Učebnice Tisk

Zde naleznete seznam učebnic pro 1. roč. učebního oboru Truhlář ve školním roce 2011 - 2012.

Další věci (montérky, potřebné nářadí aj.) obdrží žáci zdarma v září 2011, včetně povinné vstupní lékařské prohlídky.