Události na škole 2000 Tisk
Rok 2000
 • 14. - 16. února 2000 se na škole konala první část dlouhodobého kursu obalové techniky pro zaměstnance obalářských firem. Tato první část se zabývala výrobou papíru, kartónů a lepenek.
 • na škole se konaly 1. a 2. termín přijímacích zkoušek do studijních oborů Obalová technika (1 třída) a Informační technologie (1 třída).
 • 7. 4. proběhl na škole den otevřených dveří pro zájemce o vyšší odbornou školu.
 • 17. - 28. 4. žáci SOŠ absolvovali 14denní souvislou praxi ve firmách a podnicích, ze kterých zpracovávají závěrečnou práci
 • 22. - 25. 5. proběhly na škole opravné maturity na SOŠ. Řádné maturity se tento školní rok nekonaly, protože čtvrté ročníky na škole nebyly obsazeny.
 • v květnu 2000 škola obdržela v historii školy nejnižší rozpočet v relativních ukazatelích na žáka, a to pouze na pokrytí „nezbytných výdajů" na provoz. Je zdůrazněno, že to, co si škola vydělá vedlejší hospodářskou činností nebo vlastními příjmy, musí využít na provoz školy (saldo příjmů a výdajů). V podstatě jde o opětné zavedení principů naprosté demotivace škol.
 • 7. 6. 2000 škola zorganizovala školní turnaj ve Štětí ve volejbale dívek i chlapců pro všechny místní školy
 • 12. - 14. 6. proběhlo na škole absolutorium žáků VOŠ ve studijním oboru Obalový a grafický design. Zkoušek se zúčastnilo 33 žáků VOŠ, 5 s vyznamenáním, a 16. června se na Městském úřadě ve Štětí s městem rozloučili.
 • 19. - 21. 6. 2000 se konala druhá část dlouhodobého kursu obalové techniky pro zaměstnance obalářských firem. Tato druhá část se zabývá obalovým designem a prací se vzorkovacím plotrem a přednášející byli i zástupci fy Graphitid Brno.
 • v září studuje na Střední odborné škole 254 žáků a na VOŠ obalové techniky 91 žáků. Na domově mládeže je ubytováno 115 žáků školy.
 • 8. - 17. září 2000 se uskutečnil se žáci zúčastnili ve formě turistického kurs zájezdu do Chorvatska.
 • žáci VOŠ absolvovali poznávací zájezd do Itálie ve dnech 20. - 26. září 2000.
 • žáci se zúčastnili odborného veletrhu obalové techniky Fachpack v Norimberku dne 6. 10. 2000.
 • škola se zúčastnila pracemi žáků školy první výstavy sítotisku v Jíčíně, kterou pořádal Sítotiskový svaz ČR během října 2000.
 • regionální výstavy školy v Mělníce 19. - 21. 10. 2000, České Lípě (1. - 2. 11), Ústí nad Labem (2. - 3. 11.), v Litoměřicích (9. - 11. 11.) a Děčíně (5. - 6. 11.).
 • 20. listopadu 2000 se uskutečnil celoškolský turnaj ve volejbale.
 • 29. listopadu 2000 se uskutečnil celoškolský turnaj ve stolním tenise.
 • vernisáž výstavy učitele školy akad. mal. I. Bukovského v kulturním domě ve Štětí (15. 11. 2000).
 • studentky VOŠ uspořádaly v místním rockovém klubu Big Party, což byl hudební pořad spojený s módní přehlídkou s originálním aranžmá.
 • vernisáž výstavy učitelky školy akad. mal. I. Kubíkové v Úštěku (10. 11. 2000).
 • první rodičovské schůzky ve školním roce 2000 - 2001 (24. 11. 2000).
 • výtvarník Jan Činčera byl pozván na VOŠ a přednášel studentům o problematice obalového designu.
 • přednáška ing. Z. Ungráda z fy Panflex o flexotisku v rámci programu přednášek o tiskových technologiích, organizovaných pro školu Flexotiskovou skupinou