mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz

Aktuálně1. kolo talentových zkoušek Design interiéru a nábytku PDF Tisk Email

Vyhlašujeme první kolo přijímacího řízení formou talentové zkoušky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru
(školní vzdělávací program s názvem Design interiéru a nábytku).

První termín talentové zoušky je stanoven na středu 8. ledna 2020 od 9.00 hod., druhý termín 9. ledna 2020
od 9.00 hod. v budově Kostelní 134, Štětí

Přihlášky podávejte do 30. listopadu 2019.K přihlášce není potřeba lékařská kontrola.

Pro bližší informace klilkněte na záhlaví stránky.

Celý článek...
 
Dny otevřených dveří pro zájemce o studium PDF Tisk Email

Vážení zájemci o studium, zveme vás na dny otevřených dveří ve dnech23. října 2019 a 14. ledna 2020

od 9.00 hod. do 16.00 hod..


Dny otevřených dveří se konají v budově školy Kostelní 134

pro čtyřleté studijní obory Obalová technika a Design interiéru (umělecký obor) a tříletý průmyslově-umělecký obor

Obalový a grafický design (vyšší odborná škola)


a v budově Pivovarská 594

pro čtyřletéstudijní obory Informační technologie (od 3. ročníku zaměření - Virtualizace a cloud computing, Internet

věcí, Management informačních systémů nebo Webdesign) a Mechanik elektrotechnik a tříleté učební obory Elektrikář,

Truhlář a Strojní mechanik.

Kromě informací o všech oborech školy vám ukážeme rekonstruovanou budovu školy se špičkovým vybavením

pro design interiéru, obalovou techniku a obalovýa grafický design (UV flatbed, digitální tisk, plotry

Kongsberg aj.),nově dokončené dílny oboru Strojní mechani(uvidíte novou obrobnu, vybavenou soustruhy,

frézkami a dalšími stroji s digitálním odměřováním, dále pak špičkový plasmový řezací CNC portál či virtuální trenažér

svařování, jedinou instalaci na této úrovni v ČR). Zájemci o obortruhlářuvidí nově vybavenou truhlárnu špičkovými

stroji, ale i ostatní obory mají co nabídnout. Ti, kteří se zajímají o elektroniku a automatizaci, mohou vidět např.

robotickou ruku, 3D tiskárny, CNC na výrobu plošných spojůapod.

Pokud Vám nevyhovuje žádný z termínů, neváhejte kontaktovat sekretariát školy na tel. 411 152 000.

Rádi s Vámi domluvíme jiný den a individuální prohlídku školy.

Těšíme se na vás v areálu školy v Pivovarské ulici! V budovách v Kostelní ulici si dokončuje rekonstrukce.

 
2. kolo přijímacího řízení VOŠ 2019 - 2020 PDF Tisk Email

2. kolo přijímacího řízení do vzdělávacího programu vyšší odborné školy
82-41-N/09 Obalový a grafický design

Přijď studovat nanejmoderněji vybavené vošce!K dispozici máš kompletní porfolio strojů, počínajeřezacími plotry
Kongsberg, UV flatbed, CO2 gravírku, digitál Xerox Iridesse a skvěle vybavené ateliéry!
Jsi kreativní? Buď obalář!

Navíc Ti nabídneme čtyři nové počítačové učebny vybavené aplikacemi Adobe, Artios a EngView,
skvělý fotoateliér s moderní zrcadlovkou, světly a plátny a v neposlední řadě zázemí krásného internátu!
Pojď studovat do nové školy!


Přihláška ke studiu

Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu, přihlášky ke studiu na
vyšší odborné škole SEVT 49 152 0 je třeba doručit do školy nejpozději do 20. září 2019.

Talentová zkouška

Talentová zkouška se koná 23. 9. 2019 od 9 hodin v budově školy v Kostelní 134.

Školné

Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného
(tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800
(s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.


Při talentové zkoušce si uchazeč vybere jedno ze tří témat. Hodnotí se také ukázky 3-5 domácích prací.

Škola přijímá prvních 48 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí vytvořeného na základě
výsledků dosažených v přijímacím řízení (bodové hodnocení zadání, domácích prací a dalších
aktivit uchazeče, jako je umístění v soutěžích atd.). Dvě místa jsou rezervovánapro uchazeče
přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení.


Kritéria:

Uchazeč může získat od hodnotící komise max. 30 bodů za domácí práce a max. 30 bodů školní talentovou zkoušku.

Dále může dostat 5 bodů za průměr z předmětů na maturitním vysvědčení do 1,5 včetně a 2 body za průměr do 2,2 včetně.

Umístění v celostátních uměleckých soutěžích může být ohodnoceno až dalšími 5 body.

Po skončení talentové zkoušky ředitel školy udělá pořadí podle počtu bodů a přijme prvních 10 uchazečů s nejvyšším počtem

bodů. Při rovnosti počtu bodů na 10. a 11. místě rozhoduje vyšší počet bodů získaných za školní talentovou zkoušku, při

jejich rovnosti pak počet bodů za domácí práce.


Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.

 
Rozpis absolutorií, maturitních a závěrečných zkoušek - podzim 2019 PDF Tisk Email

V příloze je rozpis absolutorií, maturitních a závěrečných zkoušek - podzim 2019

 
Velký úspěch našich žáků a pedagogů v Dobré škole Ústeckého kraje PDF Tisk Email

Tým žáků školy pod vedením pana kolegy Ing. Vlčka získal 14. května velmi cenné druhé místo ve velké konkurenci
profesionálně připravených týmů v oblasti robotiky.
Toto druhé místo je o to více důležité, že naši žáci
a pedagogové dokázali, že i s malým týmem a prototypem vlastnoručně sestaveného robota je možné ostatním
ukázat, jak vysokou laťku jsou schopni na naši škole nastavit. Oficiální vyhlášení sice ještě nebylo, ale už nyní si
zaslouží celý náš tým, včetně řady spolupracujících pedagogů oborů Mechanik - elektrotechnik a Informační
technologie, velkou gratulaci!

Pokud tedy chcete studovat moderní obory, jsou náš Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku,
nebo Informační technologie se zaměřením na Internet věcí, zcela jasná volba!

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 28