mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz 2. kolo přijímacího řízení VOŠ 2019 - 2020
index 02b
2. kolo přijímacího řízení VOŠ 2019 - 2020 Tisk Email
Čtvrtek, 05 Září 2019 14:35

2. kolo přijímacího řízení do vzdělávacího programu vyšší odborné školy
82-41-N/09 Obalový a grafický design

Přijď studovat nanejmoderněji vybavené vošce!K dispozici máš kompletní porfolio strojů, počínajeřezacími plotry
Kongsberg, UV flatbed, CO2 gravírku, digitál Xerox Iridesse a skvěle vybavené ateliéry!
Jsi kreativní? Buď obalář!

Navíc Ti nabídneme čtyři nové počítačové učebny vybavené aplikacemi Adobe, Artios a EngView,
skvělý fotoateliér s moderní zrcadlovkou, světly a plátny a v neposlední řadě zázemí krásného internátu!
Pojď studovat do nové školy!


Přihláška ke studiu

Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu, přihlášky ke studiu na
vyšší odborné škole SEVT 49 152 0 je třeba doručit do školy nejpozději do 20. září 2019.

Talentová zkouška

Talentová zkouška se koná 23. 9. 2019 od 9 hodin v budově školy v Kostelní 134.

Školné

Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného
(tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800
(s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.


Při talentové zkoušce si uchazeč vybere jedno ze tří témat. Hodnotí se také ukázky 3-5 domácích prací.

Škola přijímá prvních 48 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí vytvořeného na základě
výsledků dosažených v přijímacím řízení (bodové hodnocení zadání, domácích prací a dalších
aktivit uchazeče, jako je umístění v soutěžích atd.). Dvě místa jsou rezervovánapro uchazeče
přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení.


Kritéria:

Uchazeč může získat od hodnotící komise max. 30 bodů za domácí práce a max. 30 bodů školní talentovou zkoušku.

Dále může dostat 5 bodů za průměr z předmětů na maturitním vysvědčení do 1,5 včetně a 2 body za průměr do 2,2 včetně.

Umístění v celostátních uměleckých soutěžích může být ohodnoceno až dalšími 5 body.

Po skončení talentové zkoušky ředitel školy udělá pořadí podle počtu bodů a přijme prvních 10 uchazečů s nejvyšším počtem

bodů. Při rovnosti počtu bodů na 10. a 11. místě rozhoduje vyšší počet bodů získaných za školní talentovou zkoušku, při

jejich rovnosti pak počet bodů za domácí práce.


Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.