mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Učební obor Truhlář Truhlář Obsahy předmětů
Obsahy odborných předmětů PDF Tisk Email

 

Práce s počítačem
1. roč. Práce s PC, OS, soubory, adresářová struktura
Práce v lokální síti
Práce se standardním aplikačním vybavením
Textový editor Word
Tabulkový procesor Excel
Informační zdroje, celosvětová počítačová síť
Prezentace - PowerPoint
Odborné kreslení
1. roč. Technická normalizace
Technické zobrazování
Základy kreslení výkresů
Kreslení prvků
Odborná výtvarná příprava
2. roč. Základy technické estetiky
Zobrazování materiálů a konstrukčních dílů
Lícování a opracování povrchu dřeva
Povrchová úprava
Výroba nábytku - základní konstrukce
Skříňový a lehací nábytek
Stolový a sedací nábytek
Okna a balkónové dveře
Dveře a vrata
Obložení stěn a stropů
3. roč. Komplexní typová dokumentace
Výkresová dokumentace s využitím PC
Materiály
1. roč. Přehled a klasifikace materiálů ze dřeva, sortimenty surového dřeva, rozdělení řeziva, označování, zkoušení a měření dřeva
Stavba dřeva – makroskopická stavba, mikroskopická stavba, submikroskopická stavba dřeva, chemické složení dřeva
Vlastnosti dřeva – fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti
Vady a škůdci dřeva
Domácí a cizokrajné dřeviny - jehličnaté dřeviny, listnaté dřeviny
2. roč. Výrobky dřevařské prvovýroby – řezivo, dýhy, překližované desky, aglomerované desky
Lepidla – přírodní a syntetická lepidla
Ochranné látky – rozdělení, vlastnosti a použití, bezpečnost práce a ochrana zdraví
Brousící materiály – brusná zrna, nosné materiály a brusné nástroje
Materiály pro povrchovou úpravu – nátěrové hmoty a dělení
3. roč. Nátěrové hmoty – fermeže, lakové a emulsní
Izolační materiály – tepelně izolační materiály, izolace proti vodě, hluku a otřesům
Ostatní materiály – spojovací materiály, kování, sklo, izolační materiály, lamináty a další
Výrobní zařízení
1. roč. Základy strojnictví
Mechanismy
Dopravní stroje a zařízení
Sušárny a zařízení pro vlhčení a klimatizování dřeva
2. roč. Dřevoobráběcí stroje – pily, frézky, soustruhy, vrtačky, dlabačky, brusky
Sdružené stroje, nástroje
Stroje na výrobu dýh a sesazenek – loupací stroje, kráječky, nůžky na dýhy
Dřevotvarovací, spojovací a montážní stroje a zařízení – lisy, ohýbačky
Zanášečky lepidla, olepovačka boků
Montážní zařízení
Zařízení pro povrchovou úpravu dřeva
Stříkací zařízení s příslušenstvím
Zanášečky nátěrových hmot
Zařízení na vytvrzování nátěrových hmot
3. roč. Elektrické stroje a zařízení v dřevozpracujícím průmyslu
Dopravní stroje a zařízení pro výrobu nábytku
Bezkolejová vnitrozávodová doprava
Kolejová vnitrozávodová doprava
Mezistrojové a mezioperační dopravníky a manipulační zařízení
Vzduchotechnické dopravní stroje a zařízení
Automatizační prostředky, mechanizované a částečně automatizované linky
Bezpečnost práce s elektrickými zařízeními, požární ochrana a první pomoc
Technologie
1. roč. Základní technologické pojmy
Manipulace s materiálem, třídění materiálů, probírka a měření dřeva
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při styku s ochrannými látkami
Pomůcky, nářadí a nástroje při ručním obrábění dřeva
Způsoby obrábění a teorie dělení dřeva
Základy obrábění a teorie dělení dřeva – řezání, hoblování, vrtání, dlabání
Konstrukční spojování dílců a součástí – nelepené a lepené spoje, spojování plasty
Rámy, druhy rámů, rámové spoje
Základní tesařské spoje hraněného a polohraněného řeziva a kulatiny
2. roč. Lepení a dýhování
Strojní obrábění dřeva
Jednoduché tesařské konstrukce
Sklářské práce
Montáž výrobků
Povrchová úprava dřeva
3. roč. Ruční stroje a mechanizované prostředky
Technologická příprava výroby
Technologie výroby stavebně truhlářských výrobků
Technologie výroby nábytku
Osazování výrobků ve stavbách, exteriér a interiér
Opravy a údržba truhlářských výrobků
Ekonomika
3. roč. Základní ekonomické pojmy – hospodaření
Podnik a podnikání v podmínkách tržní ekonomiky, živnost, mzdy
Zaměstnání, působnost Úřadu práce
Pracovněprávní vztahy
Daně, daňový systém
Majetek firmy
Evidence hospodaření podnikatele
Obchodní styk se zahraničím
Odborný výcvik
1. roč. Vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb. Riziková pracoviště.
Základní bezpečnostní normy na pracovišti. Ochranné pomůcky.
Požární řád SOU, zdravotní příprava
Ruční příprava
Seznámení s pracovištěm hoblice a seřizování mat.
Seznámení s prac. materiály, měření, orýsování a přídavky na opracování
Řezání ručními pilami, seřizování a ostření
Hoblování základními hoblíky, ostření a obtahování hobl. želez
Kontrolní práce
Výroba pokosnice a úhelníku
Vrtání - druhy ruční a strojních vrtáků
Dlabání - druhy dlát, ostření, způsoby dlabání
Opracování dřeva struhákem, pilníkem, brusným papírem a cidlinou
Kovové spojovací materiály, nerozebíratelné a rozebíratelné
Kontrolní práce
Výroba jednoduchého výrobku za pomoci kovových spojovacích prostředků
Konstrukční spoje
Účel a podstata konstrukčních spojů
Spoje kovovými a dřevěnými prostředky:
Spoje plošných dílců a vlysů. Spoje středové a rohové
Čepování a přeplátování
Souborná práce
Výroba kuchyňské stoličky (řemesl. kufr)
Zvyšování zručnosti
Zvyšování zručnosti
2. roč. Manipulace a ukládání mat.
Příjem a měření řeziva
Ukládání řeziva do hrání
Ruční obrábění kovů a plastů
Ruční obrábění kovů a plastů
Náročnější ruční zpracování dřeva pomocí ručního elektrického nářadí
Práce s vibrační bruskou
Práce s přímočarou pilou
Práce s ruční elektr. hoblíkem
Práce s ruční kotoučovou pilou
Práce se spodní frézkou
Jednoduchý nábytek
Zahradní nábytek
Vestavěné a přistavěné skříně
Montáž a osazování výrobků
Osazování doplňků interiérů, parapety, dělící příčky, obklady
Osazování vestavěného a přistavěného nábytku
Osazování oken
Dodatečné úpravy - lištování (základní informace o sádrokartonech)
Jednoduché sklenářské práce
Řezání skla - řezáky, diamant
Podtmelení, tmelení, broušení skla
Zasklívání oken a dveří
Povrchová úprava dřeva
Příprava povrchu, broušení, tmelení, moření. Bělení
Druhy nátěrových hmot a jejich nanášení
Příprava strojů a zařízení nástroje a nácvik obsluhy
Pracovní postup na kotoučové pile
Pracovní postup na kotoučové pile s pojezdem (formátovací pila jednostr.)
Pracovní postup na spodní frézce
Pracovní postup na srovnávací a tloušťkovací frézce
Pracovní postup na pásové brusce
Pracovní postup na pásové pile
Pracovní postup na kotoučové brusce
Pracovní postup na soustruzích
Údržba a jednoduché opravy dřevoobráběcích strojů
3. roč. Strojní obrábění dřeva
Bezpečnostní předpisy pro strojí obrábění dřeva
Pracovní postupy a zakázané práce
Opracování kulatiny
Práce na kotoučové a pásové pile (příčné, podélné a formátové řezání) - skryté řezy
Práce na spodní frézce
Vrtání a dlabání
Čepování - na frézce, na kot.pile
Broušení plošné, hranové, tvarové
Soustružení
Souborná práce
Souborná práce
Výroba stavebně truhlářských výrobků
Obklady stěn a stropů
Výroba oken - jednoduché, zdvojené, špaletové
Výroba dveří - pokojové, venkovní, obklady zárubní, vrata
Zhotovení jednoduchých schodů
Dělící příčky - bytové, provozní
Sádrokartonové obklady, příčky
Opravy stavebně truhlářských výrobků
Opravy oken, dveří vrat a vstupů
Opravy příček a obkladů
Opravy schodnic