mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Výuka pomocí LMS v době nuceného zrušení školní docházky
index 02b
Výuka pomocí LMS v době nuceného zrušení školní docházky Tisk Email
Úterý, 10 Březen 2020 15:58

Vzhledem k tomu, že si nikdo nepřejeme, aby po dobu pandemie byli naši žáci a studenti bez nových informací a možnosti testování, bude od následujícího pracovního týdne výuka v hlavních předmětech organizována pomocí e-learningového sysétmu Moodle (Amos). Zde mají všichni žáci umožněn přístup (je shodný, jako do počítačové sítě školy) a mohou tak z domova sledovat nové informace a vyplňovat testy. Pedagogové budou tyto testy kontrolovat a komunikovat s žáky. Přístup do systému je přes následující URL:https://amos.odbornaskola.cz/