mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Učební obor Elektrikář
Elektrikář PDF Tisk Email

 Kód oboru: 26-51-H/01

Název ŠVP: Elektrikář inteligentních elektroinstalací

Doba studia: 3 roky

Zakončení: výučním listem

Forma studia: Denní

Nauč se moderní řemeslo, které tě uživí! Navíc máš možnost maturitní nástavby špičkového oboru Mechatronik. Náš obor Elektrikář nabízí vždy něco navíc!

DSC04369 malyZískáš potřebné znalosti a praktické dovednosti v oboru slaboproudé elektrotechniky. Pochopíš elektrické rozvody a instalace, moderní trendy v oblasti tzv. inteligentních elektroinstalací, zapojování elektrických spotřebičů, opravy elektrických zařízení, sdělovací a zabezpečovací techniku. Postupně získáš potřebné znalosti i praktické dovednosti v oblasti všeobecných základu elektroniky, činnosti jednotlivých elektronických prvků a součástí. Dokážeš ověřovat bezchybné funkce jednotlivých zapojení až po konkrétní výrobu různých elektronických zařízení, údržbu a opravy přístrojů měřící, průmyslové a výpočetní techniky. Seznámíš se s principy sítí Wi-Fi a naučíš se budovat jejich topologii. Opravíš nejrůznější elektrospotřebiče, pochopíš programování logických automatu, montáž a instalace zabezpečovacích systému, práci s výpočetní technikou, textovými editory a grafickými programy včetně aplikací pro návrhy elektrických zařízení, využití internetu k elektronické korespondenci a vyhledávání  informací. Rovněž získáš dobrou orientaci v technické dokumentaci. Budeš dokonale připraven i pro samostatnou práci živnostenského charakteru.
 
Nadaným a úspěšným žákům učebního oboru Elektrikář umožníme pokračování studia ve formě maturitního oboru Mechanik elektrotechnik.

Den otevřených dveří: 23. 10. 2012

Přijímací zkoušky: Termín podání přihlášek do 15. 3. 2013