mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
index 02b

Aktuálně

Na veletrhu Reklama & Polygraf Tisk Email
Čtvrtek, 22 Březen 2012 21:04

Studenti tříd 1. O, 3. D a 3. O se zúčastnili v předposledním březnovém týdnu známého veletrhu Reklama & Polygraf v Praze. I když letos škola na rozdíl od předchozích let, na veletrhu neměla vlastní stánek, umožnila účast téměř 100 studentům z oboru obalová technika (SŠ) a grafický a obalový design (VOŠ) na této polygraficko – reklamní akci, která patří v tomto segmentu mezi nejvýznamnější v ČR.

Celý článek...
 
Focus on pre press Tisk Email
Sobota, 10 Březen 2012 18:06

V prvním březnovém týdnu proběhla pro studenty VOŠ přednáška na téma Předtisková příprava v praxi, kterou pro školu zajistila společnost Panflex, známý výrobce flexotiskových štočků, se kterým škola již delší dobu spolupracuje.

 

Celý článek...
 
Na Embaxu v Brně Tisk Email
Sobota, 10 Březen 2012 17:54

Na přelomu února a března na brněnském výstavišti proběhl tuzemský pro obaláře oborově  nejvýznamnější veletrh, Embax zaměřený na výrobu obalů, značení a související technologie.

Celý článek...
 
 
Exkurze v zasněženém únoru Tisk Email
Úterý, 21 Únor 2012 21:25

Vzhledem k délce nejkratšího měsíce, ve kterém byly navíc ještě i týdenní prázdniny, pořádala škola pro obaláře pouze 2 exkurze.

Celý článek...
 
Ukončení projektu s Unipapem Tisk Email
Úterý, 21 Únor 2012 20:51
Začátek semestru studenti z  3. O VOŠ  zahájili příjemně, předáváním cen za nejlepší projekty společné práce VOŠ  a UNIPAP a. s. Práce na téma přepravní balení byla velmi náročným projektem zvláště pro ty, kteří se profilují spíše jako výtvarníci. Přesto se při závěrečném hodnocení shodli, jak učitelé odborných předmětů, tak i zástupci firmy UNIPAP, že vysloveně slabá práce mezi odevzdanými nebyla žádná. Studenti splnili všechny body zadání, důraz byl především na vhodný výběr materiálu a konstrukci. Ta měla splňovat jak logistické zadání, tak se řídit i materiálovou prevencí – minimalistikou. Funkční zafixování a stanovení deformačních zón bylo další samozřejmostí projektu.
V únoru, po zkouškovém období, již studenty čekalo pouze ocenění nejlepších prací. Ceny, včetně diplomů přivezla zástupkyně firmy UNIPAP, Ing. Iva Nehybová (vedoucí sekretariátu GŘ, manažer marketingu, lidské zdroje).
A i přesto, že se jednalo o týmovou práci, společnost UNIPAP byla velkorysá, ocenění nebylo pro skupinu, ale pro každého člena zvlášť. Hlavním oceněním byly I Pad  přehrávače, dalšími cenami byly USB disky, pro třetí místa společnost věnovala ceny v podobě svých firemních propagačních předmětů. Všem oceněným byly pochopitelně zhotoveny i diplomy. Společnost UNIPAP navíc přislíbila podobnou formu spolupráce i v příštím školním roce, takže se uvidí, zda příští ročník svými technickými nápady a kreativitou překoná ten letošní či nikoli.  
 
Výhody výuky IT na škole ve Štětí Tisk Email
Neděle, 19 Prosinec 2010 11:42

Škola ve Štětí nabízí studijní obor Informační technologie se dvěma zaměřeními - jako

a) správce počítačové sítě

b) Informatika v ekonomice (zaměřené zčásti i na ekonomiku).

  • nezbytným vybavením ve škole je mj. výuka v hardwarové laboratoři, kde se žáci zabývají nejen stavbou počítače (to ale  již umí žáci ZŠ), ale také konfigurací switchů, hubů nebo routerů, a také problematikou a simulací počítačových sítí.
  • žáci s opravdovým zájmem o informační technologie mohou získat certifikát fy Cisco. Na škole existuje již dlouho Cisco Academy s kvalifikovaným lektorem, kde žáci studují počítačové sítě v nepovinném předmětu. Výukové texty a testy jsou ovšem pod vedením lektora O. Chmelíka v anglickém jazyce...
  • zdaleka nejde o obor, kde se dává přednost Wordu nebo Excelu (to již opět umí na základní škole), viz otázky k profilové zkoušce k maturitě pro správce sítě:  http://www.odbornaskola.cz/joomla/images/stories/stredni/novamaturita/2012/2012/profilov%20mz%20itpdf.pdf
Celý článek...
 
Čím se liší obor obalová technika od jiných oborů a škol s grafickým designem? Tisk Email
Sobota, 18 Prosinec 2010 17:46
  • zaměření Obalový a grafický design se týká také konstrukčního, tedy obalového, designu. Proto naše zaměření není jen „umělecké", i když v prvním ročníku existuje předmět přípravné kreslení.
  • samozřejmě, že nejlepší kombinací je výtvarný talent a cítění se schopností konstrukčního designu, v našem případě designu obalů. To vytváří nejlepší předpoklady pro uplatnění, protože takových lidí není mnoho a firmy jim nabízejí nadstandardní odměny.

V této z jedné ze čtyřech učeben mohou žáci využívat profesionální sw za 40 mil.Kč Artios pro obalový a grafický design se vzorkovacím plotrem na vyřezávání vzorků obalů lepenek 

Celý článek...
 
Dominik Dědiček pokračuje v publikační činnosti ohledně ICT Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2012 11:12

Dominik Dědiček, žák školy oboru Informační technologie, pokračuje v publikování knížek o počítačích, informačních technologiích aj. Aktivně spoluvytváří počítačový magazín Extra, rediguje knihu Žijte a myslete kreativně, mj. nyní spoluvydává Bibli vypalování (rovněž v EPublishingu, nákup v Alze) a věnuje se další činnosti. Knihy jsou v knihovně ve škole...

 

Celý článek...
 
Klauzury ve spojení s uznávanými designery Tisk Email
Pondělí, 19 Prosinec 2011 15:18

Klauzury ve spojení s uznávanými designery

V prosinci se konaly Klauzury studentů 2. O. Letos se již po druhé konaly novým způsobem. Na rozdíl od předchozích let byla témata určena nikoli školou, ale firmou.

Celý článek...
 
Zasněžená exkurze v Krkonoších Tisk Email
Čtvrtek, 12 Leden 2012 10:29

Na exkurzi do zasněžených Krkonoš

V první polovině prosince studenti 1. O VOŠ v rámci předmětu obalová technika absolvovali celodenní exkurzi, v jejímž průběhu navštívili 3 společnosti s velice rozdílným výrobním programem.

Celý článek...
 
Uplatnění úspěšných absolventů ve škole Tisk Email
Neděle, 04 Prosinec 2011 11:53

Předposlední listopadový den proběhla na VOŠ obalové techniky zajímavá přednáška na téma Nestandardní konstrukce  z vlnité lepenky. 

Celý článek...
 
Přepravní obaly aneb škola vs UNIPAP Tisk Email
Pondělí, 19 Prosinec 2011 15:43

Přepravní obaly aneb škola vs UNIPAP

Koncem září na exkurzi u známého výrobce přepravního balení společnosti UNIPAP v Býšti u Hradce Králového. došlo k další zajímavé formě spolupráce. Studentům zde byla zadána práce na téma Mezioperační přepravní balení.

Celý článek...
 
Žáci školy a problémy města Štětí Tisk Email
Pondělí, 28 Listopad 2011 12:35

Dětské fórum, které se konalo 25.  11. 2011, byla úspěšná. Žáci 2 stupně ZŠ a zástupci žáků naší Střední školy se setkali s představiteli města. Formou her byli seznámeni s problémy i aktivitami města Štětí. Na konci akce informoval starosta města žáky o problémech, které je nejvíce zajímali a nastínil jejich řešením. Mezi ně patřila: kriminalita ve městě, nedostatečné veřejné osvětlení a stav autobusového nádraží a nedostatek spojů do města. Žáci školy měli možnost se ke všem tématům vyjádřit.

 
šachy na škole Tisk Email
Úterý, 29 Listopad 2011 15:13
Okresního přeboru šachu ze škole se zúčastnili v Litoměřicích Šotola Radek z ME 3, Málek David z 3. I, Nagaj Michal z ME4 a Šafár Vladimír ze 4. I. Družstvo školy se umístilo na 3. místě a je náhradním postupujícícm do krajského kola.
 
1. místo žáků školy ve volejbale Tisk Email
Středa, 23 Listopad 2011 12:28

16. 11. 2011 získali chlapci školy 1. místo na volejbalovém turnaji ve školní sportovní soutěži "O štít 17. listopadu" v družstvu chlapců v Roudnici nad Labem pod vedením učitele tělocviku Mgr. M. Kubánka.

Celý článek...
 
Truhláři a bezpečné používání motorových pil Tisk Email
Úterý, 15 Listopad 2011 09:13

Dne 8. 11. 2011 se žáci učebního oboru Truhlář zúčastnili ukázky bezpečného používání motorových benzínových pil. Byly předvedeny druhy pil podle způsobu používání. Byly to motorové pily fy Knotek a Veselka ze Štětí pro zemědělství a zahradnictví, speciální pily a motorové pily používané v lesnictví.

Celý článek...
 
Spolupráce školy a společnosti UNIPAP a. s. Tisk Email
Čtvrtek, 06 Říjen 2011 14:30

Stalo se již dobrým zvykem, že určité semestrální práce zadává škola ve spolupráci s některým sociálním partnerem. Nejinak je tomu i v letošním školním roce. Práce, kterou škola se společností Unipap a. s.  zadává nejvyššímu ročníku VOŠ je na téma Přepravní balení a již podle názvu je jasné, že zvláště pro studenty více výtvarně zaměřené nebude prací jednoduchou.

Celý článek...
 
Co se dá stihnout ve dvou dnech ve Východních Čechách Tisk Email
Čtvrtek, 06 Říjen 2011 14:42

20. - 21. 9. studenti 3. O VOŠ spolu výběrem studentů z 2. O podnikli dvoudenní odbornou exkurzi ve Východních Čechách. Oba dny byly věnovány jak návštěvě výrobních závodů a seznamování se s výrobními technologiemi, tak i kultuře.

Celý článek...
 
Michal Patřičný a jeho přednáška Tisk Email
Středa, 12 Říjen 2011 07:49
Ve čtvrtek 13. 10. 2011 měl na škole přednášku Michal Patřičný, známý autor o výtvarném zpracování dřeva. Proto se přednášky ve škole zúčastnili nejen studenti vyššího studia, ale i učni učebního oboru Truhlář.
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 10 z 16