mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Základní informace, kontakty Události na škole Události na škole 2006
Události na škole 2006 PDF Tisk Email

Události na škole 2006

 • 20. 12. - školní vánoční turnaj ve stolním tenise (zvítězil L. Habart a P. Čapková)
 • 19. 12. - exkurze pro žáky SOŠ v Obchodních tiskárnách Kolín (hlubotisk, etikety aj.).
 • 6. a 18. 12. - vánoční party SOŠ a VOŠ na domově mládeže
 • 18. 12. - Vývoj světového rocku - hudební představení pro žáky v místním kině
 • 18. 12. - The Bear Educational Theatre - divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky
 • 15. 12. - zájezd studentů vyšší školy do Vídně (architektura a malířství)
 • 13. 12. - workshop Hands on PC - představení a práce s MS Vista pro žáky SOŠ (organizoval P. Štěpka, žák 3. ročníku SŠ).
 • 12. 12. - klauzury 2. ročníku vyšší školy
 • 12. 12. - zájezd ubytovaných žáků a studentů na domově mládeže na Vánoční trhy do Prahy
 • 7. 12. - účast vedení školy na školské komisi SPPaC - představení papírenského vzdělávání v rámci projektu UNIV
 • 5. 12. - přednášky Petra Mevalda a Michala Zachara (IMAGE AUDIT, Asociace smyslového marketingu) "Jak mluvit tvarem".
 • 4. 12. - školní turnaj ve volejbale (zvítězila 4. I)
 • 28. 11. - účast vedení školy na celostátní konferenci AVOŠ (další vývoj vyšších odborných škol, ukázka skript školy na konferenci)
 • 27. 11. - výuka počítačových sítí s využitím virtuálních počítačů, vedl. P. Šima v rámci grantové spolupráce SIPVZ s VOŠ a SPŠ Šumperk
 • 23. 11. - exkurze studentů vyšší školy v Model Obaly Nymburk (výroba a zpracování vlnité lepenky)
 • 23. 11. - účast ředitele školy na valné hromadě SPPaC (představení programu celoživotního vzdělávání v rámci UNIV pro papírny a celulózky)
 • 21. 11. - exkurze studentů vyšší školy v Norske Skog Štětí (výroba novinového papíru)
 • 16. 11. - čtvrtletní pedagogická rada SOŠ
 • říjen - listopad - exkurze a návštěvy žáků a studentů ve firmách a jiných místech (Papírny Bělá, Salesiánské divadlo Praha (anglické divadlo Animal Farm, Norske Skog Štětí, Okresní muzeum a Galerie výtvarného umění Litoměřice, výstava Země neznámá Praha, Klášter sv. Anežky české, Šternberský palác).
 • 13. 11. - konference o odborném vzdělávání, novém zákoně o uznávání výsledků ve vzdělávání a rámcově vzdělávacích programech pro personalisty obalových a papírenských firem ve spolupráci s NÚOV Praha (projekt UNIV).
 • 13. 11. - semináře Aleše Pudila o autorské tvorbě a abstraktním umění a Borise Růžičky o praxi obalového a grafického designu pro žáky i studenty školy.
 • 11. 10. - účast vedení školy na setkání vedení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s řediteli středních škol
 • 9. - 10. 11. - účast školy na výstavě Vzdělávání 2006 v Ústí nad Labem
 • 8. 11. - den otevřených dveří střední školy
 • 8. 11. - seminář Andragogika pro učitele škol ze Štětí, Ústí nad Labem a Litoměřice v rámci projektu UNIV.
 • 2. - 4. 11. - účast školy na výstavě Škola 2006 v Litoměřicích
 • 3. 11. - exkurze studentů vyšší školy v Papírnách Bělá pod Bezdězem
 • 2. 11. - vernisáž prací žáků a studentů školy ve firmě Antalis, Praha pod vedením ing. Štyrandové - Studentské doteky papíru, kategorie Dotkni se obalu a Dotkni se plochy. Vernisáž i výstava vzbudily velkou pozornost a výstava byla prodloužena až do konce roku 2006.
 • 30. 10. - divadelní představení pro žáky v anglickém jazyce (Salesiánské divadlo)
 • 24. 10. - účast školy na volejbalovém turnaji středních škol v Litoměřicích (3. místo z deseti účastníků).
 • 3. 10. - účast ředitele školy na Svazu průmyslu papíru a celulózy ohledně návrhů školy na celoživotní vzdělávání v rámci projektu UNIV (zahrnuje i papírenské vzdělávání).
 • 27. 9. - porada se zaměstnanci k samoevaluaci školy za minulé období.
 • 26. 9. - schůzka ředitele školy, ředitele SOŠ technické a vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy na Krajském úřadu Ústeckého kraje k právě schválenému sloučení obou škol.
 • 20. 9. - návštěva firmy a semináře TART v Brně, která má zájem o spolupráci se školou v oblasti obalové techniky.
 • 8. - 17. 9. - sportovně-turistický kurs pro žáky střední školy, Chorvatsko.
 • září - schůzky zástupců firem obalové techniky ve škole se zájmem s o spolupráci (STI, SCA, Papírny Bělá, Tart, Copackaging, Unipap aj.)
 • 4. září - do prvních ročníků střední školy nastoupilo celkem 78 žáků a do vyšší školy 47 studentů. Na škole studuje 243 žáků střední školy a 93 studentů vyšší odborné školy, celkem tedy 336 žáků a studentů, z toho je na domově mládeže ubytováno 112 žáků a studentů.
 • 1. 7. - změna názvu školy na základě rozhodnutí zřizovatele školy (Ústecký kraj) ze SOŠ a VOŠ obalové techniky na VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.
 • 12. 7. - škola obdržela zdarma paletu mikrovlny z Model Opava - Nymburk
 • 11. 7. - jednání vedení školy v Papírnách Bělá (pod Bezdězem) a.s. s M. Hašlem ohledně problematiky celoživotního vzdělávání v papírenském průmyslu (systémy kvality) v rámci projektu UNIV. Škola také obdržela od firmy zdarma paletu kartonů - chromonáhrady - pro potřeby školy.
 • 7. 7. - vernisáž v galerii Coubic Roudnice nad Labem, kde byly umístěny i artefakty studentů VOŠ obalové techniky Štětí.
 • 30. 6. - vydání vysvědčení žákům SOŠ
 • 30. 6. - veřejnosprávní kontrola na místě zřizovatele školy Ústeckého kraje, který se zaměřil především na nastavení vnitřního kontrolního systému, pravidel, správnosti vedení účetnictví, dodržování obecně platných právních norem a vnitřních předpisů a rizika poskytování veřejné podpory v doplňkové činnosti. Z "pohledu kontroly a stanovených objemů nevyplývá v kontrolované organizaci riziko veřejné podpory“.
 • 28. - 29. 6. - zvolená činnosti žáků napříč ročníky a studijními obory (kolečkové brusle, výlet na kolech, sudoku, široké spektrum sportovní činnosti, jízda na koních, návštěvy galerií nebo muzeí, kursy počítačového modelování, CISCO CCNA akademie aj.).
 • 27. 6. - závěrečná pedagogická konference SOŠ, ze 169 žáků 1. - 3. ročníků neprospělo 11 žáků nebo žákyň, 9 žáků nebo žákyň prospělo s vyznamenáním.
 • 23. 6. - přijímací zkoušky na VOŠ ot, přihlášeno 86 uchazečů, přijato 49 uchazečů.
 • 16. - 24. 6. - sportovně-turistický kurs (vodácký) SOŠ
 • 15. - 16. 6. - odborná exkurze 2. D, 3. D v  Model Obaly Nymburk
 • 13. - 14. 6. - absolutoria VOŠ ot, celkem zkoušky skládalo  21 studentů a studentek, 2 studenti a 4 studentky prospěli s vyznamenáním, ostatních 15 studentů a studentek prospělo.
 • 12. 6. - závěrečná pedagogická rada VOŠ obalové techniky, k absolutoriu nebyl připuštěn jeden student
 • 8. 6. - odborná exkurze 3. I v EXIMPO a.s. Mělník
 • 7. 6.  - klauzury 3. D
 • 29. 5. - 2. 6. - inspekční činnost České školní inspekce na SOŠ (inspekční zprávy jsou veřejné na serveru ČŠI http://194.228.111.171/ .
 • 26. 5. - zasedání Školské rady VOŠ obalové techniky.
 • 24. 5. - školu navštívil výrobní ředitel Mondi Packaging Štětí Mel Racinski, se kterým se diskutovala další spolupráce školy s firmou.
 • 22. - 24. 5. - ústní maturitní zkoušky 4. I a 4. D. Ve 4. I maturovalo 29, prospěli s vyznamenáním 2 žáci, ostatní prospěli. Ve 4. D maturovalo 26 žáků, prospěly s vyznamenáním 2 žákyně, neprospěly 2 žákyně z jednoho předmětu.
 • 18. 5. - účast učitelů a žáků SOŠ na sympoziu Trendy balení piva v Praze.
 • 18. 5. - vernisáž studentů VOŠ obalové techniky v SCA Jílové u Děčína. 8 studentů pod vedením ing. I. Štyrandové zpracuje interiér firmy svými artefakty. Současně byla dohodnuta úzká spolupráce školy s firmou, která má velký zájem o absolventy VOŠ ze Štětí.
 • 16. 5. - Petr Štěpka ze 2. I zorganizuje na škole vydařený seminář o MS Vista za účasti dvou expertů z Microsoft.
 • 12. 5. - závěrečná pedagogická rada 4. I a 4. D ze SOŠ, k ústní mat. zkoušce nebyl připuštěn 1 žák z každé třídy.
 • 26. 4. - klauzury 3. O
 • 24. 4. - přijímací řízení na SOŠ. Celkem přihlášeno 54 uchazečů do studij. oboru Informační technologie, přijato 50, 30 uchazečů do stud. oboru Obalová technika, přijato 28.
 • 21. 4. - schůzky rodičů II
 • 18. - 21. 4. - přerušena výuka na SOŠ i VOŠ vzhledem k zatopeným sklepům staré i nové budovy školy. Ihned po opadnutí vody se odstraňuje omítka ze zasažených prostor. Zasažené prostory byly sice předem uvolněny, přesto však, vzhledem k nedostatku místa ve škole, přenesení inventáře ze sklepů komplikuje situaci ve škole.
 • 11. 4. - celorepublikový seminář Obaly z vlnité lepenky, kterou organizovala škola a SYBA ČR ve Štětí, přednášející ing. J. Žižková.
 • 6. 4. - den otevřených dveří Vyšší odborné školy obalové techniky
 • 5. 4. - 5 učitelů absolvovalo seminář o tvorbě vzdělávacích programů v rámci projektu UNIV v Ústí nad Labem.
 • 3. 4. - písemná maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury. Témata: Prý ubývá čtenářů (volný slohový útvar), Máme krásnou zemi (zamyšlení), My a reklama (Horatius: "desetkrát opakované se začne líbit." (úvaha), Bezpečnost ve světě počítačů (článek do populárně-vědeckého časopisu), Evropská unie a moje budoucnost (zamyšlení), Co čekáme od obalu (článek do populárně-vědeckého časopisu)
 • 30. 3. - odborná exkurze v Praze a Huhtamaki Přibyslavicích, kterou organizovala pro žáky a studenty školy SYBA obalové sdružení ČR.
 • 31. 3. - účast žáků a studentů na veletrhu Polygraf a Reklama 2006 v Praze
 • 31. 3. - účast ředitele školy na diskusi u kulatého stolu s velvyslancem USA J. Cabanissem a představiteli Fulbrightovy komise o problematice středního vzdělávání v ČR a v USA.
 • 29. 3. - klauzury 4. D studijního oboru Obalová technika na SOŠ
 • 23. 3. - ředitel školy se zúčastnil Press Fóra v Praze. Setkání s novináři organizovala společnost CCA z Plzně, která je autorem software pro správu elektronické třídnice, který se na škole používá.
 • 22. 3. - účast na jazykové olympiádě středních odborných škol v Lounech, Vl. Vrbňák získal 4. místo v soutěži německého jazyka
 • 21. - 30. 3. - maturity nanečisto CERMAT pro SOŠ
 • 21. 3. - setkání personální ředitelky fy Mondi Štětí s ředitelem školy ohledně vzájemné spolupráce
 • 17. 3. - školní soutěž Matematický klokan, kategorie Junior a Student.
 • 11. 3. - absolventský ples VOŠ obalové techniky ve Štětí
 • 8. 3. - olympiáda v českém jazyce , okresní kolo, Jan Červenka 6. místo
 • 1. 3. - seminář fy Digitalmedia na škole z Olomouce ohledně software Cinema 4D pro počítačovou grafiku
 • 3. 3. - maturitní ples SOŠ v Litoměřicích
 • 9. 2. - odborná exkurze v Plané nad Lužnicí, Táboře, Zlivu a v českých Budějovicích, kterou pro žáky a studenty školy organizovala SYBA, obalové sdružení ČR.
 • 14. 2. - schůzka ředitele školy s děkanem Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí nad labem ohledně další spolupráce obou škol. Děkan fakulty doc. akad. mal. V. Švec bude učinkovat jako předseda komise absolutoria na VOŠ obalové techniky ve Štětí v červnu 2006.
 • 23. 2. - školu navštívili zástupci z Odborné akademie Sasko z Německa, kteří by měli zájem spolupracovat se školou na základě zavedení tzv. Berufsakademie.
 • 27. 2. - návštěva ředitele školy v Drážďanech na Odborné akademii se zástupci školy a představiteli Saska. Jednalo se o nadcházející spolupráci škol a regionů.
 • únor - účast odborných učitelů na obalářské výstavě v Milánu IPack 2006
 • 27. 2. - prezentace národního projektu školy v rámci SIPVZ "Wi-fi technologie na škole a elektronická třídnice" v Kadani.
 • 31. leden 2006 - předání vysvědčení žákům SOŠ
  30. leden 2006 - opravné maturitní zkoušky SOŠ - 2 žáci
 • 24. leden 2006 - setkání zástupců školy a fy TART ohledně vzájemné spolupráce na poli obalové techniky, odborného vzdělávání a seminářů
 • 19. leden 2006 - evaluační návštěva zástupců NÚOŠ Praha a odboru školství Ústeckého kraje ohledně projektu UNIV z prostředků ESF
 • 18. leden 2006 - jednání vedení školy na CELN v Praze se zástupci Cisco a vedení školy v Zeits, Německo, o následné mezinárodní spolupráci při výuce informačních technologiích lokálních akademií LCNA
 • 17. leden 2006 - seminář SYBA ČR na škole o terminologii skládaček pro členské organizace
 • leden 2006 - školní kolo olympiáda v českém jazyce, 1. místo získal Vl. Forejt ze 4. I