Výroční zpráva školy 2018 - 2019 Tisk

Na tomto místě si můžete prostudovat výroční zprávu školy za období 2018 - 2019. V ředitelně školy je pak volně k nahlédnutí v tištěné verzi. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 15.10.2019.