mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Druhé kolo přijímacího řízení na střední školu
index 02b
Druhé kolo přijímacího řízení na střední školu Tisk Email
Čtvrtek, 28 Květen 2015 07:35

Střední škola Štětí přijímá první 3 uchazeče (celkem) s nejvyšším počtem bodů do tří studijních oborů v rámci RVP Informační technologie, prvních 15 uchazečů do studijního oboru Obalová technika, a 5 do oboru Mechanik elektrotechnik.

Do učebních oborů budou přijati první 3 uchazeči do učebního oboru Zámečník a prvních 5 uchazečů do učebního oboru Truhlář. Zájemci přijímací zkoušku nekonají, rozhodující je počet bodů získaných za prospěch v ZŠ.

Bližší informace získáte na odkazu níže.

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Podmínky zdravotní způsobilosti

18-20-M/01

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – webdesign

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – management informačních systémů

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

Maturitní zkouškou

Denní

9 b), 19

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

3, 22

33-56-H/01 Truhlář 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem Denní 1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22

23-51-H/01

Zámečník

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

3, 22

Další informace ohledně přijímacího řízení pod tímto odkazem.