mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Školní knihovna

Školní knihovna

Školní knihovna VOŠ ot a SŠ PDF Tisk Email

Kliknutím zde si můžete vypůjčit knihu pomocí ON-LINE katalogu

Knihovna a informační středisko

Informační středisko není koncipováno jako klasická školní knihovna, ale chce být především moderním komunikačním místem, v rámci kterého mohou žáci a studenti školy získávat veškeré informace, studijní literaturu a využívat dalších služeb, které jsou vlastní místním knihovnám. Knihovna je oficiálně registrována Ministerstvem kultury ČR. V současné době je v akvizici přes 5 700 titulů, mezi které patří jak odborná literatura, tak AV média a odborné časopisy, ke kterým by jinak měli mimopražští žáci a studenti jen obtížný přístup. Důležitým inventářem jsou též závěrečné a absolventské práce studentů VOŠ, ze kterých mohou budoucí absolventi čerpat jak inspiraci, tak se případně vyvarovat nedostatků svých předchozích kolegů. Stále větší váhu však získávají elektronická média, zejména pak získávání informací přes Internet.
V knihovně jsou 6 PC se základním aplikačním vybavením, volně dostupná žákům a studentům po celou provozní dobu knihovny. Součástí knihovny jsou také dvě digitální barevné kopírky formátu A3 Konica – Minolta Bizhub, 1 skenery (viz předchozí kapitola o počítačovém vybavení) a další pomocné prostředky (např. zhotovení lepené nebo kroužkové vazby), které škole umožňuje, tisknout, vydávat a prodávat vlastní odborná skripta a texty.
Knihovna disponuje pracovišti v budově Kostelní a Pivovarská. V době rekonstrukce budovy v Kostelní ulici přebírá všechny služby pobočka v Pivovarské ulici. Pracoviště vzniklo na základě grantu OPVVV. Specializuje se na literaturu technickou, všeobecnou, uměleckou a designérskou).
Škola postupně vybudovala dobrou základnu literatury v cizích jazycích, zejména v anglickém a německém podle specializace školy.
Akvizice knihovny je neustále doplňována a aktualizována podle potřeb výchovně vzdělávacího procesu na škole nebo návrhů učitelů. Součástí knihovny je i programové vybavení Clavius, které umožňuje profesionální katalogizaci a vedení knihovny, přehlednější uspořádání a třídění klasických médií.

Na škole pracuje on-line knihovna jako na jediné střední a vyšší škole v kraji (základní knihovna se specializovaným knihovním fondem, evid. číslo 4449/2003).
Knihovna též organizuje na počátku školního roku pro žáky a studenty školy burzu učebnic.

Přehled vyhledávaných bází dat:

LANius


Název dokumentuPočet
titulů
Počet
svazků
Poslední
datum
AV AV Media 559 593 21.04.2017
KN Knihy 3 085 4 164 29.12.2017
KO Komplety periodik 4 4 19.12.2017
PE Periodika 14 955 05.01.2018
Celkem 3 662 5 716 05.01.2018
Údaje byly aktualizovány dne 27.01.2018 v 04:02.