mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
index 02b

Aktuálně

Výzva k převzetí písemností z důvodu nedoručitelnosti Tisk Email
Pondělí, 10 Prosinec 2018 13:24

Žádáme pana Jakuba Doška (1998) k převzetí nedoručitelných dokumentů. Děkujeme.

 
Aukce použitých strojů truhlárny Tisk Email
Pondělí, 10 Prosinec 2018 08:59

Vzhledem k rekonstrukci veškerého strojového vybavení nabízíme k odprodeji použité stroje ze školní truhlárny. Konkrétně se jedná o následující stroje:

 • Formátovací kotoučová pila PF 300L
 • Vrtací dlabačka TRC/N
 • Spodní frézka
 • Pásová bruska PB 2200
 • Hoblovka
 • Stojanová vrtačka
 • Frézka tloušťkovací Rojek

V pondělí, 17. prosince v 10.00 hod. se koná v objektu školní truhlárny prohlídka strojů s následnou aukcí. Zveme všechny zájemce.

 
Přijímací řízení do oboru Design interiéru a nábytku 2018 Tisk Email
Pondělí, 01 Říjen 2018 08:49

Vyhlašujeme přijímací řízení formou talentové zkoušky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru (školní vzdělávací program s názvem Design interiéru a nábytku). Přihlášku již do 30. listopadu 2018.

První termín 1. kola talentové zoušky je stanoven na úterý 8. ledna 2019, druhý termín 1. kola pak na čtvrtek 10. ledna 2019. Druhý termín je určen pro uchazeče, kteří v prvním termínu konají talentovou zkoušku na jiné škole.

K přihlášce není potřeba lékařská kontrola.

Podáním přihlášky na obor s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat další dvě přihlášky v jarním termínu přijímacího řízení.


Obor Design interiéru je umělecko průmyslový obor, který ve svém obsahu rovnovážně propojuje tři základní polohy:

 • Výtvarně designovou
 • Technicko konstrukční
 • Teoretickou

První dvě polohy (výtvarně designová a technicko konstrukční) jsou pak doplněny ještě všeobecnou výtvarnou přípravou. Z umělecko průmyslového charakteru oboru pak vyplývá program, forma i obsah studia v jeho středoškolské pozici.
Základem umělecko designového studia je atelierová výuka. Jednotlivé kurzy končí buď:
ateliérovou nebo klauzurní zkouškou. Technicko konstrukční poloha je obsažena v exaktně koncipovaných předmětech, např.: Konstrukce a materiály, technologie, apod. Pevnou součástí studia je specifická teoretická příprava v oblasti dějin nábytkové tvorby. V obecném pojetí jsou nedílnou součastí studia standartní středoškolské předměty – český jazyk, matematika, dějepis, apod. Studium končí praktickou maturitní zkouškou s obkajobou před maturitní komisí, tedy vytvořením adekvátního výtvarně designového projektu (artefaktu), a ústní zkouškou ze stanovených teoretických předmětů.
Předpokladem pro úspěšné studium tohoto zajímavého oboru je schopnost samostatné tvůrčí práce, schopnost kreativně myslet a schopnost dovést zvolenou či zadanou ideu do úspěšného reálného tvaru, tedy schopnost vytvořit kvalitní výtvarně designový artefakt. Nezbytnou podmínkou je i úspěšné studium teoretických předmětů.

Více informací o oboru a přijímacím řízení naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení do oboru design interiéru (přihlášku je nutné předat škole do 31. listopadu 2018):

Uchazeči budou přijati na základě bodů získaných za prospěch na ZŠ, za účast ve školských olympiádách a podobných soutěžích nebo výstavách a za výsledky obou částí talentové zkoušky.

a) Ředitel školy ohodnotí výsledky dosažené v prvním a druhém poletí předposledního ročníku, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku (obvykle 8. třída ZŠ nebo odpovídajcí ročník víceletého gymnázia). Za průměr známek

do 1,50 včetně obdrží uchazeč 25 bodů,

1,51 - 2,00 bodů 20,

2,01 - 2,25 bodů 15,

2,26 - 2,50 bodů 10,

2,51 - 2,75 bodů 5,

2,76 - a horší obdrží uchazeč 0 bodů.

Jedná se vždy o průměr z povinných a povinně volitelných předmětů (nepočítejí se předměty nepovinné, kroužky apod.) a boduje se zvlášť každé z obou pololetí (max. 25 + 25 bodů).

b) Dále ředitel školy ohodnotí 2 body každou doloženou účast v okresních kolech školských olympiád a odpovídajících soutěží nebo výstavách a 5 body každou účast v kole vyšším. Maximálně lze však dosáhnout 10 bodů za všechny soutěže.

c) Uchazeč může získat až 30 bodů za hodnotící komisi předložené domácí práce. Donese jich v den talentové zkoušky max. 10.

d) Až 30 bodů může obdržet od hodnotící komise za výsledek školní talentové zkoušky.

e) V případě, že uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, stanoví ředitel komisi, která ověří formou rozhovoru způsobilost uchazeče vzdělávat se v českém jazyce.

Nejvyšší možný celkový zisk je 120 bodů.

Poté ředitel školy stanoví na základě získaných bodů pořadí uchazečů a přijme nejlepších 30. Výsledky zveřejní 10. ledna 2019 na stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Pivovarské ul.

V případě rovnosti bodů u posledního přijatého a prvního nepřijatého uchazeče rozhoduje pomocné kritérium, kterým je prostý součet obou průměrů dosažených na ZŠ v pololetích hodnocených podle odstavce a). Přijat bude při rovnosti bodů ten z uchazečů, který má nižší součet průměrů.

 
Dny otevřených dveří, prezentace oborů školy Tisk Email
Pondělí, 01 Říjen 2018 08:55

Tak jako každý školní rok i letos nabízíme možnost získání bližších informací o naší vzdělávací nabídce. Můžete nás najít na řadě akcí, nebo navštívit naše workshopy v rámci dnů otevřených dveří.

Datum Název akce Místo konání
3. - 5. 10. 2018 TechDays výstaviště Litoměřice
11. -13. 10. 2018 Educa My Job Home Credit aréna Liberec
1. 11. 2018 Vzdělávání MKD Mělník
14. 11. 2018 Škola 2018 MKZ Litoměřice
24. 10. 2018 (9-16 hod) Den otevřených dveří Škola, Pivovarská 594, Štětí
15. 1. 2019 (9-16 hod) Den otevřených dveří Škola, Pivovarská 594, Štětí
22. - 24. 1. 2019 Gaudeamus Praha PVA Expo Praha - Letňany

 

Těšíme se na vás! V případě, že vám datum prezentací nevyhovuje, domluvte si individuální termín. Rádi se vám budeme osobně věnovat.

 
Každoroční návštěva Dílny ručního papíru Tisk Email
Středa, 10 Říjen 2018 06:38

Žáci prvního ročníku oboru Obalová technika dnes navštívili Dílnu ručního papíru v Litoměřicích. V Dílně si žáci vyzkoušeli práci s papírovinou, vyrobili si vlastní ruční papír a dozvěděli se mnoho informací o historii výroby ručního papíru. Děkujeme paní inženýrce Štyrandové za příjemně strávené dopoledne.

IMG 20181009 093327

 
24. 10. 2018 Den otevřených dveří Tisk Email
Středa, 03 Říjen 2018 08:04

Rád bych všechny zájemce o naši školu pozval na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná od 9 do 16 hodin dne 24. 10. 2018 v budově Pivovarská 594.

Na co se můžete těšit?

Předvedeme vám nové vybavení školy a to přímo v provozu. Uvidíte programovatelnou robotickou ruku, díky které se naši žáci naučí konfigurovat obdobná složitá zařízení v moderních provozech. Na profesionálním CO2 laseru (gravírovací stroj) si můžete vyrobit vlastní upomínkový předmět z plexiskla či dřeva, uvidíte v činnosti též CNC frézku na výrobu DPS spojů, řezací CNC frézku, robotický set výrobní linky a spoustu robotů a hraček pro malé i velké. Můžete navštívit zcela novou truhlárnu s centrálním odsáváním, kterou nám o prázdniny vystavěla firma Felder. Zde se učni setkají s tím nejmodernějším, co v praxi existuje.

Zároveň vás čekají zajímavé workshopy.

Tento měsíc čekáme též zásilku programovatelných digitálních soustruhů a dalších "težkých" strojů pro zámečníky. Další zajímavostí je CNC plasmová řezačka o rozměru 3 x 5 m, první instalace na školách v ČR. Tyto stroje ještě v chodu patrně neuvidíte, nicméně na druhém dni otevřených dveří 15. ledna již budou též v činnosti, stejně tak jako nové budovy v Kostelní ulici, doslova prošpikované moderními technologiemi pro obalovou techniku.

Těšíme se na vás!

 
Do nového roku s novými technologiemi Tisk Email
Pondělí, 03 Září 2018 06:59

O tyto prázdniny prodělala škola opravdu řadu změn. Čekají na vás zcela nové technologie. Telegraficky - pokud jste obalář, máte k dispozici kvalitní průmyslovou gravírku (CO2 laser), mechatronici zase inteligentní robotickou ruku, CNC frézku, robotický model výrobní linky a frézku na DPS spoje. Elektrikářům se staví nové učebny, technologie bude dodána během cca měsíce. A truhláři dostali asi ten nejlepší dárek - zcela novou truhlárnu od Felderu. Více se dozvíte v následujícím článku.

Celý článek...
 
Druhé kolo talentových zkoušek VOŠ Tisk Email
Středa, 01 Srpen 2018 18:32

Pojďte studovat perspektivní obor do nové školy!

Studujte perspektivní obor na nejmodernější obalové škole v zemi! Stavíme pro vás nejen nové budovy, ale též pořizujeme ty nejmodernější technologie. Od následujícího roku vlastníme nejmodernější průmyslový digitální tisk (Xerox IRIDESSE), UV flatbet, několik plotrů (vč. velkoformátových Kongsbergů), profesionální gravírku s kovovou tubou a mnoho dalšího. Naučte se pracovat na nejnovějších technologiích!

Přijímací zkoušky do druhého kola tříletého pomaturitního oboru Obalový a grafický design (82-41-N/09) na vyšší odborné škole pro školní rok 2018/19 se konají v pondělí 24. září 2018 od 9.00 hod. v budově školy v Pivovarské 594 ve Štětí. Termín zaslání přihlášek: do 21. září 2018.

Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením pěti vlastních prací různého charakteru. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu.

Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnout celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

 • Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.
 • Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.
 • Vyjádřit ideu kresebně a barevně.
 • Být kreativní graficky a slovně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 24. září 2018 v 14.00 na nástěnce ve vestibulu školy a následně na webu školy www.odbornaskola.cz. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou 25. září 2018. Poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč a je nevratný. Úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce!) nebo složenkou typu A na adresu školy nebo v den konání zkoušky v hotovosti ve škole. Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.

Podmínkou pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách je úspěšné složení maturitní zkoušky. Toto uchazeč prokáže před zahájením přijímacích zkoušek předložením originálu nebo ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Celý článek...
 
Příjímací řízení VOŠ 2018 Tisk Email
Úterý, 05 Červen 2018 07:50

Studujte perspektivní obor na nejmodernější obalové škole v zemi! Stavíme pro vás nejen nové budovy, ale též pořizujeme ty nejmodernější technologie. Od následujícího roku vlastníme nejmodernější průmyslový digitální tisk (Xerox IRIDESSE), UV flatbet, několik plotrů (vč. velkoformátových Kongsbergů), profesionální gravírku s kovovou tubou a mnoho dalšího. Naučte se pracovat na nejnovějších technologiích!

Přijímací zkoušky do tříletého pomaturitního oboru Obalový a grafický design (82-41-N/09) na vyšší odborné škole pro školní rok 2018/19 se konají v pondělí 25. června 2018 od 9.00 hod. v budově školy v Pivovarské 594 ve Štětí. Termín zaslání přihlášek: do 22. června 2018.

Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením pěti vlastních prací různého charakteru. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu.

Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnout celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

 • Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.
 • Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.
 • Vyjádřit ideu kresebně a barevně.
 • Být kreativní graficky a slovně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 25. června 2018 v 14.00 na nástěnce ve vestibulu školy a následně na webu školy www.odbornaskola.cz. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou 26. června 2018. Poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč a je nevratný. Úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce!) nebo složenkou typu A na adresu školy nebo v den konání zkoušky v hotovosti ve škole. Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.

Podmínkou pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách je úspěšné složení maturitní zkoušky. Toto uchazeč prokáže před zahájením přijímacích zkoušek předložením originálu nebo ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Celý článek...
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek Tisk Email
Pátek, 18 Květen 2018 11:00

V náhradním termínu přijímacích zkoušek splnili uchazeči 23, 143 a 179 podmínky přijímacího řízení a byli přijati do 1. ročníku ve školním roce 2018/19.

 
Druhé kolo přijímacího řízení 2018 - 2019 Tisk Email
Středa, 16 Květen 2018 11:04

Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy Štětí, příspěvkové organizace, vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019

Obory, do nichž je možné podat přihlášku:

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Počet volných míst

33-56-H/01 Truhlář 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem Denní 3

26-51-H/01

Elektrikář

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

3

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Počet volných míst

34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

Maturitní zkouškou

Denní

2

18-20-M/01

Informační technologie

4

Maturitní zkouškou

Denní

3

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

2

Termín 2. kola přijímacího řízení: 5. 6. 2018

Termín podání příhlášek: 31. 5. 2018

Datum vyhlášení rozhodnutí: 5. 6. 2018

Pravidla pro přijetí do čtyřletého oboru, zakončeného maturitní zkouškou

Uchazeči budou přijímání na základě pravidel pro přijímání žáků ve školním roce 2018/2019 (viz sekce Střední škola/přijímací řízení) s výjimkou konání jednotné přijímací zkoušky u čtyřletých studijních oborů. Jako minimum stanovuje ředitel školy získání 20 bodů v jednotné přijímací zkoušce konané v 1. kole. Pokud žák zkoušku nekonal, nebo nedosáhl uvedeného počtu bodů, řídí se škola prospěchem za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku ZŠ do 2,5.

Pravidla pro přijetí do tříletého oboru, zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem

Uchazeči budou přijímání na základě pravidel pro přijímání žáků ve školním roce 2018/2019 (viz sekce Střední škola/přijímací řízení)

 
Výsledky přijímacího řízení do studijních oborů Tisk Email
Pátek, 27 Duben 2018 09:44

V příloze naleznete

výsledky přijímacího řízení

do studijních oborů střední školy na školní rok 2018/2019

 
VEŘEJNÁ PREZENTACE A OBHAJOBA PROJEKTŮ STUDENTŮ NÁBYTKOVÉHO A INTERIEROVÉHO DESIGNU SŠ a VOŠ ŠTĚTÍ Tisk Email
Úterý, 24 Duben 2018 19:19

VEŘEJNÁ PREZENTACE A OBHAJOBA PROJEKTŮ STUDENTŮ NÁBYTKOVÉHO A INTERIEROVÉHO DESIGNU SŠ a VOŠ ŠTĚTÍ


Ve dnech 25. a 26. 4. 2018 proběhne Veřejná prezentace a obhajoba projektů studentů 2. a 3. ročníku oboru Nábytkového a interiérového designu SŠ a VOŠ Štětí. V budově internátu školy a ateliéru na Máji budou vystaveny autorské projekty, které dokumentují výsledky ateliérové výuky v uplynulém pololetí.

 
Výsledky přijímacího řízení do prvních ročníků ve školním roce 2018 / 19 Tisk Email
Pondělí, 23 Duben 2018 08:50

Zde předkládáme výsledky přijímacího řízení do prvních ročníků ve školním roce 2018 / 2019 do učebních oborů školy. (PDF)

 
Řemesla živě Praha Tisk Email
Čtvrtek, 22 Únor 2018 09:31

Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2018 se s námi můžete setkat v krásném prostoru Novoměstské radnice v Praze na akce Řemesla živě. Můžete si vlastnoručně složit obálku, navrhnout a sestavit blok, veřezat a složit obal... Ukažte nám, že jste šikovní a že se můžete směle hlásit na naši školu ;-)

remesla

 
Obalová technika 2018 - 2019 Tisk Email
Neděle, 14 Leden 2018 16:59

leták2018 web

 
Přijímací řízení na školní rok 2018/19 Tisk Email
Středa, 10 Leden 2018 12:23

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory na školní rok 2018 - 2019, první kolo

(přihlášku je nutné předat škole do 1. března 2018)

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí stanovil podle školského zákona pro uchazeče o studium studijních oborů přijímací zkoušky.

1) Součástí přijímacího řízení bude:

 1. jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, která bude trvat 60 minut a je ohodnocena max. 50 body,
 2. jednotná přijímací zkouška z matematiky, která bude trvat 70 minut a je ohodnocena max. 50 body,
 3. hodnocení výsledků uchazeče v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia, max. 50 body,
 4. hodnocení účasti v okresních a vyšších kolech olympiád a podobných soutěžích, max. 10 body.

Autorem obou testů bude Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) www.cermat.cz. Na této stránce jsou zpřístupněny ilustrační testy a testy z minulých let.


2) Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

V prvním kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, které odevzdá ředitelům příslušných škol nejpozději do 1. března 2018. Je možné podat obě přihlášky do různých oborů jedné školy nebo do stejného oboru, ale s různými zaměřeními (školními vzdělávacími programy). Pokud budete přihlášku odevzdávejte osobně, přineste ji, prosím, na sekretariát v budově školy v Pivovarské ulici. Budova v Kostelní ulici je v rekonstrukci.

Každý uchazeč může v 1. kole konat JPZ ve dvou termínech. Započítá se mu pak na obou školách pouze lepší výsledek z každého testu z ČJL a lepší výsledek z každého z testů z MAT.

První řádný termín JPZ má uchazeč 12. dubna 2018 na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí.

Druhý řádný termín JPZ je 16. dubna 2018 na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce na druhém místě.

Obě přihlášky musejí být identické, tedy i pořadí škol na nich musí být stejné!

V případě, že se uchazeč nedostaví k přijímacím zkouškám z vážného (např. zdravotního) důvodu, je vyhlášen náhradní termín pro 1. kolo na 10. 5. a 11. 5. 2018. Uchazeč se musí do 3 dnů od konání zkoušky písemně omluvit a doložit omluvu např. potvrzením od lékaře.

Celý článek...
 
Výsledky talentových zkoušek do oboru Design interiéru Tisk Email
Pondělí, 08 Leden 2018 13:22

Výsledky 1. kola talentových zkoušek do oboru Design interiéru na školní rok 2018/19, které se konaly 8. 1. 2018, naleznete zde.

 
Obor Strojní mechanik ve spolupráci s firmou 2JCP Tisk Email
Pondělí, 08 Leden 2018 11:02

Mít solidní učební obor je v současné době velká deviza. Naše škola Ti nabízí více – moderní učební obor, zaštítěný velkým leaderem v oboru.

Ve spolupráci s firmou 2JCP nyní otevíráme obor Strojní mechanik – zámečník. Každý učeň, který vyhoví podmínkám školy a firmy co do prospěchu a docházky, bude mít zajištěno zaměstnání ve zmíněné firmě. A to přeci již stojí za to uvažovat, zda nenastoupit právě na naši školu!

Společnost 2 JCP a.s. byla založena v roce 1990. Hlavní výrobní areál se nachází v obci Račice poblíž města Štětí, cca 50 km severně od Prahy. V současné době je v tomto moderním areálu 5 výrobních hal, a je zde zaměstnáno na 350 pracovníků.

Zde je možné shlédnout prezentaci firmy.

 
« ZačátekPředchozí1234567DalšíKonec »

Strana 1 z 7