mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Přijímací řízení na SŠ 2016
index 02b
Přijímací řízení na SŠ 2016 Tisk Email
Pondělí, 29 Únor 2016 13:55


Po přijímacích zkouškách bude na základě bodů získaných za výsledky na ZŠ (průměrný prospěch doložený vysvědčením za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, případně z odpovídajících ročníků gymnázií) a účasti v soutěžích stanoveno pořadí.

Tabulka pro stanovení počtu bodů za prospěch na ZŠ:

průměr do

body

průměr do

body

průměr do

body

1,0

100

1,7

65

2,4

30

1,1

95

1,8

60

2,5

25

1,2

90

1,9

55

2,6

20

1,3

85

2,0

50

2,7

15

1,4

80

2,1

45

2,8

10

1,5

75

2,2

40

2,9

5

1,6

70

2,3

35

ostatní

0

Za doloženou účast v soutěžích typu např. okresního kola matematické olympiády obdrží uchazeč 5 bodů. Za krajská a vyšší kola 10 bodů.

Počty volných míst do prvního kola přijímacího řízení v jednotlivých oborech:

Obor vzdělání - název školního vzdělávacího programu

KKOV

forma

počet volných míst

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

18-20-M/01

denní

30

Informační technologie – webdesign

18-20-M/01

denní

30

Informační technologie – management informačních systémů

18-20-M/01

denní

30

Obalová technika - Obalový a grafický design

34-42-M/01

denní

30

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

26-41-L/01

denní

24

Elektrikář- Elektrikář inteligentních elektroinstalací

26-51-H/01

denní

24

Strojní mechanik - Zámečník

23-51-H/01

denní

24

Truhlář

33-56-H/01

denní

24


Škola nechává jedno volné místo pro případné přijetí na základě odvolání pro každý obor.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání - viz tabulka a údaje pod tabulkou.

Přihlášku ke studiu je nutné zaslat (event. donést osobně) nejpozději do 15. 3. 2016 na sekretariát školy v Kostelní 134, 411 08 Štětí. Prosíme uchazeče o studium oboru Informační technologie, aby do přihlášky uvedli i název vzdělávacího programu, o který mají předběžně zájem.

V oboru informační technologie mají všechna 3 zaměření první dva roky společnou výuku. Ve druhém pololetí druhého ročníku si žáci volí zaměření pro 3. a 4. ročník (počítačové sítě, virtualizace a cloud computing, nebo webdesign, nebo management informačních systémů). Škola pak příslušý program otevře při zájmu alespoň 8 žáků.

Uchazeči budou informováni o výsledku prvního kola přijímacího řízení od 21. 4. 2016(v odpoledních hodinách) na webových stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Kostelní 134.

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Podmínky zdravotní způsobilosti

18-20-M/01

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – webdesign

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – management informačních systémů

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

82-41-M/11

Design interiéru - Design interiéru a nábytku

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

Maturitní zkouškou

Denní

9 b), 19

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

3, 22

33-56-H/01 Truhlář 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem Denní 1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22

23-51-H/01

Strojní mechanik - Zámečník

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

1, 3, 7a, 19

26-51-H/01

Elektrikář- Elektrikář inteligentních elektroinstalací

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

3, 22

Požadovaná zdravotní způsobilost pro studijní nebo učební obory:

 
1. prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona
5 prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti vriziku vibrací
7 a) prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučitilné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
8 a) prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocněné alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí
9 a) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
9.b) Přecitlivělost na látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona
20. Závažné poruchy sluchu v případě činností vriziku hluku
22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupvat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona

Uchazeči o učební obory truhlář a elektrikář přijímací zkoušky nekonají.

Nejčastější dotazy:

1) Kde dostanu přihlášku?

Forlmulář může poskytnout základní škola, střední škola nebo si přihlášku lze stáhnout na www.msmt.cz a www.cermat.cz.

2) Na kolik středních škol se mohu přihlásit?

Do prvního kola přijímacího řízeníje možné podat až 2 přihlášky na dvě různé školy nebo na jednu školu do dvou různých oborů. Při vyplňování přihlášky se uvádějí obě školy resp. oba obory ve stejném pořadí.

3) Kde a kdy budu konat jednotný test, pokud se škola, kterou jsem uvedl(a) v přihlášce na prvním místě, pokusného ověřování neúčastní?

V tomto případě koná uchazeč(ka) test na škole, kterou uvedl(a) na druhém místě 15. 4. 2016.

4) Budou k dispozici ilustrační testy?

Ilustrační testy budou zveřejněny na www.cermat.cz 7. února 2016.

Kriteria přijímacího řízenípro školní rok 2015 - 2016, první kolo (přihlášku je nutné předat škole do 15. března 2015)

Kriteria přijímacího řízení:

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí na základě rozhodnutí zřizovatele stanovil pro uchazeče o studium studijních oborů přijímací zkoušky.

1) Součástí přijímacího řízení bude pokusné pilotní ověřování jednotných přijímacích zkoušek. Zdrojem údajů rozhodujících pro přijetí však budou výsledky uchazeče ze ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
 
2) První kolo má řádný termín 15. 4. 2015.
 
3) Pokusné přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a z matematiky a to metodou tužka - papír. Lze tedy použít pouze modře či černě píšící propisovací tužky a u matematiky rýsovací potřeby. Není povoleno užívání kalkulátoru a tabulek.
Každý z testů bude trvat 60 minut.

Testové úlohy vycházejí z RVP pro základní školy. Podrobné informace z CERMAT.


V případě, že se uchazeč nedostaví k přijímacím zkouškám z vážného (např. zdravotního) důvodu, je vyhlášen náhradní termín pro druhé kolo na 14. 5. 2015.


Po přijímacích zkouškách bude na základě bodů získaných za výsledky na ZŠ (průměrný prospěch doložený vysvědčením za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, případně z odpovídajících ročníků gymnázií) a účasti v soutěžích stanoveno pořadí.

Tabulka pro stanovení počtu bodů za prospěch na ZŠ:

průměr do

body

průměr do

body

průměr do

body

1,0

100

1,7

65

2,4

30

1,1

95

1,8

60

2,5

25

1,2

90

1,9

55

2,6

20

1,3

85

2,0

50

2,7

15

1,4

80

2,1

45

2,8

10

1,5

75

2,2

40

2,9

5

1,6

70

2,3

35

ostatní

0

Za doloženou účast v soutěžích typu např. okresního kola matematické olympiády obdrží uchazeč 5 bodů. Za krajská a vyšší kola 10 bodů.

Počty volných míst do prvního kola přijímacího řízení v jednotlivých oborech:

 

Obor vzdělání - název školního vzdělávacího programu

KKOV

forma

počet volných míst

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

18-20-M/01

denní

30

Informační technologie – webdesign

18-20-M/01

denní

30

Informační technologie – management informačních systémů

18-20-M/01

denní

30

Obalová technika - Obalový a grafický design

34-42-M/01

denní

30

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

26-41-L/01

denní

24

Elektrikář- Elektrikář inteligentních elektroinstalací

26-51-H/01

denní

24

Strojní mechanik - Zámečník

23-51-H/01

denní

24

Truhlář

33-56-H/01

denní

24

 


Škola nechává jedno volné místo pro případné přijetí na základě odvolání pro každý obor.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání - viz tabulka a údaje pod tabulkou.

Přihlášku ke studiu je nutné zaslat (event. donést osobně) nejpozději do 15. 3. 2015 na sekretariát školy v Kostelní 134, 411 08 Štětí. Prosíme uchazeče o studium oboru Informační technologie, aby do přihlášky uvedli i název vzdělávacího programu, o který mají předběžně zájem. Toto zaměření si budou závazně volit na konci 2. ročníku.

V oboru informační technologie mají všechna 3 zaměření první dva roky společnou výuku. Ve druhém pololetí druhého ročníku si žáci volí zaměření pro 3. a 4. ročník (počítačové sítě, virtualizace a cloud computing, nebo webdesign, nebo management informačních systémů). Škola pak příslušý program otevře při zájmu alespoň 8 žáků.

Uchazeči budou informováni o výsledku prvního kola přijímacího řízení od 22. 4. 2015 na webových stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Kostelní 134.

 

 

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Podmínky zdravotní způsobilosti

18-20-M/01

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – webdesign

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – management informačních systémů

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

82-41-M/11

Design interiéru - Design interiéru a nábytku

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

 

Maturitní zkouškou

 

Denní

9 b), 19

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

3, 22

33-56-H/01 Truhlář 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem Denní 1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22

 

23-51-H/01

 

Strojní mechanik - Zámečník

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

1, 3, 7a, 19

26-51-H/01

Elektrikář - Elektrikář inteligentních elektroinstalací

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

3, 22

 

Požadovaná zdravotní způsobilost pro studijní nebo učební obory:

 
1. prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona
5 prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací
7 a) prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
8 a) prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocněné alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí
9 a) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
9.b) Přecitlivělost na látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona
20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku
22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupvat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona

 

Uchazeči o učební obory truhlář a elektrikář přijímací zkoušky nekonají.


Nejčastějí kladené otázky ohledně nového přijímacího řízení a kriteria školy pro školní rok 2013 - 2014:


Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy?

Ne. Způsob předávání přihlášky je stanoven tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy.


Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?
Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března na sekretariát školy v Kostelní 134, Štětí. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.

 

Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy? Musí se žák na přijímací řízení do Štětí dostavit?

Musí, přijímací zkoušky se konají dne 15. 4. 2015. Škola oznámí výsledky 1. kola přijímacího řízení 22. 4. 2015 na webu. Rodiče si budou moci rozhodnutí vyzvednout osobně nebo jim bude rozhodnutí zasláno poštou.


Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou a vybere si jednu, musí to dát vědět té druhé?

Nemusí. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.


Mohu si podat více přihlášek do stejné školy?

Ano, ale vždy do jiného oboru.


Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?

Ano, mohou se pořádat další kola. Školský zákon stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Další kola se nevyhlašují,pokud již byl dostatečný počet žáků přijat v 1. kole.

Hradí se za přijímací řízení nějaké poplatky?

Ne, žádné poplatky se v případě veřejných (dříve státních) škol nehradí.