mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Vyšší odborná škola Učební plán
Učební plán PDF Tisk Email

 

 

Název předmětu Zkratka 1.O Zimní semestr Letní semestr
Anglický jazyk ANJ BA. David Wallis z z, zk
Německý jazyk NĚJ Mgr. Jaroslava Komárková z z, zk
Dějiny výtvarné kultury DVK Mgr. Lenka Landsdorfová z, zk z, zk
Grafický design obalů GDO Mgr. BcA. Marek Rubec, Bc. Petr Kalous z kz
Nauka o materiálu NAM Ing. Drahomíra Preislerová z kz
Obalové a tiskové techniky OTT Ing. Jana Žižková z, zk z, zk
Praktická cvičení PAC Ing. Jana Žižková / Doc. Mgr. Martin Mrázik, Ph.D. z kz
Počítačová grafika PGR Michala Votápková, DiS. z kz
Předtisková příprava PRE
Reklama a marketing RAM Michaela Švecová, DiS. z kz
Konstrukční design KOD
Multimedia MMT PhDr. Jiří Konvalinka z kz
Signmaking SIM František Hejda z kz
Odborná praxe OPR


 

Název předmětu Zkratka 2.O Zimní semestr Letní semestr
Anglický jazyk ANJ BA. David Wallis z, zk
Německý jazyk NĚJ Mgr. Jaroslava Komárková z, zk
Dějiny výtvarné kultury DVK Mgr. Lenka Landsdorfová z, zk
Grafický design obalů GDO Mgr. BcA. Marek Rubec, Bc. Petr Kalous kz
Nauka o materiálu NAM Ing. Drahomíra Preislerová z, zk
Obalové a tiskové techniky OTT Ing. Jana Žižková z, zk
Praktická cvičení PAC Ing. Jana Žižková / Michala Votápková, DiS. kz
Počítačová grafika PGR Bc. Petr Kalous kz
Předtisková příprava PRE Michala Votápková, DiS. kz
Reklama a marketing RAM
Konstrukční design KOD
Multimedia MMT PhDr. Jiří Konvalinka kz
Signmaking SIM František Hejda kz
Odborná praxe OPR  kz


 

Název předmětu Zkratka 3.O Zimní semestr Letní semestr
Anglický jazyk ANJ BA. David Wallis z, zk z, zk
Německý jazyk NĚJ Mgr. Jaroslava Komárková z, zk z, zk
Dějiny výtvarné kultury DVK Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš z, zk z, zk
Grafický design obalů GDO Mgr. BcA. Marek Rubec, Bc. Petr Kalous kz z
Nauka o materiálu NAM
Obalové a tiskové techniky OTT Ing. Jana Žižková z, zk z, zk
Praktická cvičení PAC Ing. Jana Žižková / Ing. Milan Jaroš kz z
Počítačová grafika PGR Bc. Petr Kalous kz z
Předtisková příprava PRE
Reklama a marketing RAM
Konstrukční design KOD Ing. Jana Žižková / Ing. Milan Jaroš z kz
Multimedia MMT
Signmaking SIM
Odborná praxe OPR


Poznámky:

  1. Vzdělávání se uskutečňuje v·denní formě, vyučovací jazyk je český
  2. Ve 4. období vykonávají studenti praxi v·délce 12 týdnů na smluvních pracovištích. Studenti zpracují závěrečnou zprávu o této odborné praxi, kterou obhajují na konci letního období 2. roč. (24 hod, klasifikovaný zápočet).
  3. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem VOŠ obalové techniky Štětí.
  4. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem Obalový a grafický design pro příslušný ročník. Těmito podmínkami se rozumí především splnění požadavků zápočtů a zkoušek, včetně např. zprávy z·odborné praxe, dle zadání požadavků k·úspěšnému splnění zápočtu.
  5. Ředitel školy může v·jednotlivém období upravit rozvržení hodin (nepravidelné rozvržení výuky) za předpokladu, že učební plán nebude překročen.
  6. Studenti si volí na začátku 1. ročníku stejný předmět Signmaking nebo Multimediální tvorbu pro 1. i· 2. ročník.

Zkratky klasifikace:

  • z – zápočet, zk – zkouška, kz – klasifikovaný zápočet.

 

Absolutorium (ABS):

  • Zkouška z cizího jazyka (ANJ nebo NEJ)
  • Teoretická zkouška z odborných předmětů (DVK,·OTT)
  • Absolventská práce a její obhajoba, jejíž součástí je ověření praktických dovedností