mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
Profily pedagogů vyšší školy PDF Tisk Email

PhDr. Jiří Konvalinka

Ředitel školy, počítačová grafika
005 photo b

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, fakultě Informačních technologií a technické výchovy, studium školského managementu Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, katedře CŠM.

Lektor kurzů celoživotního vzdělávání v rámci SIPVZ, kurzů počítačové gramotnosti Veřejných informačních služeb knihoven v Národní knihovně v Praze, kurzů informačních technologií pro pracovníky Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, lektor kurzů ICT Profesionál NIDV Ústí nad Labem.

V letech 2003 až 2006 garantem projektu Informační technologie knihovníkům při SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí.

Specializace na počítačovou grafiku (software pro elektronickou sazbu, zpracování fotografie, bitmapovou, vektorovou a 3D grafiku, webdesign).

Publikační činnost: (skripta Kouzla s Photoshopem (1998), Vydavatelství na stole I (1999), Vydavatelství na stole II (2000), Vydavatelství na stole aneb úvod do DTP III (2005) na SOŠ a VOŠ obalové techniky ve Štětí, Manuál pro posluchače kurzů VISK2 v Národní knihovně v Praze).

E-learningový portál www.konvalinka.org

Zájmy: klasická hudba, divadlo, hory, fotografie, železniční doprava, vzdělávání dospělých a e-learning

Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš

Dějiny výtvarné kultury, ateliér designu nábytku
janos web

Architekt a odborný asistent na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Vystudoval architektonické inženýrství na univerzitě Politecnico di Milano v Itálii (2005 – 2008) a architekturu na FUA TU v Liberci (1999 – 2009). Během studií získával pracovní i životní zkušenosti v několika architektonických ateliérech v ČR, Evropě (Studio Tadi, Lodi, Itálie; Behnisch Architekten, Stuttgart, Německo) i USA (Page and Turnbull, San Francisco). Poté krátce pracoval jako odborný asistent na Politecnico di Milano, od roku 2010 působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci jako odborný asistent v ateliéru navrhování. Kromě pedagogické činnosti se v současnosti věnuje vlastní architektonické praxi a také vykonává činnost městského architekta v Roudnici nad Labem, odkud pochází.


Doc. Mgr. Martin Mrázik, Ph.D.

Dějiny výtvarné kultury, ateliér designu nábytku, grafický design obalů

mrazik

Absolvent katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2006 získal titul Ph.D. na téže katedře. V roce 2010 úspěšně absolvoval habilitační řízení na Masarykově univerzitě v Brně a získal titul docent.
V letech 1996 až 2012 působil na katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem a v roce 2007 až 2012 byl vedoucím uvedené katedry. V letech 1998 až 2000 předseda Unie výtvarných umělců ústecké oblasti a člen republikové rady Unie výtvarných umělců ČR. Od roku 2008 do roku 2012 školitel doktorského studia na KVK PF UJEP v Ústí nad Labem.

Absolvoval řadu uměleckých stipendijních pobytů:
2000 (listopad-prosinec), stipendijní pobyt v ateliéru Mezinárodního kulturního centra Egona Schieleho
v Českém Krumlově, udělen Ministerstvem Kultury České republiky, 2004 - 2005 (listopad-leden), stipendijní studijní a umělecký pobyt studio Amt für Kunst und Wissenschsft, Magistrát města Frankfurt am Main, Germany, 2008 (říjen), umělecká stáž v Galeria Arsenal v Bialystoku, Polsko.
V roce 2003 a 2004 nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého a Mezinárodní uměleckou cenu Tranzit
V době působení na KVK UJEP v Ústí nad Labem vedl nebo oponoval desítky diplomových a bakalářských prací.


Jeho umělecké realizace jsou zastoupeny v těchto sbírkách:

  • Veletržní palác (NG Praha), sbírka současného umění
  • Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho v Českém Krumlově
  • Halmstad (Švédsko), Městská galerie Norre Port
  • Galerie XXL v Lounech
  • Galeria Arsenal v Bialystoku, Polsko
  • Je úspěšným řešitelem řady grantů, zejména v oblasti FRVŠ
  • Vystavuje v řadě prestižních uměleckých institucích v České republice i v zahraničí. Má bohatou publikační a přednáškovou činnost.

V rámci vlastní umělecké tvorby, která je jeho dominantní aktivitou se specializuje na oblast konceptuální prostorové tvorby. Tuto zkušenost pak přenáší do pedagogické činnosti. V posledních letech vytvořil řadu realizací v oblasti interierového designu. Možnosti propojování designu a volného umění jsou další významnou oblastí jeho zájmu.

Ing. Milan Jaroš

Obalové a tiskové techniky, praktická cvičení
alt

Absolvent VŠ strojní Liberec

Doplňkové pedagogické studium, VÚIS při ČVÚT Praha

Státní zkouška - svařovací technolog

Oprávnění k projektové činnosti TZB

Absolvent počítačových kursů, DUAL-SYSTEM (D)

Zájmy: sport, stavařina, práce na zahradě

Mgr. Lenka Landsdorfová

Dějiny výtvarné kultury
alt

Absolventka Vysoké školy pedagogické, Ústí n. L. , výtvarná výchova zaměřená na kresbu, grafiku, malbu, dekorativní kompozici a písmo a na dějiny umění . Universita Karlova v Praze, doplňkové pedagogické studium.

Účastnice kursů, akreditovaných MŠMT ČR, zaměřených na výuku DVK a průvodcovství po Jižní Francii, Německu a Rakousku.

Organizátorka školních zájezdů do Itálie, Rakouska a Německa.

Zájmy a záliby - cyklistika a lyžování, turistika, cestování spojené s návštěvou kulturních památek, muzeí a galerií.

Ing. Drahomíra Preislerová

Anglický jazyk, nauka o materiálu
alt
Absolventka Univerzity Pardubice,ČVUT Praha, doplňkové pedagogické studium, státní jazyková zkouška (angl. jazyk)

Lektorka rekvalifikačních kurzů

Záliby - práce s přírodninami, zvláště s kamenem a dřevem, cestování do míst nenavštěvovaných turisty

David Wallis, BA.

Anglický jazyk (rodilý mluvčí)
alt

My name is David Wallis from southern England. I have studied at Farnborough Technical College, the Surrey Institute of Art and Design and continue my academic studies at the Open University where my interests lie in culture, media, identity and its effects on contemporary society. This background has many useful applications in the classroom whereby students learn English and also become aware of its social and professional meanings and functions as a modern global language.


Michaela Švecová, DiS.

Reklama a marketing VOŠ, tiskové techniky na střední škole

švecová

Absolventka Střední odborné školy obalové techniky (ŠVP Obalová technika) a Vyšší odborné školy obalové techniky (Obalový a grafický design). V současnosti studentkou inženýrského studia.

Záliby: cestování, sport, opuštěná místa

Michala Votápková, DiS.

Počítačová grafika, předtisková příprava, praktická cvičení

Votapkova profil 2014

Vzdělání
Absolventka oboru Obalová technika – Obalový a grafický design, Střední průmyslová škola, Strakonice, Vyšší odborná škola a Střední škola obalové techniky, Štětí

Specializace
E-learningové materiály pro Adobe software (Illustrator, Photoshop, InDesign).
Počítačová grafika (bitmapová a vektorová grafika, zpracování fotografie, software pro elektronickou sazbu, předtisková příprava).

Zájmy
Grafický design
Fotografování
Nehtový design
Zumba

Mgr. BcA. Marek Rubec

Počítačová grafika, grafický design obalů
marek rubec vos foto

Studoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě Multimediálních komunikací, obor Výtvarná umění a design, ateliér animované tvorby a na Univerzitě Hradec Králové, obor výtvarná výchova.

Kromě pedagogické praxe spolupracoval v oblasti animované tvorby s celou řadou subjektů ( např. Českou televizí, Indies records, Revolta s. r. o. … ). Jeho animované filmy byly vybrány na různé přehlídky a festivaly v ČR i zahraničí (Anifest, Festanča /SK/, Zlínský pes, Elmur /E/, LFŠ …).

Zabývá se také tvorbou komiksů a ilustrací, které publikoval
v řadě českých i zahraničních sborníků a periodik (AARGH!, Stripburger, Okomix, Bubble gun, Bublifuk, Cirkus, Čtyřlístek, Marianne … ).

Jako autor článků o komiksu spolupracuje s portálem Czechdesign. V roce 2013 vyhrál na Komiksfestu v Praze cenu ARNAL za nejlepší komiks.

V oblasti grafického designu spolupracoval s Knihovnou K. H. Máchy v Litoměřicích nebo s architektonickým studiem Blackbeck v Praze a dalšími zadavately.

Pravidelně se účastní výtvarných symposií Proudění / Strömungen v Řehlovicích a Drážďanech. Vystavoval po různých městech v České republice, Slovensku, Německu a Rakousku.

Bc. Petr Kalous

Počítačová grafika

Absolvent katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP. Dále studoval na Fakultě umění a designu UJEP. V současné době studuje obor Výtvarně edukativní studia na pedagogické fakultě UJEP. V roce 2009 absolvoval stáž na Háskoli íslands
v Rejkjavíku. V roce 2013 byl členem řešitelského týmu výzkumného grantu Využití 3d modelace a navazujících technologií v přípravě pedagogů sekundarní a terciární úrovně vzdělávání. Mimo pedagogickou činnost se pravidelně účastní výstav a sympozií. Ve volném čase se zabývá zkoumáním hranic mezi grafickým designem a uměleckou tvorbou, 3D grafikou a malbou.

Jan Čermák

Sazba, typografie, přednášky v rámci počítačové grafiky
cermak web

Učitel VOŠ a SPŠG v Praze, učitel typografie, sazby a počítačové grafiky.

Lektor odborných kurzů Typografie a grafická úprava tiskovin. Působí v Odborné skupině pro sazbu a reprodukci při ČSVTS společnosti tisku, spolupráce se Státním pedagogickým nakladatelstvím jako spoluautor odborných publikaci a na grafické úpravě učebnic, spolupráce s nakladatelstvím Titanic na úpravách tiskovin a publikaci (m.j. Quido Boggiani - fotograf - oceněno jako fotografická publikace roku 1997), spolupráce se Spolkem českých bibliofilů na úpravách a realizacích bibliofilských tisků

Ing. Irena Štyrandová (externí spolupracovník)

Dílna ručního papíru v Litoměřicích, workshopy, externí spolupracovník
alt

Absolventka Univerzity Pardubice ČVUT Praha, doplňkové pedagogické studium. Postgraduální studium Univerzita Pardubice, katedra technologie výroby papíru a celulózy Institut výtvarné kultury Ústí nad Labem - dvousemestrální studium na katedře přírodních materiálů

Zodpovídá za dílnu ručního papíru a ateliér přírodních materiálů ve škole Školení pracovníků firem zabývajících se výrobou a zpracováním, prodejem papírů, kartonů a lepenek

Spoluúčast na realizaci výstav a propagaci školy Embax, Polygraf Praha. Řízení projektu studentů od návrhu po realizaci dekorace prostor administrativní budovy SCA Jílové u Děčína Příprava a organizace studentů na výstavy Ars papirium Velké Losiny, každoroční celostátní přehlídku absolventských prací studentů VOŠ na Kladně Organizuje odborné exkurze a tématické zájezdy

V roce 2003 založila občanské sdružení Dílna ručního papíru s cílem oživit prastaré řemeslo výroby ručního papíru. Sdružení sídlí v hradební věži městského opevnění Litoměřic. http://www.rucnipapir.com

Od roku 1997 samostatně a společně vystavuje v ČR práce z ručního papíru Zúčastňuje se pravidelně česko-německého výtvarného sympozia Proudění v Řehlovicích V občanském sdružení organizuje workshopy, besedy a výstavy.

Jako cvičitelka druhé třídy základní gymnastiky aktivně pracuje ve Slavoji Litoměřice v sekci Sport pro všechny

Všechen zbylý čas věnuje své rodině, nejraději svým dvěma vnukům

Ing. Kateřina Hájková

Obalové a tiskové techniky
hájková kateřina

Vzdělání:

Absolventka Střední průmyslové školy grafické (Polygrafie) a Univerzity Pardubice (Polygrafie, Chemie a technologie papíru a celulózy). V současnosti studentkou doktorského studia.

Záliby:

Cestování spojené s návštěvou památek, sport, hudba, výtvarná činnost a výroba papíru z jednoletých rostlin.