mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
index 02b

Aktuálně

Výuka pomocí LMS v době nuceného zrušení školní docházky Tisk Email
Úterý, 10 Březen 2020 15:58

Vzhledem k tomu, že si nikdo nepřejeme, aby po dobu min. 14 dnů byli naši žáci a studenti bez nových informací a možnosti testování, bude od následujícího pracovního týdne výuka v hlavních předmětech organizována pomocí e-learningového sysétmu Moodle (Amos). Zde mají všichni žáci umožněn přístup (je shodný, jako do počítačové sítě školy) a mohou tak z domova sledovat nové informace a vyplňovat testy. Pedagogové budou tyto testy kontrolovat a komunikovat s žáky. Přístup do systému je přes následující URL:https://amos.odbornaskola.cz/

 
Školní jídelna - zrušení obědů Tisk Email
Úterý, 10 Březen 2020 11:14

V návaznosti na uvedené informace o opatřeních proti šíření COVID-19 ruší do odvolání centrální školní jídelna všechny obědy.

 
Opatření COVID-19 Tisk Email
Úterý, 10 Březen 2020 11:02
Jak oznámil premiér Andrej Babiš na dnešní tiskové konferenci, tak s účinností od středy 11. března 2020 se ruší „osobní přítomnost žáků a studentů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání".
Zdroj: tisková zpráva ze dne 10. března 2020

Situaci podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude vláda průběžně vyhodnocovat stejně jako u zákazu hromadných akcí.

"Mateřských škol se zrušení výuky od středy týkat nebude,“ řekl ministr Vojtěch. Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.

Podle vyjádření ministra zdravotnictví se volno netýká zaměstnanců, pouze žáků a studentů vyšších odborných škol a škol vysokých.

Zatím nebylo stanoveno časové omezení. Dle informací z médií bude vláda situaci vyhodnocovat na konci tohoto měsíce.

Situaci dále sledujeme, informace budeme aktualizovat.

Učitelé a zaměstnanci tedy zítra nastoupí normálně do školy. Všichni žáci učebních oborů, střední školy a vyšší odborné školy setrvají od odvolání doma. Předpokládám, že budu mít od Krajského úřadu další instrukce, se kterými vás seznámím. Zároveň dnes, 10. 3. 2019, ruším výuku od 11.45 hod.

PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel

 
Přijímací řízení na školní rok 2020/2021 Tisk Email
Středa, 19 Prosinec 2018 00:00

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory na školní rok 2020 - 2021, první kolo

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří nejpozději ve školním roce 2019/2020 splní povinnou školní docházku a základní vzdělání nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Přihlášku je nutné předat škole do 1. března 2020.

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí stanovil podle školského zákona pro uchazeče o studium studijních oborů přijímací zkoušky.

1) Součástí přijímacího řízení bude:

 1. jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, která bude trvat 60 minut a je ohodnocena max. 50 body,
 2. jednotná přijímací zkouška z matematiky, která bude trvat 70 minut a je ohodnocena max. 50 body,
 3. hodnocení výsledků uchazeče v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia, max. 50 body,
 4. hodnocení účasti v okresních a vyšších kolech olympiád a podobných soutěžích, max. 10 body.

Autorem obou testů bude Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) www.cermat.cz. Na této stránce jsou zpřístupněny ilustrační testy a testy z minulých let.


2) Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

V prvním kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, které odevzdá ředitelům příslušných škol nejpozději do 1. března 2020. Je možné podat obě přihlášky do různých oborů jedné školy nebo do stejného oboru, ale s různými zaměřeními (školními vzdělávacími programy). Pokud budete přihlášku odevzdávat osobně, přineste ji, prosím, na sekretariát v budově školy v Kostelní ulici.

Každý uchazeč může v 1. kole konat JPZ ve dvou termínech. Započítá se mu pak na obou školách pouze lepší výsledek z každého testu z ČJL a lepší výsledek z každého z testů z MAT.

První řádný termín JPZ má uchazeč v úterý14. dubna 2020 na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí.

Druhý řádný termín JPZ je ve středu15. dubna 2020 na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce na druhém místě.

Obě přihlášky musejí být identické, tedy i pořadí škol na nich musí být stejné!

V případě, že se uchazeč nedostaví k přijímacím zkouškám z vážného (např. zdravotního) důvodu, jsou vyhlášeny náhradní termíny pro 1. kolo na 13. 5. a 14. 5. 2020. Uchazeč se musí do 3 dnů od konání zkoušky písemně omluvit a doložit omluvu např. potvrzením od lékaře.

Celý článek...
 
1. kolo talentových zkoušek Design interiéru a nábytku Tisk Email
Úterý, 08 Říjen 2019 13:19

Vyhlašujeme první kolo přijímacího řízení formou talentové zkoušky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru
(školní vzdělávací program s názvem Design interiéru a nábytku).

První termín talentové zoušky je stanoven na středu 8. ledna 2020 od 9.00 hod., druhý termín 9. ledna 2020
od 9.00 hod. v budově Kostelní 134, Štětí

Přihlášky podávejte do 30. listopadu 2019.K přihlášce není potřeba lékařská kontrola.

Pro bližší informace klilkněte na záhlaví stránky.

Celý článek...
 
Dny otevřených dveří pro zájemce o studium Tisk Email
Středa, 18 Září 2019 08:16

Vážení zájemci o studium, zveme vás na dny otevřených dveří ve dnech23. října 2019 a 14. ledna 2020

od 9.00 hod. do 16.00 hod..


Dny otevřených dveří se konají v budově školy Kostelní 134

pro čtyřleté studijní obory Obalová technika a Design interiéru (umělecký obor) a tříletý průmyslově-umělecký obor

Obalový a grafický design (vyšší odborná škola)


a v budově Pivovarská 594

pro čtyřletéstudijní obory Informační technologie (od 3. ročníku zaměření - Virtualizace a cloud computing, Internet

věcí, Management informačních systémů nebo Webdesign) a Mechanik elektrotechnik a tříleté učební obory Elektrikář,

Truhlář a Strojní mechanik.

Kromě informací o všech oborech školy vám ukážeme rekonstruovanou budovu školy se špičkovým vybavením

pro design interiéru, obalovou techniku a obalovýa grafický design (UV flatbed, digitální tisk, plotry

Kongsberg aj.),nově dokončené dílny oboru Strojní mechani(uvidíte novou obrobnu, vybavenou soustruhy,

frézkami a dalšími stroji s digitálním odměřováním, dále pak špičkový plasmový řezací CNC portál či virtuální trenažér

svařování, jedinou instalaci na této úrovni v ČR). Zájemci o obortruhlářuvidí nově vybavenou truhlárnu špičkovými

stroji, ale i ostatní obory mají co nabídnout. Ti, kteří se zajímají o elektroniku a automatizaci, mohou vidět např.

robotickou ruku, 3D tiskárny, CNC na výrobu plošných spojůapod.

Pokud Vám nevyhovuje žádný z termínů, neváhejte kontaktovat sekretariát školy na tel. 411 152 000.

Rádi s Vámi domluvíme jiný den a individuální prohlídku školy.

Těšíme se na vás v areálu školy v Pivovarské ulici! V budovách v Kostelní ulici si dokončuje rekonstrukce.

 
Velký úspěch našich žáků a pedagogů v Dobré škole Ústeckého kraje Tisk Email
Pondělí, 20 Květen 2019 18:26

Tým žáků školy pod vedením pana kolegy Ing. Vlčka získal 14. května velmi cenné druhé místo ve velké konkurenci
profesionálně připravených týmů v oblasti robotiky.
Toto druhé místo je o to více důležité, že naši žáci
a pedagogové dokázali, že i s malým týmem a prototypem vlastnoručně sestaveného robota je možné ostatním
ukázat, jak vysokou laťku jsou schopni na naši škole nastavit. Oficiální vyhlášení sice ještě nebylo, ale už nyní si
zaslouží celý náš tým, včetně řady spolupracujících pedagogů oborů Mechanik - elektrotechnik a Informační
technologie, velkou gratulaci!

Pokud tedy chcete studovat moderní obory, jsou náš Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku,
nebo Informační technologie se zaměřením na Internet věcí, zcela jasná volba!

 
Obalový a grafický design ve Štětí ve spolupráci s Mondi nabízí nejmodernější studium oboru v zemi Tisk Email
Středa, 10 Duben 2019 19:55

Obalový a grafický design ve Štětí ve spolupráci s Mondi nabízí nejmodernější studium oboru v zemi

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola ve Štětí má za sebou již třicetiletou historii, ale nikdy neposkytovala svým studentům takový komfort, jako nyní. Kromě toho, že se výuka odehrává ve zcela nových, klimatizovaných a moderně vybavených prostorách, včetně dvou špičkových ateliérů, je k dispozici též úžasné technické zázemí. Jmenujme např. chemickou laboratoř, která byla vybudována za finanční podpory společnosti Mondi, stejně tak jako strojové vybavení, které není obvyklé pro specializované firmy, natož školy. Konkrétně se jedná o pracoviště digitálního tisku, obsahující produkční tiskové stroje Xerox Iridesse (tisk CMYK + lak + variantně stříbrná / zlatá), Xerox C75 (tisk CMYK), flatbet UV tisk Effetec, umožňující potisknout jakýkoli materiál), digitální fotostudio, dílnu s průmyslovým CO2 laserem, učebnu obalové techniky s plotrem Kongsberg se stolem o délce 4 m, a učebnu řezané reklamy též s plotrem Kongsberg, vybaveným frézovací hlavou. Kromě toho škola vlastní softwarové licence od společností Adobe, Esko Artios či Sirma EngView. Součástí rekonstrukce školy je i dodávka 90 ks. špičkově vybavených počítačových stanic a jedno pracoviště s hardwarově kalibrovaným displejem včetně kolorimetrů a spektrálních fotometrů.

Obalová technika, vyučovaná ve Štětí, má tak ambice stát se nejen moderně vybavenou školou a maximálním zázemím pro studenty, ale též pracovištěm, které se bude podílet na výzkumu a vývoji obalových řešení, a to ve spolupráci s klíčovými leadery na trhu práce. Praktické maturitní zkoušky, stejně tak jako absolutoria na vyšší odborné škole, jsou připravována v úzké spolupráci se zaměstnavateli, takže práce, na kterých žáci a studenti školy pracují, mají přímou návaznost na praxi. Doslova pomyslnou třešinkou na dortu je pak příslib každému ze žáků a studentů, který zdárně absolvuje studium na této škole, získání zajímavé pracovní pozice u některé ze spolupracujících firem, mezi které patří i společnost Mondi.

 
Výsledky 1. kola talentových zkoušek Tisk Email
Úterý, 08 Leden 2019 13:48

1. kolo talentových zkoušek do oboru 82-41-M/11 Design interiéru pro školní rok 2019/2020 - 1. termín, 8. 1. 2019

Výsledky naleznete zde.

 
Den otevřených dveří úterý 15. ledna 2019 v budovách v Pivovarské ulici Tisk Email
Čtvrtek, 10 Leden 2019 19:24

Vážení zájemci o studium, zveme vás na den otevřených dveří dne 15. ledna 2019 v budově Pivovarksá 594, Štětí od 9.00 hod. do 16.00 hod. Kromě informací o všech oborech školy vám ukážeme nově dokončené dílny oboru Strojní mechanik - zámečník. Uvidíte novou obrobnu, vybavenou soustruhy, frézkami a dalšími stroji s digitálním odměřováním, dále pak špičkový plasmový řezací CNC portál či virtuální trenažér svařování, jedinou instalaci na této úrovni v ČR. Zájemci o obor truhlář uvidí nově vybavenou truhlárnu špičkovými stroji, ale i ostatní obory mají co nabídnout. Ti, kteří se zajímají o elektroniku a automatizaci, mohou vidět např. robotickou ruku, 3D tiskárny, CNC na výrobu plošných spojů apod.

V současné době vám nabízíme následující obory: Obalová technika a Obalový a grafický design (právě byly dostavěny nové budovy a nakoupeno špičkové technické vybavní, navíc všichni zájemci o obor Obalová technika mají ubytování v luxusním domově mládeže zdarma po celou dobu studia), Informační technologie (Virtualizace a cloud computing, Internet věcí, Management informačních systémů, Webdesign), Mechanik - elektrotechnik (Robotika), Design interiéru a nábytku, Elektrikář, Zámečník, Truhlář.

Těšíme se na vás v areálu školy v Pivovarské ulici! V budovách v Kostelní ulici si dokončuje rekonstrukce.

 
Výzva k převzetí písemností z důvodu nedoručitelnosti Tisk Email
Pondělí, 10 Prosinec 2018 13:24

Žádáme pana Jakuba Doška (1998) k převzetí nedoručitelných dokumentů. Děkujeme.

 
Aukce použitých strojů truhlárny Tisk Email
Pondělí, 10 Prosinec 2018 08:59

Vzhledem k rekonstrukci veškerého strojového vybavení nabízíme k odprodeji použité stroje ze školní truhlárny. Konkrétně se jedná o následující stroje:

 • Formátovací kotoučová pila PF 300L
 • Vrtací dlabačka TRC/N
 • Spodní frézka
 • Pásová bruska PB 2200
 • Hoblovka
 • Stojanová vrtačka
 • Frézka tloušťkovací Rojek

V pondělí, 17. prosince v 10.00 hod. se koná v objektu školní truhlárny prohlídka strojů s následnou aukcí. Zveme všechny zájemce.

 
Přijímací řízení do oboru Design interiéru a nábytku 2019 Tisk Email
Pondělí, 01 Říjen 2018 08:49

Vyhlašujeme přijímací řízení formou talentové zkoušky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru (školní vzdělávací program s názvem Design interiéru a nábytku). Přihlášku již do 30. listopadu 2018.

První termín 1. kola talentové zoušky je stanoven na úterý 8. ledna 2019, druhý termín 1. kola pak na čtvrtek 10. ledna 2019. Druhý termín je určen pro uchazeče, kteří v prvním termínu konají talentovou zkoušku na jiné škole.

K přihlášce není potřeba lékařská kontrola.

Podáním přihlášky na obor s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat další dvě přihlášky v jarním termínu přijímacího řízení.


Obor Design interiéru je umělecko průmyslový obor, který ve svém obsahu rovnovážně propojuje tři základní polohy:

 • Výtvarně designovou
 • Technicko konstrukční
 • Teoretickou

První dvě polohy (výtvarně designová a technicko konstrukční) jsou pak doplněny ještě všeobecnou výtvarnou přípravou. Z umělecko průmyslového charakteru oboru pak vyplývá program, forma i obsah studia v jeho středoškolské pozici.
Základem umělecko designového studia je atelierová výuka. Jednotlivé kurzy končí buď:
ateliérovou nebo klauzurní zkouškou. Technicko konstrukční poloha je obsažena v exaktně koncipovaných předmětech, např.: Konstrukce a materiály, technologie, apod. Pevnou součástí studia je specifická teoretická příprava v oblasti dějin nábytkové tvorby. V obecném pojetí jsou nedílnou součastí studia standartní středoškolské předměty – český jazyk, matematika, dějepis, apod. Studium končí praktickou maturitní zkouškou s obkajobou před maturitní komisí, tedy vytvořením adekvátního výtvarně designového projektu (artefaktu), a ústní zkouškou ze stanovených teoretických předmětů.
Předpokladem pro úspěšné studium tohoto zajímavého oboru je schopnost samostatné tvůrčí práce, schopnost kreativně myslet a schopnost dovést zvolenou či zadanou ideu do úspěšného reálného tvaru, tedy schopnost vytvořit kvalitní výtvarně designový artefakt. Nezbytnou podmínkou je i úspěšné studium teoretických předmětů.

Více informací o oboru a přijímacím řízení naleznete zde.

 

Kritéria přijímacího řízení do oboru design interiéru (přihlášku je nutné předat škole do 31. listopadu 2018):

Uchazeči budou přijati na základě bodů získaných za prospěch na ZŠ, za účast ve školských olympiádách a podobných soutěžích nebo výstavách a za výsledky obou částí talentové zkoušky.

a) Ředitel školy ohodnotí výsledky dosažené v prvním a druhém poletí předposledního ročníku, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku (obvykle 8. třída ZŠ nebo odpovídajcí ročník víceletého gymnázia). Za průměr známek

do 1,50 včetně obdrží uchazeč 25 bodů,

1,51 - 2,00 bodů 20,

2,01 - 2,25 bodů 15,

2,26 - 2,50 bodů 10,

2,51 - 2,75 bodů 5,

2,76 - a horší obdrží uchazeč 0 bodů.

Jedná se vždy o průměr z povinných a povinně volitelných předmětů (nepočítejí se předměty nepovinné, kroužky apod.) a boduje se zvlášť každé z obou pololetí (max. 25 + 25 bodů).

b) Dále ředitel školy ohodnotí 2 body každou doloženou účast v okresních kolech školských olympiád a odpovídajících soutěží nebo výstavách a 5 body každou účast v kole vyšším. Maximálně lze však dosáhnout 10 bodů za všechny soutěže.

c) Uchazeč může získat až 30 bodů za hodnotící komisi předložené domácí práce. Donese jich v den talentové zkoušky max. 10.

d) Až 30 bodů může obdržet od hodnotící komise za výsledek školní talentové zkoušky.

e) V případě, že uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, stanoví ředitel komisi, která ověří formou rozhovoru způsobilost uchazeče vzdělávat se v českém jazyce.

Nejvyšší možný celkový zisk je 120 bodů.

Poté ředitel školy stanoví na základě získaných bodů pořadí uchazečů a přijme nejlepších 30. Výsledky zveřejní 10. ledna 2019 na stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Pivovarské ul.

V případě rovnosti bodů u posledního přijatého a prvního nepřijatého uchazeče rozhoduje pomocné kritérium, kterým je prostý součet obou průměrů dosažených na ZŠ v pololetích hodnocených podle odstavce a). Přijat bude při rovnosti bodů ten z uchazečů, který má nižší součet průměrů.

 
Dny otevřených dveří, prezentace oborů školy Tisk Email
Pondělí, 01 Říjen 2018 08:55

Tak jako každý školní rok i letos nabízíme možnost získání bližších informací o naší vzdělávací nabídce. Můžete nás najít na řadě akcí, nebo navštívit naše workshopy v rámci dnů otevřených dveří.

Datum Název akce Místo konání
3. - 5. 10. 2018 TechDays výstaviště Litoměřice
11. -13. 10. 2018 Educa My Job Home Credit aréna Liberec
1. 11. 2018 Vzdělávání MKD Mělník
14. 11. 2018 Škola 2018 MKZ Litoměřice
24. 10. 2018 (9-16 hod) Den otevřených dveří Škola, Pivovarská 594, Štětí
15. 1. 2019 (9-16 hod) Den otevřených dveří Škola, Pivovarská 594, Štětí
22. - 24. 1. 2019 Gaudeamus Praha PVA Expo Praha - Letňany

 

Těšíme se na vás! V případě, že vám datum prezentací nevyhovuje, domluvte si individuální termín. Rádi se vám budeme osobně věnovat.

 
Každoroční návštěva Dílny ručního papíru Tisk Email
Středa, 10 Říjen 2018 06:38

Žáci prvního ročníku oboru Obalová technika dnes navštívili Dílnu ručního papíru v Litoměřicích. V Dílně si žáci vyzkoušeli práci s papírovinou, vyrobili si vlastní ruční papír a dozvěděli se mnoho informací o historii výroby ručního papíru. Děkujeme paní inženýrce Štyrandové za příjemně strávené dopoledne.

IMG 20181009 093327

 
24. 10. 2018 Den otevřených dveří Tisk Email
Středa, 03 Říjen 2018 08:04

Rád bych všechny zájemce o naši školu pozval na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná od 9 do 16 hodin dne 24. 10. 2018 v budově Pivovarská 594.

Na co se můžete těšit?

Předvedeme vám nové vybavení školy a to přímo v provozu. Uvidíte programovatelnou robotickou ruku, díky které se naši žáci naučí konfigurovat obdobná složitá zařízení v moderních provozech. Na profesionálním CO2 laseru (gravírovací stroj) si můžete vyrobit vlastní upomínkový předmět z plexiskla či dřeva, uvidíte v činnosti též CNC frézku na výrobu DPS spojů, řezací CNC frézku, robotický set výrobní linky a spoustu robotů a hraček pro malé i velké. Můžete navštívit zcela novou truhlárnu s centrálním odsáváním, kterou nám o prázdniny vystavěla firma Felder. Zde se učni setkají s tím nejmodernějším, co v praxi existuje.

Zároveň vás čekají zajímavé workshopy.

Tento měsíc čekáme též zásilku programovatelných digitálních soustruhů a dalších "težkých" strojů pro zámečníky. Další zajímavostí je CNC plasmová řezačka o rozměru 3 x 5 m, první instalace na školách v ČR. Tyto stroje ještě v chodu patrně neuvidíte, nicméně na druhém dni otevřených dveří 15. ledna již budou též v činnosti, stejně tak jako nové budovy v Kostelní ulici, doslova prošpikované moderními technologiemi pro obalovou techniku.

Těšíme se na vás!

 
Do nového roku s novými technologiemi Tisk Email
Pondělí, 03 Září 2018 06:59

O tyto prázdniny prodělala škola opravdu řadu změn. Čekají na vás zcela nové technologie. Telegraficky - pokud jste obalář, máte k dispozici kvalitní průmyslovou gravírku (CO2 laser), mechatronici zase inteligentní robotickou ruku, CNC frézku, robotický model výrobní linky a frézku na DPS spoje. Elektrikářům se staví nové učebny, technologie bude dodána během cca měsíce. A truhláři dostali asi ten nejlepší dárek - zcela novou truhlárnu od Felderu. Více se dozvíte v následujícím článku.

Celý článek...
 
Druhé kolo talentových zkoušek VOŠ Tisk Email
Středa, 01 Srpen 2018 18:32

Pojďte studovat perspektivní obor do nové školy!

Studujte perspektivní obor na nejmodernější obalové škole v zemi! Stavíme pro vás nejen nové budovy, ale též pořizujeme ty nejmodernější technologie. Od následujícího roku vlastníme nejmodernější průmyslový digitální tisk (Xerox IRIDESSE), UV flatbet, několik plotrů (vč. velkoformátových Kongsbergů), profesionální gravírku s kovovou tubou a mnoho dalšího. Naučte se pracovat na nejnovějších technologiích!

Přijímací zkoušky do druhého kola tříletého pomaturitního oboru Obalový a grafický design (82-41-N/09) na vyšší odborné škole pro školní rok 2018/19 se konají v pondělí 24. září 2018 od 9.00 hod. v budově školy v Pivovarské 594 ve Štětí. Termín zaslání přihlášek: do 21. září 2018.

Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením pěti vlastních prací různého charakteru. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu.

Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnout celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

 • Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.
 • Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.
 • Vyjádřit ideu kresebně a barevně.
 • Být kreativní graficky a slovně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 24. září 2018 v 14.00 na nástěnce ve vestibulu školy a následně na webu školy www.odbornaskola.cz. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou 25. září 2018. Poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč a je nevratný. Úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce!) nebo složenkou typu A na adresu školy nebo v den konání zkoušky v hotovosti ve škole. Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.

Podmínkou pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách je úspěšné složení maturitní zkoušky. Toto uchazeč prokáže před zahájením přijímacích zkoušek předložením originálu nebo ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Celý článek...
 
Zkoušky k doplnění klasifikace a opravné komisonální zkoušky Tisk Email
Úterý, 31 Červenec 2018 14:52

V příloze je přehled zkoušek k doplnění klasifikace a opravných komisonálních zkoušek - srpen 2018.

 
« ZačátekPředchozí1234567DalšíKonec »

Strana 1 z 7