mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Kurzy, CŽV, DVPP, rekvalifikace
web-lms PDF Tisk Email

Jak vytvořit školní web či portál

altProblematika využívání prostředků informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) jak v rámci výuky, tak správy školní agendy je v současnosti velice aktuálním tématem. Navíc dochází k citelnému posunu vnímání těchto prostředků. V popředí již není konkrétní hardwarové a softwarové řešení a s ním spojené výhody či nevýhody, jako tomu bylo v minulosti, nýbrž jeho vhodná implementace v rámci širokých potřeb školy – administrativními procesy v podobě elektronických třídních knih počínaje a komplexními LMS řešeními konče. Moderní pojetí ICT ve školství totiž nestojí na využití jedné či více počítačových učeben školy (které logicky spadají do předem daného rozvrhu, jsou finančně náročné, nutně musí sloužit k výuce ICT samotných a tudíž na podporu dalších „nepočítačových“ předmětů nezbývá v praxi mnoho času), nýbrž na informačním systému samotném, který je dostupný nejen v rámci územního pokrytí školy, ale i vně, např. ve styku s rodinami žáků, nebo pro práci na domácích úkolech, studiu školních zdrojů, komunikaci žáka a učitele i mimo prostředí školy.

altSystémy pro správu obsahů, známé pod anglickým označením „content management systems“ (dále jen CMS) jsou většinou představovány jako inteligentní řešení správy webových stránek a firemních portálů pomocí sofistikovaných webových aplikací, založených většinou na snadno ovladatelných redakčních systémech na bázi jazyka PHP. Umožňují firmám, ale i školám vytvářet velmi snadno konfigurovatelné, vzhledově moderní a technicky vytříbené webové stránky a portály. Disponují velkou řadou modulů, díky kterým web doslova „roste“ spolu s firmou (školou), jsou technicky nenáročné, nevyžadují outsourcing externích firem a mnohdy spadají pod tzv. GNU – GPL licencování, tudíž jsou právě pro školství i velmi finančně výhodné. Zmíněné systémy dnes nepředstavují jen univerzální řešení pro správu obsahu běžných webů, ale disponují též specializovanými moduly pro e-shopy či veřejnou správu. V neposlední řadě již nyní existuje několik řešení, vytvořených „na míru“ školám a fungujících podobně, jako výše zmíněné systémy pro správu školní agendy.