mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz (Úspěšná) účast žáků školy v soutěži Networking Academy Games 2016 - NAG IoE
index 02b
(Úspěšná) účast žáků školy v soutěži Networking Academy Games 2016 - NAG IoE Tisk Email
Úterý, 12 Duben 2016 12:34
Soutěž je členěna do několika kategorií, žáci naší školy se zúčastnili kategorie NAG IoE neboli Internet of Everything. Soutěžilo se od listopadu 2015 do února 2016 ve 4 kolech, soutěžící plnili dlouhodobé úkoly, jejich výstupem pak byla videa prezentující jak celkový výsledek, tak i postup týmu při řešení. V březnu byla soutěž zakončena finálovým kolem v Praze. Naši školu reprezentovali 2 týmy, tým EUBL (Jakub Janeček, David Šoltés a Jan Vanke ze 3.I) se nakonec umístil jako osmnáctý, tým BINary95voID27(Luboš Baránek z 3.ET, Michal Mráček a Jakub Škrabánek z 2.IM) se umístil na třináctém místě.
Ondřej Chmelík, učitel odborných předmětů
Jeden z našich soutěžících, Jakub Janeček popisuje, jak soutěž probíhala, jaké úlohy týmy řešily …
V říjnu jsem byl osloven jedním z vyučujících, zda-li bych se nechtěl zúčastnit soutěže připravují organizací Network Academy Games, jenž jsou pod záštitou společnosti Cisco. A rád bych vám přiblížil o co vlastně šlo a můj vlastní názor na soutěž.
Soutěž spadala do kategorie “Internet of Everything”, zkráceně IoE. Název sám o sobě toho tolik nevypovídá, obecně oblast informačních technologií IoE je dnes velice populární. Jedná se totiž o smart systémy (například: “chytré” osvětlení, domy a podobně) a tato kategorie a celkový průběh soutěže byl silně zaměřen na nápady a kreativitu.
Soutěž je založena na osvojení základních znalostí programování, elektrotechniky a počítačových sítích.
Na začátku, než jsme se oficiálně registrovali do soutěže, jsme si museli vytvořit tříčlenný tým. Na naší škole se utvořili dva týmy:
 • EUBL - Vedoucí učitel: Ladislav Šourek
 • BINary95voID27 - Vedoucí učitel: Stanislav Vlček
Pro účast v soutěži jsme dostali set, ve kterém bylo:
 • Raspberry Pi (model B+) - předinstalovaný operační systém Linux - Raspbian,
 • Teplotní a vlhkostní čidlo,
 • Digitální teploměr,
 • LCD Display,
 • Světelné čidlo,
 • Krokový motor,
 • ESP WiFi modul,
 • Další elektronické součástky:
 • Sady barevných LED Diod,
 • Sadu RGB LED Diod,
 • Rezistory,
 • Tlačítka,
 • Propojovací kabely
A listopadem začala naše pětiměsíční účast a tvořivost. První kolo bylo pouze seznámení s Raspberry a nastavení operačního systému. Nás ale napadlo si trošku vyhrát a zkusit nějaký “data mining” s Raspberry. Vytvořili jsme jednoduché webové rozhraní zobrazující teplotu procesoru a jeho vytížení a využitou fyzickou paměť.
Následující kola byla obtížnější, ani ne tak realizací požadovaného, jako vymýšlením vlastního. Jelikož nikdo z nás neměl žádnou zkušenost s podobnou soutěží a neměli jsme představu co se očekává. Zadání nebyla nějak podrobná, ale pouze heslovitá a často o jedné věci a na nás potom bylo vymyslet nějaké další užití nebo kombinaci s dalšími součástkami a podobně.
Celkem bylo 5 kol a poslední kolo se konalo v Praze, kde byly připraveny přednášky a zadání. Zadání složené z povinné a nepovinné části, které se mělo realizovat v průběhu tří hodin s dvěma desetiminutovými poradami s vedoucími učiteli. V závěru se odměnila jednotlivá kola a první tři místa v celkovém pořadí dle součtu bodů. Ceny byly především praktické, za první místo byla odměna v podobě šeku na 20 000 korun českých a pro členy týmu garantovaný příjem na ČVUT - FIT.
Příklady zajímavějších úkolů:
 • Blikání s LED Diodou dle vstupu v Morseově abecedě,
 • Ovládat RGB LED Diodu pomocí pulzně šířkové modulace a tím namíchávat,
 • Snímání teploty, vlhkosti a intenzity světla s následným vypisováním na LCD Display,
 • Vytvoření malé a jednoduché meteorologické stanice,
 • Pomocí krokového motoru vytvoření “stěrače” z automobilu i s možností nastavení intervalu spouštění.

Po posledním pátém kole v březnu se ještě nabízí poslední nepovinné kolo zvlášť hodnocené a odměňované, které začalo prvního dubna. Jedná se o vytvoření libovolného projektu, který bude spojený s IoE. Na vypracování a uveřejnění projektu jsou dva měsíce.
Závěrem jsem rád, že jsem se mohl této soutěže zúčastnit, i když to bylo často časově náročné. Bavilo mne se seznamovat s novým a zkoumat to, lépe by se to popsalo tak, že mne bavilo si s tím “hrát” a vidět věci prakticky.
Tímto děkuji škole za možnost se soutěže zúčastnit a děkuji našemu vedoucímu za pevné nervy s námi.