Učebnice a učební texty Tisk

V tabulce jsou uvedeny učebnice a učební texty pro jednotlivé ročníky pro studium na vyšší škole. Tyto požadavky jsou doplňovány dalšími elektronickými texty a e-learningovými kursy na základě blended learningu a požadavků vyučujících.

1. ročník VOŠ
Předmět Požadavek na učebnici Autor Nakladatelství
ANJ e-texty na škole SOŠ a VOŠ Štětí
NEJ bude sděleno na začátku školního roku
NEJ + texty na škole SOŠ a VOŠ Štětí
DVK Dějiny výtvarné kultury 1 B. Mráz Idea Servis
PGR elektronické texty na škole J. Konvalinka
ODE/GDO bude sděleno na škole + elektronické texty
OTT Výroba obalů 1, elektronický text V. Macháň SOŠ a VOŠ Štětí
OTT Tiskové techniky 1 J. Bartoň SOŠ a VOŠ Štětí
NAM texty na škole SOŠ a VOŠ Štětí
PAC texty na škole SOŠ a VOŠ Štětí
RAM/SIM/MMT elektronické texty na škole
2. ročník VOŠ
Předmět Požadavek na učebnici Autor Nakladatelství
ANJ elektronické texty Packaging and Graphic Design J. Langthaler SOŠ a VOŠ Štětí
NEJ Verpackungs - und Grafisches design J. Komárková SOŠ a VOŠ Štětí
DVK Dějiny výtvarné kultury 2 + 3 Bohumír Mráz Idea Servis
PGR elektronické texty na škole J. Konvalinka SOŠ a VOŠ Štětí
ODE/GDOSIM/MMT bez požadavku
OTT Výroba obalů 2 J. Macháň SOŠ a VOŠ Štětí
OTT Tiskové techniky 2 J. Bartoň SOŠ a VOŠ Štětí
OTT Výroba obalů 3, elektronické texty M. Vítek SOŠ a VOŠ Štětí
NAM texty na škole SOŠ a VOŠ Štětí
PAC texty na škole
PRE elektronické texty na škole
3. ročník VOŠ
Předmět Požadavek na učebnici Autor Nakladatelství
ANJ elektronické texty na škole Packaging and Graphic Design J. Langthaler SOŠ a VOŠ Štětí
NEJ Verpackungs - und Grafisches design J. Komárková SOŠ a VOŠ Štětí
DVK Dějiny výtvarné kultury 3 + 4 Bohumír Mráz Idea Servis
PGR elektronické texty na škole J. Konvalinka SOŠ a VOŠ Štětí
ODE bez požadavku
PAC bez požadavku