Školní a klasifikační řád pro školní rok 2015 - 2016 Tisk

Zde můžete stáhnout aktuální verzi školního řádu (pro školní rok 2015 - 2016). V listinné podobě jej můžete obdržet na sekretariátu školy.