mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Učební obor Truhlář Truhlář Učební plán
Učební plán PDF Tisk Email
Počet hodin za týden
A. Všeobecné předměty povinné
Český jazyk 1 1 1
Německý jazyk/Anglický jazyk 0,5 0,5 0,5
Občanská nauka 1 1 0,5
Matematika 1 1 1
Fyzika 1 0,5
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 2 2 2
B. Odborné předměty povinné
Práce s počítačem 1 1
Ekonomika 1
Odborné kreslení 1 1,5 1,5
Materiály a technologie 1 1 1
Výrobní zařízení 1,5 1,5 1
Technologie 1,5 1,5 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5