mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Kromě studia nabízí VOŠ obalové techniky a SŠ svým absolventům i práci.
index 02b
Kromě studia nabízí VOŠ obalové techniky a SŠ svým absolventům i práci. Tisk Email
Neděle, 09 Listopad 2014 12:18

 

Následující školní rok je prvním v historii školy, kdy můžeme hovořit o tzv. duálním systému vzdělávání, známého např. ze sousední SRN. Škola zakládá zcela nový učební obor Strojní mechanik – zámečník, který bude realizován na základě partnerství mezi školou a firmou 2JCP. Díky této koncepci bude škola teoretickou základnou pro výuku odborných předmětů, přičemž praxe se uskuteční na nejmodernějším vybavení přímo ve firmě. Nabízíme však víc než jen zajímavý a moderní učební obor. Rodiče žáků sepíší smlouvu s firmou, na jejímž základě budou po zdárném absolvování školy tito žáci zaměstnáni na odpovídajících pozicích, na které se dle požadavků firmy během studia připravují. Jedná se tedy o zcela výjimečnou příležitost vystudovat perspektivní učební obor a nezůstat jen v evidenci Úřadu práce, jak se mnohdy mladým lidem bez praxe stává.

 

Kromě výše zmíněných novinek nabízí škola i v letošním roce kroužky elektrotechniky a robotiky ve spolupráci s městem Štětí. Kroužky jsou bezplatné, požadujeme pouze finanční příspěvky na materiál a energie.

 

Škola nasadila relativně vysokou laťku ve vzdělávání. Za poslední dva roky byla nabídka rozšířena o dva učební a jeden umělecký studijní obor. Aby nezůstalo pouze u slov, došlo též rozšíření pedagogického sboru o několik velmi schopných odborníků, kteří jsou garanty všech chystaných novinek. Nechceme být škola lehká, ale škola kvalitní. Škola, na kterou se můžete spolehnout.