mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Studijní obory Obalová technika Charakteristika
Obalová technika PDF Tisk Email

Nejlepší obalovka v republice!

Pokud jsi kreativní, rád(a) kreslíš, navrhuješ a zajímá tě počítačová grafika,

pojď mezi nás!

graphic-design

 

Kód oboru: 34-42-M/01

ŠVP: Obalový a grafický design

Doba studia: čtyři roky

Zakončení maturitní zkouškou

Forma studia: Denní


Zajímá vás problematika současného grafického a obalového designu? Sledujete trendy v reklamě? Chcete vědět  jak se dělá obal? Jste kreativní a chcete se naučit novým postupům a nejmodernějším technologiím? Láká vás počítačová grafika? Staňte se studenty školy s největší tradicí v oboru v rámci ČR!

Co nabízíme?

Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou se zaměřením na obalový a grafický design. Spousta škol nabízí grafiku – ať už klasickou, či počítačovou. Pro nás je to však samozřejmost a navíc vám poskytneme velmi zajímavou specializaci, se kterou získáte velmi slušnou pozici na trhu práce! Možnost realizovat své představy ve dvou zaměřeních – výtvarném a technickém. Výtvarníci najdou široké uplatnění jako obaloví designéři ve firmách, které se věnují obalovému designu a obalové technice. Jako kreativní pracovníci mohou působit v oblasti grafického designu se zaměřením na grafickou úpravu obalů a displejů. Vzhledem k velkému počtu hodin věnovaných profesionální počítačové grafice najdou též uplatnění jako grafici v reklamních agenturách a DTP studiích.

Technici se mohou realizovat jako konstruktéři obalů či konstrukční designéři, pracovat v kartonážkách, DTP studiích, tiskárnách se zpracováním papíru, kartonů a lepenek a ve firmách zabývajících se návrhem, přípravou a výrobou výsekových desek pro obaly a displeje. Pochopitelně se nabízí možnost pokračování na naší Vyšší odborné škole obalové techniky a získat titul "diplomovaný specialista". Uvažujeme též o možnosti rozšíření nabídky o bakalářské studium.


Co se naučíte?
Hlavními vyučovacími předměty jsou nauka o materiálu, obalové a tiskové techniky, dějiny výtvarné kultury, cizí jazyky, počítačová grafika. Naučíte se na profesionální bázi využívat širokou škálu softwarového vybavení, kterou vám jiná škola neposkytne! Jmenujme např. aplikace EngView, Artios, Kasemake, Adobe Creative Suite, Corel Graphics Suite, Quark XPress či v neposlední řadě profesionální nástroj pro 3D grafiku Cinema 4D, kterou mohou získat studenti dokonce ZDARMA! (komerční cena cca 90 000 Kč).
Škola disponuje jak moderními technologiemi, tak zázemím pro vaše volnočasové aktivity. Nabízí též moderní ubytování hotelového typu ve zcela novém komfortním domově mládeže (obdoba ubytovací koleje), který budete u ostatních škol jen těžko hledat.
Toto studium je pro kreativní a odvážné studenty a studentky, kteří chtějí realizovat své vize a nápady. Neslibujeme snadné a bezpracné získání maturity a kvalifikace, ale tvůrčí a smysluplnou práci pod vedením zkušeného týmu pedagogů a odborníků, pracovní atmosféru a partnerský přístup při řešení náročných úkolů studia.

Ve třídách jsou obvykle dvě třetiny dívek a třetina chlapců.  Studium je vhodné pro absolventy ZŠ. Výuka probíhá na hlavní budově v Kostelní ul. (učebny, atelier, počítačové učebny) a na Pivovarské ul. (učebny, počítačové učebny, tělocvična).


Učební plán naleznete zde.

 

Profil absolventa

Absolvent připravuje podklady pro zpracování technické a technologické dokumentace výroby obalů a displejů a jejich design. Pracuje s hardwarovým a softwarovým vybavením pro obalový a grafický design, využívá pro kompletaci i jiná programová vybavení pro grafický design. Pracuje s programovým vybavením pro předtiskovou přípravu, volí příslušné tiskové techniky pro potisk. Volí vhodný materiál pro výrobek, jeho fixaci a připravuje podklady pro vzorkovací plotr a výsekový stroj či jiné dokončovací zařízení. Hodnotí kvalitu a užitné vlastnosti obalu, sestavy obalů nebo displeje. Zvládá výrobní a technologické postupy pro výrobu příslušného obalu, displeje či jiného odpovídajícího výrobku (tašky, trubice apod.).

Absolvent dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb a jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Dodržuje zákony, vyhlášky a předpisy a sleduje jejich změny ve svém oboru.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent/absolventka studijního oboru Obalová technika najde uplatnění ve velkých středních i malých firmách jako konstruktér obalů a displejů nebo jako technik pro oblast konstrukčního designu, v kartonážkách, DTP studiích, tiskárnách se zpracováním papírů, kartónů a lepenek a jiných obalových materiálů a ve firmách, zabývajících se návrhem, přípravou a výrobou výsekových desek pro obaly a displeje.

Uplatňuje se podle profilace také jako  obalový designér a nebo kreativní pracovník v oblasti grafického designu se zaměřením na grafickou úpravu obalů a displejů. Další možnosti uplatnění nalezne ve vlastní firmě nebo živnosti, v reklamních agenturách a nebo DTP studiích.

Absolvent se může též uplatnit v technickohospodářských funkcích, jako je například vedoucí provozu, mistr dílny, technolog, normovač, zásobovač, pracovník technické kontroly, plánovač, konstruktér obalů nebo dispejů, v technické přípravě výroby apod.

Absolvent je připraven i na dobré zvládnutí funkce obalového technika zajišťujícího technologii balení a zásobování obalovým materiálem výrobce baleného zboží.

 

Kompetence, organizaci výuky a hodnocení žáků naleznete zde.

 

Proč si vybrat právě nás?

  • škola vlastní čtveřici nejlepší software pro obalový a grafický design, včetně multilicencí, což je raritou i v Evropě (Artios - EskoArtwork, Engview, MarbaCad a Kasemake). Např. 40 licencí Artiosu má cenu mnoha miliónů Kč. Nejlepší absolventi tak mohou nalézt pracovní uplatnění i v zahraničí, protože obalových designérů je nedostatek všude na světě.
  • Naučíme vás kompletní počítačovou grafiku, počínaje produkty Adobe CS6, přes elektronickou sazbu v Quarku po 3D grafiku.
  • toto programové vybavení by se neobešlo bez „hardwarového" vybavení, především vzorkovacího plotru. Žáci obaly nevyřezávají ručně, ale posílají své návrhy z počítače, které jsou vyřezány z plné nebo vlnité lepenky. Na škole však existuje i vysekávací lis.
  • součástí výuky programového vybavení jsou také aplikace pro webdesign, předtiskovou přípravu a multimedia.
  • Naučíme vás profesionálně fotografovat v našem novém fotoateliéru, vybaveném nejmodernější digitální technikou.
  • úzce spolupracujeme s Vyšší odbornou školou grafickou a Střední průmyslovou školou grafickou v Praze.
  • S námi se na trhu práce uživíte!