevřených dveří se koná v hlavní budově školy, v Kostelní ulici č.p. 134, ale na požádání vám předvedeme i další pracoviště, jako je dílna signmakingu či profesionální fotostudio.

Stejně tak můžete navštívit jeden z nejmodernějších internátů v zemi, který nám může závidět kdekterá vysoká škola.

Na co se můžete těšit? Předvedeme vám kompletní zázemí obalové techniky, které čítá moderně vybavené učebny výpočetní techniky, vzorkovací plotter, výsekový lis a 3D tiskárnu.

Vyšší odborná škola vám v oboru Obalový a grafický design otevře dveře k novým pracovním i studijním možnostem. Tento jedinečný obor nastartuje vaši budoucí kariéru, jednosemestrální odborná praxe u prestižních firem umožní získání tak důležitých praktických znalostí a dovedností.

Zvolte si obor, ve kterém se snoubí profesionální teoretická výuka s velkým podílem praxe! Staňte se konstruktérem nebo grafikem obalů!

V současné době nabízíme následující obory: Obalová technika (obalový a grafický design), Informační technologie (správce počítačové sítě, virtualizace a cloud computing; webdesign; management informačních systémů - ERP aplikace), Design interiéru a nábytku, Mechanik - elektrotechnik (mechatronika a robotika), Elektrikář inteligentních elektroinstalací, Truhlář.

Pokud vás zajímají naše obory, neváhejte a přijďte se na nás podívat. Budeme se vám individuálně věnovat.

 
Artík pobavil děti ze 3.ZŠ Tisk Email
Neděle, 23 Březen 2014 12:49

webSpolupráce se školami neznamená jen setkávání v době obligátních dní otevřených dveří. Dne 18. března jsme ve spolupráci s Mgr. Ilonou Stierankovou, pedagožkou a výchovnou poradkyní ZŠ Štětí v Ostrovní ulici, uspořádali setkání dětí ZŠ s naším robotem Artíkem. Děti si tak mohly ověřit, že náš robot je opravdu "živou inteligentní" bytostí, schopnou počítat úlohy, povídat si a reagovat na přání malých posluchačů. V budoucnu plánujeme další akce, šité na míru požadavkům našich nejmenších z řad základních a základních uměleckých škol. Bude se jednat nejen o posezení nad technikou, která je vždy prezentována populární metodou, ale též umělecké workshopy, ateliér digitální fotografie a mnoho dalšího.

Upozorňujeme, že nadále přijímáme zájemce do kroužků robotiky a elektrotechniky. Děti tak mohou kvalitně trávit svůj volný čas a nenásilně se připravovat třeba i na svoji budoucí dráhu. Kroužky jsou metodicky vedeny zkušenými učiteli naší školy.

Jednou i vaše dítě třeba postaví podobného robota, jakým je náš Artík! ;-)

 
Obalový a grafický design - jedinečný obor s dobrým uplatněním Tisk Email
Pátek, 07 Březen 2014 15:50

Zajímá vás problematika současného grafického a obalového designu? Sledujete trendy v reklamě? Chcete vědět  jak se dělá obal? Jste kreativní a chcete se naučit novým postupům a nejmodernějším technologiím? Láká vás počítačová grafika? Staňte se studenty školy s největší tradicí v oboru v rámci ČR!

Co nabízíme?

Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou se zaměřením na obalový a grafický design. Spousta škol nabízí grafiku – ať už klasickou, či počítačovou. Pro nás je to však samozřejmost a navíc vám poskytneme velmi zajímavou specializaci, se kterou získáte velmi slušnou pozici na trhu práce!  Výtvarně nadaní absolventi najdou široké uplatnění jako obaloví designéři ve firmách, které se věnují obalovému designu a obalové technice. Jako kreativní pracovníci mohou působit v oblasti grafického designu se zaměřením na grafickou úpravu obalů a displejů. Vzhledem k velkému počtu hodin věnovaných profesionální počítačové grafice najdou též uplatnění jako grafici v reklamních agenturách a DTP studiích.

Technici se mohou realizovat jako konstruktéři obalů či konstrukční designéři, pracovat v kartonážkách, DTP studiích, tiskárnách se zpracováním papíru, kartonů a lepenek a ve firmách zabývajících se návrhem, přípravou a výrobou výsekových desek pro obaly a displeje. Pochopitelně se nabízí možnost pokračování na naší Vyšší odborné škole obalové techniky a získat titul "diplomovaný specialista". Uvažujeme též o možnosti rozšíření nabídky o bakalářské studium.

 
Stipendium pro žáky oboru Elektrikář Tisk Email
Úterý, 04 Březen 2014 08:38

Věnovat se oboru Elektrikář, v případě naší školy pak ŠVP Elektrikář inteligentních elektroinstalací, se dobrým žákům vyplatí po mnoha stránkách. Kromě toho, že se vyučí v moderním a perspektivním oboru, z něhož mohou dále pokračovat ve zkráceném řízení i do oboru maturitního, mají možnost získat i velmi zajímavé stipendium, o kterém rozhodl Ústecký kraj.

  • v 1. ročníku  získá  1 500,- Kč za pololetí v případě, že nebude hodnocen stupněm nedostatečný a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,-Kč
  • ve 2. ročníku získá za stejných podmínek 2 000,-Kč za pololetí a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,-Kč
  • ve 3. ročníku získá za stejných podmínek 2 500,-Kč za pololetí a za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,-Kč

    Neváhejte a vyučte se modernímu řemeslu, které má budoucnost!
 
Přijímací řízení Tisk Email
Pátek, 21 Únor 2014 12:02

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2014 - 2015 (přihlášku je nutné předat škole do 15. března 2014)

Kriteria přijímacího řízení:

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí na základě rozhodnutí zřizovatele stanovil pro uchazeče o studium studijních oborů přijímací zkoušky. První kolo přijímacích zkoušek proběhne 22. 4. 2014  a 23. 4. 2014. Jejich součástí budou na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje SCIO testy z českého jazyka a z matematiky, které budou vytvořeny v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP a těmito dokumenty formulovaných výstupech. Všichni uchazeči budou na začátku dubna ve zvacím dopisu vyrozuměni o jejich podmínkách. Při podání přihlášky budou všichni uchazeči požádáni, aby si zvolili datum (22. 4. nebo 23. 4.) přijímací zkoušky, ve kterém se dostaví k jejímu vykonání.

 

Střední škola Štětí přijímá prvních 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do každého ze  tří studijních oborů v rámci RVP Informační technologie, prvních 30 uchazečů do studijního oboru Obalová technika, prvních 30 uchazečů do studijního oboru Design interiéru a nábytku, a 24 do oboru Mechanik elektrotechnik.

Do učebních oborů bude podle bodů získaných za prospěch v ZŠ (viz výše uvedenou tabulku) přijato prvních 24 uchazečů do učebního oboru Elektrikář a prvních 24 uchazečů do učebního oboru Truhlář. Zájemci o učební obor přijímací zkoušku nekonají.

 

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Podmínky zdravotní způsobilosti

 18-20-M/01

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

 18-20-M/01

Informační technologie – webdesign

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

 18-20-M/01

Informační technologie – management informačních systémů

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

 82-41-M/11

Design interiéru - Design interiéru a nábytku

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

 34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

Maturitní zkouškou

Denní

9 b), 19

 26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

3, 22

 33-56-H/01 Truhlář 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem  Denní 1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22

 26-51-H/01

Elektrikář

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

3, 22

 

Podrobné informace ohledně přijímacího řízení naleznete zde.

 
Výsledky talentových zkoušek oboru 82-41-M/11 Design interiéru a nábytku Tisk Email
Úterý, 14 Leden 2014 16:08

Výsledky talentových zkoušek oboru 82-41-M/11 Design interiéru a nábytku pro školní rok 2014/15

Klikněte zde. (dokument PDF, nutná instalace Adobe Readeru)

 
Den otevřených dveří Tisk Email
Středa, 08 Leden 2014 14:36

Den otevřených dveří - 16. 1. 2014 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

altNavštivte moderní a perspektivní školu, která vám poskytne velmi zajímavé zázemí jak do vašeho studijního, tak profesního života. Den otevřených dveří se koná v hlavní budově školy, v Kostelní ulici č.p. 134, ale na požádání vám předvedeme i další pracoviště, jako je dílna signmakingu, profesionální fotostudio, ateliér designu interiéru nábytku, učebnu odborného výcviku mechatroniků či dílny truhlářů. Stejně tak můžete navštívit jeden z nejmodernějších internátů v zemi.

Na co se můžete těšit? Předvedeme vám kompletní zázemí obalové techniky, které čítá moderně vybavené učebny výpočetní techniky, vzorkovací plotter, výsekový lis a 3D tiskárnu. Můžete si poklábosit s robotem Artíkem a nahlédnout do tajů mechatroniky a robotiky. Dozvíte se též zajímavé informace o designu interiéru a nábytku.

V současné době nabízíme následující obory: Obalová technika (obalový a grafický design), Informační technologie (správce počítačové sítě, virtualizace a cloud computing; webdesign; management informačních systémů - ERP aplikace), Design interiéru a nábytku, Mechanik - elektrotechnik (mechatronika a robotika), Elektrikář inteligentních elektroinstalací, Truhlář.

Pokud vás zajímají naše obory, neváhejte a přijďte se na nás podívat. Budeme se vám individuálně věnovat.

 
Klauzury hodnotili i profesionálové z oboru Tisk Email
Čtvrtek, 12 Prosinec 2013 09:52

Druhá polovina prosince znamená pro naše studenty VOŠ nejen signál, že se blíží zápočty a zkouškové období, ale i finalizaci závěrečných klauzurních prací. Jen pár dnů po sobě letos proběhly klauzury tříd 2.O a 3.O.Tak jako bylo tomu v předchozích 4 letech i letos byla hodnotitelská komise sestavena nejen z odborných pedagogů, ale i zástupců známých firem v jejichž spolupráci byly práce a hlavně témata zadávána. A velice příjemným zjištěním byl letošní nebývale velký počet diváků z řad ostatních tříd, kteří se přišli ze zájmu o akci či témata podívat, vzhledem k množství přinesených židlí, bychom na Kostelní určitě potřebovali spíše větší aulu..

Celý článek...
 
Vystavujeme v Litoměřicích Tisk Email
Neděle, 08 Prosinec 2013 16:27

Vystavujeme v Litoměřicích

Ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu se konala ve středu 4.12.na gotickém hradě v Litoměřicích vernisáž našich studentů 1.O VOŠ na téma Fantazie z papíru.

Celý článek...
 
Účast na odborných seminářích, kongresech i společenských akcích Tisk Email
Neděle, 08 Prosinec 2013 16:16

Účast na odborných seminářích, kongresech i společenských akcích

Prakticky každý měsíc jsou pro studenty VOŠ i SŠ obalové techniky připravovány různé odborné akce ve škole i mimo ní. Vybraným studentům je umožňována i účast na vysoce prestižních akcích republikového i mezinárodního charakteru, nejinak tomu bylo i v posledních dvou měsících.

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 7 z 15