Obalová technika II - ing. J. Macháň, vydala VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí Tisk

Kapitola01_Úvod.pdf

Kapitola02_Obaly z papíru, kartonů a lepenek.pdf

Kapitola03_Obalový design.pdf

Kapitola05_Technologie výroby kartonáží z vlnitých lepenek.pdf

Kapitola04_Konstrukce lepenkových obalů.pdf

Kapitola06_Technologie výroby kartonáží z plných lepenek.pdf

Kapitola07_Technologie výroby potištěných skládaček.pdf

Kapitola08_Technologie výroby potažených kartonáží.pdf

Kapitola09_Technologie výroby papírových obalů.pdf

Kapitola10_Technologie výroby papírových sáčků.pdf

Kapitola11_Obálky a obchodní tašky.pdf

Kapitola12_Přílohy výpočty.pdf