mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Základní informace, kontakty Události na škole Události na škole 1983 - 1995
Události na škole 1983 - 1995 PDF Tisk Email

Události na škole 1983 - 1995

 • 27. června 1983 - poslední pedagogická rada na SPŠP Hostinné, kde bylo konstatováno ukončení působnosti školy v Hostinném vzhledem k její převedení do Štětí. Ing. Hadač na této závěrečné poradě sdělil, že stěhování školy vyšlo z popudu generálního ředitelství průmyslu papíru a celulózy, které mělo připomínky ke kvalitě absolventů vyplývajících z objektivních potíží (dojíždění žáků).
 • 8. září 1983 - první pedagogická rada na SPŠ ve Štětí, kterou vedl zástupce ředitele ing. H. Šilhan. Škola je vedena ředitelem SPŠ chemické v Lovosicích ing. Karlem Cermánkem, protože škola ve štětí byla její součástí.
 • 10. - 11. říjen 1986 se na škole uskutečnilo setkání absolventů SPŠ Štětí při příležitosti 40 výročí odborného papírenského školství v Československu, dostavilo se 342 účastníků, což bylo méně než se očekávalo.
 • v roce 1988 byl zaveden studijní obor 34-32-6 Obalová technika
 • 1. září 1987 - došlo k osamostatnění školy ve Štětí pod názvem Střední průmyslová škola. Ředitelem školy byl ustanoven Ing. Hubert Šilhan, zástupkyní ředitele byla ustanovena Ing. Marie Čechová.
 • v listopadu roce 1989 navštívili školu bývalí žáci školy, tehdy studenti vysokých škol, SPŠ Štětí a podpořili vyhlášenou stávku na škole. Průvod žáků a zaměstnanců školy dorazil před Sepap, kde došlo k setkání se stávkujícími zaměstnanci Sepapu. Průvod byl potom nasměrován na "besedu", ale ta dále rozjitřila atmosféru na škole.
 • v prosinci 1989 na základě hlasování všech zaměstnanců školy mezi ing. Šebestou a ing. Langthalerem byl zvolen zastupujícím ředitelem školy ing. Jan Langthaler.
 • k 5. 1. 1990 byl jmenován do funkce ředitele školy na základě konkurzu ing. Jan Langthaler s jedním protikandidátem. Členy komise tvořili zástupci žáků, odborů, učitelů, školských odborů a psycholog. Ing. Jiří Šebesta se stává zástupcem ředitele školy.
 • únor 1990 - Ing. Zdeněk Hájek dojednal účast členů Hradní stráže na plese školy, což bylo tenkrát velmi neobvyklé.
 • od roku 1991 je škola členem Svazu průmyslu papíru a celulózy ČR. Ing. Jan Langthaler školy vyjednal pomoc od některých papíren Svazu formou nákupu 11 PS 286, 11 jehličkových tiskárem perovým plotrem se sw MS DOS, Norton Commander, Framework, dBase IV a T602., které škola obdržela zdarma (tehdejší Východočeské papírny, Olpa, Brněnské papírny, Jihočeské papírny).
 • v roce 1991 nastoupila na školu první zahraniční lektorka Wendy z Kanady - od roku 1991 začaly na školu chodit první zahraniční časopisy (International Herald Tribune a Time)
 • v roce 1991 věnovaly tehdejší SEPAP Štětí, OLPA, Východočeské papírny, Brněnské papírny, Západočeské papírna, a Jihočeské papírny první počítače AT 286 (celkem 11ks)
 • v roce 1991 poprvé absolvovala tehdejší 4.A (třídní ing. Z. Hájek) výlet na pramicích od Loučovic do Štětí
 • v roce 1992 se škola poprvé zúčastnila mezinárodní výstavy Embax Print Brno a vlastním stánkem a od té doby účast pravidelně pokračoval, včetně účasti na výstavách v Praze (P+P, Vědma, Expolingua, Polygraf, Compex aj.)
 • v roce 1992 navštívili ředitel školy ing. Langthaler se zástupci SPPaC papírenské vzdělávací středisko Gernsbach v Německu
 • v roce 1992 školu navštívili zástupci odborové rakouské fy Leykam, kteří zorganizovali studijní pobyt žáků školy v rakouské firmě ve třech následujících letech.
 • září 1992 - studium zahájilo 207 žáků, na domově mládeže je ubytováno 48 žáků. Zást. ředitele školy se stal Mgr. Josef Kormaník.
 • v roce 1993 byl zaveden studijní obor Management obalové techniky, Management výroby celulózy a papíru a Management aplikace osobních počítačů, celkem na škole zahájilo studium 219 žáků.
 • v roce 1993 zahájila studium poslední třída studijního oboru Výroba celulózy a papíru (maturovala v roce 1996 a od té doby nebyl o tento obor zájem)
 • v roce 1993 klesl počet ubytovaných na domově mládeže na 41 žáků
 • v roce 1993 škola získala grant na učebnu výpočetní techniky a hodnotě ca 1 mil. Kčs
 • v roce 1993 byl na škole zrušen výdej stravy, která se dovážela odjinud
 • v roce 1993 byl organizován M.Škvárou a G. Haschkem 14denní výlet do Anglie pro žáky školy
 • v roce 1993 navštívil zást. ředitele školy ing. J Šebesta se zástupci SPPaC vzdělávací středisko ve Vídni, které se zabývá zpracováním papíru a obalovou technikou
 • od roku 1994 je škola organizací příspěvkovou s právní subjektivitou, což mj. umožnilo značné rozšíření vedlejší hospodářské činnosti školy
 • od roku 1994 je škola členem SYBA, obalové sdružení ČR
 • v roce 1995 bylo zavedeno dvouleté pomaturitní studium denní a večerní Aplikace osobních počítačů
 • v roce 1995 byl zaveden studijní obor 12-87-6/12 Informační technologie (správce počítačové sítě) pro celou ČR
 • v roce 1995 byla zavedena e-mailová adresa školy (tehdy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )
 • září  1995 - na domově mládeže je ubytováno 52 žáků.
 • v roce 1995 byl na školu zakoupen první tiskový stroj Grafopress, včetně nástavce pro tisk hologramů, a dále sítotisk s osvitovým zařízením na přípravu předloh.
 • v roce 1995 se škola zúčastnila školní výstavy v Praze Vědma 95 v Paláci kultury,  Expolingua v paláci U Hybernů a v Design Centru v Brně.
 • výstava školy s papírovým nábytkem (vinutá kartonáž) v galerii Topič na Národní třídě pro firmu Knižní podnikatelský klub Praha.
 • v roce 1995 se dostal do celostátního kola olympiády v českém jazyce v Náchodě Josef Polívka
 • v roce 1995 byla na škole zavedena první rychlá počítačová síť (100Mb/s, VGAnyLan)) na středních školách v republice
 • v roce 1995 byla zakoupena učebna osobních počítačů s periferiemi (za ca 1 mil. Kč)
 • žák školy Ivan Pišvejc vybojoval v červenci 1995 zlatou medaili na mistrovství Evropa juniorů
 • v roce 1995 získal Jiří Sloup 6. místo v celostátním kole SOČ
 • v roce 1995 MŠMT schválilo tříleté vyšší odborné studium se studijním oborem Obalový a grafický design od školního roku 1996-97.
 • od roku 1995 škola využívá učebny na celém patře nedaleké 3. základní škole na základě nájemní smlouvy vzhledem k nedostatku místa na škole a vyššímu počtu přijatých žáků.
 • 1996 - školní zájezd do Anglie pod vedením Mgr. M. Škváry, Mgr. D. Vošahlíka a Kamily Freyové.
 • květen 1996 - zájezd zaměstanců školy do Paříže, který organizovala Mgr. Dana Müllerová.