mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Učební obory Přijímací řízení
Přijímací řízení PDF Tisk Email

Kriteria přijímacího řízení:

Škola nekoná přijímací zkoušky, pouze přijímací řízení bez osobní účasti uchazečů.

Střední škola Štětí přijímá 24 prvních uchazečů do učebního oboru Truhlář dle známek vyjádřených vysvědčením z pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč konal povinnou školní docházku (obvykle polololetí 9. tř. ZŠ), tedy průměrem známek z vysvědčení.

V případě rovnosti průměru škola zohlední úspěchy uchazeče/uchazečky ve školních aj. soutěžích od okresního kola výše apod.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání Truhlář - viz údaje pod tabulkou.

Uchazeči budou informováni o přijetí v prvním kole 22. dubna 2011.

3letý učební obor Truhlář

- střední škola

33-56-H/01

Truhlář

švp - truhlář

20/20

ano

- viz dole

 

Požadovaná zdravotní způsobilost pro učební obor Truhlář:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
  • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu, v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činnosti vyžadující prostorové vidění
  • prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací
  • prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
  • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví
  • závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku

Nejčastějí kladené otázky ohledně nového přijímacího řízení a kriteria školy pro školní rok 2011 - 2012:

Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy?

Ne. Způsob předávání přihlášky je  stanoven tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy.


Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení ?
Uchazeč podává přihlášku pro 1.kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách, neměla by potvrdit více než tři přihlášky.

Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy? Musí se žák na přijímací řízení dostavit?

Škola oznámí výsledky 1. kola přijímacího řízení 22. dubna 2011 na webu. Rodiče si budou moci rozhodnutí vyzvednout osobně nebo jim bude rozhodnutí zasláno písemně. Žáci se k přijímacímu řízení nemusí dostavit, budou rozhodovat jeho výsledky na vysvědčení ze ZŠ, které se na škole porovnají administrativně.

Co když bude uchazeč přijat na dvě nebo tři školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?

Školský zákon ukládá uchazeči povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok).

Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona).

Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?

Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Hradí se za přijímací řízení nějaké poplatky?

Ne, žádné poplatky se v případě veřejných (dříve státních) škol nehradí. což je naše škola.