mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
Události na škole 1996 - 1997 PDF Tisk Email

Události na škole 1996 - 1997

 • v září 1996 nastoupilo na studium prvních 45 studentů vyšší školy do studijního oboru Obalový a grafický design.
 • v září 1996 studovalo ve studijním oboru Management výroby celulózy a papíru 17 žáků, ve studijním oboru Management obalové techniky 84 žáků, ve studijním oboru Management aplikace osobních počítačů 61 žáků, ve studijním oboru Obalová technika 15 žáků a ve studijním oboru Informační technologie 32 žáků, celkem na škole studuje s vyšším studiem 254 žáků.
 • v roce 1996 se Libor Svoboda umístil na 3. místě celostátní výtvarné soutěže v Jihlavě mezi 360 účastníky
 • v roce 1996 byl na školu zakoupen stroj na vysekávání obalů ve formátu B1 (ca 550 tis. Kč)
 • název školy se měnil takto:
  • do roku 1995 Střední průmyslová škola
  • do roku 1996 Střední průmyslová škola obalové techniky
  • od roku 1996 Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky
 • v roce 1996 byl jmenován do funkce ředitele školy na základě konkursu ing. Jan Langthaler. Členy konkursní komise tvořili zástupci školského úřadu, české školní inspekce, školy, města Štětí a odborníka z řad ředitelů středních škol
 • v roce 1996 získal Radek Štrupl 2. místo a Mir. Hilšer, Jitka Rajmanová, Marie Pivoňková a Renata Plháková uznání poroty ve výtvarné soutěži MORPA
 • v dubnu 1996 získal F. Kratochvíl 4. místo v Podřipské soutěži v anglickém jazyce
 • v únoru 1996 získala P. Sokolová 3. místo v konverzační soutěži středních škol v anglickém jazyce v Litoměřicích
 • v roce 1996 obsadil F. Kratochvíl 2. místo v okresní olympiádě v českém jazyce
 • v roce 1996 byl upraven studijní obor Obalová technika tak, jedno ze zaměření byla specializace na výrobu papíru, kartónů a lepenek (dřívější výroba celulózy a papíru)
 • v roce 1996 fy Grafitid, vysekávací nástroje Brno, opatřila škole profesionální obalářský software v ceně téměř 2. mil. Kč
 • v roce 1997 byla škola pozvána fy Autodesk k prezentaci prací žáků na výstavě Compex Praha 97
 • v červnu 97 sjeli žáci 3.B (mgr. J. Černá) opět Lužnici
 • v roce 1997 navštívili školu žáci odborná školy obalové techniky z Dijonu, Francie
 • v listopadu 97 družstvo volejbalistek obsadilo 3. místo v okresním kole soutěže středních škol
 • v roce 1997 družstvo chlapců skončilo na prvním místě v sálové kopané v okresním kole středních škol a učilišť
 • v roce 1997 bylo věnováno na rozvoj počítačové sítě školy a na další počítačovou učebnu 1.5 mil. Kč. Mj. byl pořízen sw a hw pro virtuální realitu Superscape a projekční helmou.
 • pro studijní obor obalová technika byl pořízen první obalářský software od fy Grafitid Brno (14 licencí).
 • v roce 1997 škola zakoupila digitální tiskový stroj DUPLO a začíná vydávat učební texty a skripta (Autocad - J. Pištora, CorelDraw - J. Šefránek, tiskové techniky I - J. Bartoň a další menší texty)
 • od roku 1997 je domov mládeže opět plně vytížen (122 žáků) a část žáků je ubytována nejen po třech, ale někteří dojíždějí z domova mládeže v Roudnici nad Labem.
 • v roce 1997 zpracovali žáci vyšší odborné školy část expozice pro KRPA Svoboda nad Úpou (šachové figurky, převážně z papíru nebo lepenky)
 • v roce 1997 byl ředitel školy ing. Jan Langthaler, aby zpracoval projekt sloučení školy SOU Štětí. Projekt slaďoval koncepci obou škol s celostátní působností při zachování oborů, středoškolského studia. Koncepce byla odborná jako stávající na škole s tím, že by byla udržena návaznost elektrotechnických učňovských oborů s počítačovými obory 26 - .. - 6 na střední škole učňovských oborů s papírenskými obory na střední škole, a také opětné zavedení domova mládeže. Projektu vyjádřili podporu školský úřad, úřad práce, zaměstnanci školy, SPPaC ČR, SYBA ČR za zaměstnavatele, AssiDomän Sepap, Filpap Štětí, neutrálně se vyjádřilo město Štětí, projekt zásadně odmítlo vedení SOU Štětí. Projekt byl v roce 1998 na MŠMT zamítnut.
 • v roce 1997 škola zavedla webovské stránky školy s vlastní doménou 2. stupně pod adresou http//: www.skolasteti.cz
 • v roce 1997 činil výsledek vedlejší hospodářské činnosti  1 300 000 Kč.
 • v roce 1997 zavedena regulace topení na škole a domově mládže.