mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Studijní obory Informační technologie Učební plán
Učební plán PDF Tisk Email

 

Učební plán studijního oboru

18-20-M/01 Informační technologie

švp - Správce počítačové sítě

 

Počet vyučovacích hodin za týden

A. Všeobecné předměty povinné 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický/Německý jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4)
2. cizí jazyk ANJ/NEJ 2(2) 2(2)
Občanská nauka 1 1 1
Dějepis 2
Matematika 4 4 4 3
Fyzika 2 2
Chemie 1
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)
B. Odborné předměty povinné
Ekonomika 2 2 2
Úvod do světa práce 1
Programové vybavení 3(3) 3(3) 3(3) 2(2)
Technické vybavení 2 2 2(1)
Elektrotechnika 3 4(2)
Programování 2(2) 2(2) 3(3) 2(2)
Počítačové sítě a operační systémy 7(4) 9(5)
Odborná praxe 2týdny 2týdny
C. Volitelné předměty
Seminář z matematiky/Seminář z informatiky 2(2)
Celkem 32 32 32 32
D. Nepovinné předměty
IT Essentials
Cisco Academy

 

Pozn 1: Číslice v závorce znamená dělené hodiny

Pozn.2: Odborná praxe se ve 2.  a 3. roč. vykonává 2 týdny v celku obvykle během května