mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz

Aktuálně1. kolo přijímacího řízení VOŠ PDF Tisk Email

1. kolo přijímacího řízení do vzdělávacího programu vyšší odborné školy
82-41-N/09 Obalový a grafický design

Přijď studovat na nejmoderněji vybavené vošce! K dispozici máš kompletní porfolio strojů, počínaje řezacími plotry
Kongsberg, UV flatbed, CO2 gravírku, digitál Xerox Iridesse a skvěle vybavené ateliéry!
Jsi kreativní? Buď obalář!

Navíc Ti nabídneme čtyři nové počítačové učebny vybavené aplikacemi Adobe, Artios a EngView,
skvělý fotoateliér s moderní zrcadlovkou, světly a plátny a v neposlední řadě zázemí krásného internátu!
Pojď studovat do nové školy!


Přihláška ke studiu

Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu, přihlášky ke studiu na
vyšší odborné škole SEVT 49 152 0 je třeba doručit do školy nejpozději do 21. června 2019.

Talentová zkouška

Talentová zkouška se koná 24. 6. 2019 od 9 hodin v budově školy v Kostelní 134 (vchod dvorem).

Školné

Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného
(tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800
(s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.


Při talentové zkoušce si uchazeč vybere jedno ze tří témat. Hodnotí se také ukázky 3-5 domácích prací.

Škola přijímá prvních 48 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí vytvořeného na základě
výsledků dosažených v přijímacím řízení (bodové hodnocení zadání, domácích prací a dalších
aktivit uchazeče, jako je umístění v soutěžích atd.). Dvě místa jsou rezervovánapro uchazeče
přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení.


Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.

 
Rozpis absolutorií 2019 PDF Tisk Email

V příloze je rozpis absolutorií 2019.

Prosíme, sledujte případné změny.

 
Velký úspěch našich žáků a pedagogů v Dobré škole Ústeckého kraje PDF Tisk Email

Tým žáků školy pod vedením pana kolegy Ing. Vlčka získal 14. května velmi cenné druhé místo ve velké konkurenci
profesionálně připravených týmů v oblasti robotiky.
Toto druhé místo je o to více důležité, že naši žáci
a pedagogové dokázali, že i s malým týmem a prototypem vlastnoručně sestaveného robota je možné ostatním
ukázat, jak vysokou laťku jsou schopni na naši škole nastavit. Oficiální vyhlášení sice ještě nebylo, ale už nyní si
zaslouží celý náš tým, včetně řady spolupracujících pedagogů oborů Mechanik - elektrotechnik a Informační
technologie, velkou gratulaci!

Pokud tedy chcete studovat moderní obory, jsou náš Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku,
nebo Informační technologie se zaměřením na Internet věcí, zcela jasná volba!

 
2. kolo přijímacího řízení 2019 - 2020 PDF Tisk Email

Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy Štětí, příspěvkové organizace, vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020

Obory, do nichž je možné podat přihlášku:

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Počet volných míst

34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

Maturitní zkouškou

Denní

3

18-20-M/01

Informační technologie

4

Maturitní zkouškou

Denní

3

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

3


Termín podání příhlášek: 31. 5. 2019
Termín 2. kola přijímacího řízení: 5. 6. 2019

Datum vyhlášení rozhodnutí: 5. 6. 2019

Pravidla pro přijetí do čtyřletého oboru, zakončeného maturitní zkouškou

Uchazeči budou přijímání na základě pravidel pro přijímání žáků ve školním roce 2019/2020 (viz sekce Střední škola
/přijímací řízení) s výjimkou konání jednotné přijímací zkoušky u čtyřletých studijních oborů. Jako minimum stanovuje
ředitel školy získání 20 bodů v jednotné přijímací zkoušce konané v 1. kole. Pokud žák zkoušku nekonal, nebo nedosáhl
uvedeného počtu bodů, řídí se škola prospěchem za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku ZŠ do 2,5.

Pravidla pro přijetí do tříletého oboru, zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem

Uchazeči budou přijímání na základě pravidel pro přijímání žáků ve školním roce 2019/2020 (viz sekce Střední škola/přijímací
řízení)

 
Výsledky přijímacího řízení do studijních oborů na školní rok 2019/20 PDF Tisk Email

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do studijních oborů na školní rok 2019/20:

výsledky

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 28