Obalová technika I - ing. J. Macháň, vydala VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí Tisk

Kap. 04 - Vysekávání

Kap. 05a - Tvarování I

Kap. 05b - Tvarování II

Kap. 06 - Spojování

Kap. 07 - Slepování

Kap. 08 - Zušlechťování

Kap. 09 - Speciální postupy

Kap. 10 - Kombinace

Kap. 11 - Závěr

Kap. 12 - Tiráž