mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Do nového roku s novými technologiemi
index 02b
Do nového roku s novými technologiemi Tisk Email
Pondělí, 03 Září 2018 06:59

Asi nikomu z vás neuniklo, že naše škola v posledním roce prožívá zásadní rekonstrukci. Některé věci jsou patrné na první pohled, jiné, mnohdy stejně důležité, jsou pozornosti kolemjdoucích skryté.
Začněme nejprve tím nejmarkantnějším, což je demolice přístavby objektu v Kostelní ulici a rekonstrukce školy, známé jako „obalovka“. Objekt přístavby sice dlouhá léta dobře sloužil, ale od počátku byl koncipován jako stavba provizorní a nesplňoval požadavky kladené na výuku, hygienu, bezbariérový přístup apod. Z tohoto důvodu je součástí projektu rekonstrukce stavba zcela nová, rozšířená o další patro a se stávajícím objektem školy propojená krčkem. V přízemí se bude nacházet zázemí pro výuku obalové techniky a signmakingu, v patře pak najdeme zcela novou velkokapacitní posluchárnu, která bude sloužit nejen k výuce odborných předmětů, ale též k pořádání odborných akcí, např. ve spolupráci s firmami z oboru. Zároveň zde bude postavena ještě další nová třída pro klasickou výuku.
Stávající hlavní budova školy však taktéž prochází velmi razantními změnami. Při troše nadsázky je možné říci, že jediné, co zůstává, jsou obvodové zdi. Kompletně se změní (a rozšíří) veškerá hygienická zařízení, stejně tak jako se kompletně přestaví učebny a zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. A co je nejzajímavější, vzniknou zde i zcela nové prostory, mezi které patří laboratoř chemie zaměřená na papír a obaly, a zcela nový ateliér v prostoru dříve nevyužité půdy. Díky tomu vzniklo také nové schodiště, navazující na to stávající. I tento objekt se stává plně bezbariérovým. Řada učeben bude navíc klimatizována.
Jedna věc jsou nové a krásné budovy, ale neméně důležité je to, co ukrývají a nabízí svým studentům. Součástí rekonstrukce je dodávka zcela nových strojů. Jmenujme např. dva řezací plotry značky Kongsberg, přičemž první o velikosti 3 m bude určen pro dílnu packagingu, druhý, menší, pro signmaking. Dále škola získá jednu z prvních instalací produkčního digitálního tisku Xerox Iridesse, díky kterému objeví zcela nové možnosti při využití tiskových technologií jak pro obalovou techniku, tak pro grafický design. Pro potisk materiálu s vyšší gramáží, nebo i jiných objektů, bude určen UV velkoformátový flatbed tisk, který zvládne potisknout až 9 cm vysoké materiály. Flotilu strojů v neposlední řadě rozšíří zařízení pro předtiskovou přípravu (např. hardwarově kalibrovatelné pracoviště s displejem Barco) a stroje pro dokončovací zpracování dokumentů. Součástí dodávky je taktéž profesionální CO2 laserová gravírka. K tomu všemu přibydou 3 nové počítačové učebny a nový server.
Velmi zajímavou bude též již zmíněná chemická laboratoř pro obor obalová technika. Tato laboratoř vzniká za výrazného finančního přispění společnosti Mondi, se kterou škola spolupracuje na duální formě výuky zmíněného oboru. Kromě nového technického vybavení platí Mondi žákům školy např. i ubytování v Domově mládeže apod.
Nechceme ovšem zapomínat i na ostatní naše obory, a tak během těchto prázdnin se živě pracovalo též na dalších budovách školy. V září začnou učni oboru truhlář pracovat v nově vybavené dílně nejmodernějšími stroji od rakouské společnosti Felder. Velmi důležitá je skutečnost, že nyní je dílna plně vybavená centrálním odsáváním od jednotlivých strojů. Ruku v ruce s tím probíhá rekonstrukce dílen elektrikářů a mechatroniků. Ti, kromě nových měřících strojů získají např. robotickou ruku, kterou se budou učit programovat. V září proběhne rekonstrukce svářecí školy, která nyní bude vybavena novými svářecími přístroji včetně boxů a učni oboru zámečník obdrží nové stroje do haly. Jedná se o soustruhy, vrtačky, lis, CNC plasmu apod. Do provozu bude dán též virtuální trenažér svařování, v současnosti nejmodernější instalace napříč českými školami.
V měsíci listopadu plánujeme kolaudaci nově zrekonstruované školy. Posléze se uvedou do provozu zejména odborné učebny (packaging, signmaking, pre-press, chemická laboratoř, fotostudio). Do plného provozu chceme školu nasadit ve školním roce 2019 – 2020.
Pochopitelně plánujeme slavnostní otevření školy a proto vás mimo jiné i touto formou rádi pozveme. Přesný datum bude předem uveřejněn jak na webu školy, tak facebooku. Závěrem je třeba říci, že zmiňovaná modernizace napříč obory je financována z několika zdrojů, přičemž z grantů Evropské unie proudí více jak 100 milionů Kč. Domníváme se, že škola si takovou rekonstrukci velmi zaslouží, protože vždy poskytovala kvalitní výuku a byla dobrým odrazovým můstkem pro řadu absolventů do jejich dalšího pracovního života. Proto se i nadále budeme snažit, aby kvalitní výuka byla podepřena i špičkovými technologiemi.
Za tým VOŠ a SŠ
Dr. Jiří Konvalinka, ředitel