Získané granty školy pro výuku Tisk

 • 2007 – 4 tis. eur, grant na projekt mobilit, truhláři, Neukirch, Německo
 • listopad 2005 - škola získala účelovou dotaci SIPVZ 175 tis. Kč na činnost Informačního střediska školy
 • červen 2005 - škola získala účelovou dotaci SIPVZ (nadstandard) ve výši 628 tis. Kč
 • květen 2005 - škola získala účelovou dotaci SIPVZ (standard) ve výši 86 tis. Kč
 • duben 2005 - škola získala grant Ministerstva kultury ČR ve výši 52 tis. Kč na projekt Informační technologie knihovníkům 2005
 • květen 2004 - schválený grant - pilotní projekt "Aplikace moderní sazby v počítačové grafice" ve výši 130 tis. Kč.
 • duben 2004 - grant Národní agentury programu Leonardo da Vinci ve výši 2 tis. euro na projekt mobilit Francie 2004
 • květen 2004 - schválený grant - pilotní projekt Počítačové kursy pro seniory a rodiče žáků školy ve výši 63 tis. Kč (škola jej doplní na celkových 90 tis. Kč)
 • duben 2004 - grant Ministerstva kultury ČR ve výši 108 tis. Kč na program Veřejné informační služby knihoven
 • červen 2003 - grant Ministerstva kultury ČR ve výši 52 tis. Kč na program Veřejné informační služby knihoven
 • září 2003 - grant na činnost Akademie Cisco ve výši 305 tis. Kč