mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ
index 02b
Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ Tisk Email
Úterý, 19 Září 2017 09:21

Přijímací zkoušky (druhé kolo) do tříletého pomaturitního oboru Obalový a grafický design (82-41-N/09) na vyšší odborné škole pro školní rok 2017/18 se konají v pondělí 25.září 2017 od 9.00 hod. v budově Domova mládeže školy v ulici 1. Máje 662 ve Štětí. Termín zaslání přihlášek: do 22. září 2017.

Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením pěti vlastních prací různého charakteru. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu.

Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnout celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

  • Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.
  • Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.
  • Vyjádřit ideu kresebně a barevně.
  • Být kreativní graficky a slovně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 25. září 2017 v 14.00 na nástěnce ve vestibulu školy a následně na webu školy www.odbornaskola.cz. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou 26. září 2017. Poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč a je nevratný. Úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce!) nebo složenkou typu A na adresu školy nebo v den konání zkoušky v hotovosti ve škole. Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.

Podmínkou pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách je úspěšné složení maturitní zkoušky. Toto uchazeč prokáže před zahájením přijímacích zkoušek předložením originálu nebo ověřené kopie maturitního vysvědčení.