Výroční zpráva školy 2017 - 2018 Tisk

Na tomto místě si můžete prostudovat výroční zprávu školy za období 2017 - 2087. V ředitelně školy je pak volně k nahlédnutí v tištěné verzi. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14.10.2018.