Počítačová grafika, informační technologie. Tisk

Z těchto stránek se dostanete na LMS systém Moodle, kde naleznete bohatou knihovnu elektronických textů. Ty jsou hojně využívány studenty školy (např. interaktnivní animace postupů při práci s rozličným programovým vybavením), své příznivce si však již našly i z řad veřejnosti, např. posluchačů kurzů celoživotního vzdělávání v Národní knihovně ČR v Praze.

Zde naleznete přímý odkaz na systém Moodle na těchto stránkách. 

Pro interní výuku, zejména v oblasti informačních technologií, ale postupně též v ostatních oblastech, využívá škola taktéž LMS Moodle, naistalovaný na vlastním serveru. V tomto systému žáci a studenti naleznou nejen stovky studijních materiálů, cvičení a testů, ale zároveň jej využívají k odesílání prací učitelům, např. z domova. Pro tento LMS systém připravují své materiály zejména Ing. Ivan Pomykacz, Ondřej Chmelík, Dr. J. Konvalinka, Michal Horák a další...