Výroční zpráva školy 2016-2017 Tisk

Na tomto místě si můžete prostudovat výroční zprávu školy za období 2016 - 2017. V ředitelně školy je pak volně k nahlédnutí v tištěné verzi. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14.10.2017.